Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic NAGLER, Thomas (autor) Wir in Europa .7-12 română
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) , SUCIU, Cosmin (autor) Digitalizare și accesibilitate on-line - Proiecte în desfășurare ale centrului de cercetare IPCTE Sibiu 13-39 română
articol de periodic GEORGESCU, Adrian (autor) , GONCIAR, Andrei (autor) , LAZĂR MIRCEA, Dan (autor) Stratigraphical structural aspects regarding the Petrești settlement of Moșna - pe tablă, Sibiu District 40-62 engleză
articol de periodic BALAZS ALDOR, Csaba (autor) A settlement belonging to the wietenberg culture from Unirea (Alba County) 63-70 română
articol de periodic ELSUSI, Georgeta (autor) Date arheozoologice asupra unor specii domestice gospodărite în comunitățile neolitice timpurii din Banat și Transilvania 71-91 română
articol de periodic POPA, Dumitru (autor) Turnul locuință Nr. 1 din cetatea dacică de la Tilișca, jud. Sibiu. Raport final privind cercetările din anii 2003-2005 și propunere de restaurare 92-118 română
articol de periodic GONCIAR, Andrei (autor) Structural considerations regarding the fortifications of the Dacian fortress on Cățănaș Hill (Tilișca, Sibiu District): Preliminary conclusions on the structure of the structure of the second (Eastern) tower 119-130 engleză
articol de periodic SONOC, Alexandru (autor) Cîteva aspecte simbolice și juridice referitoare la amenajarea mormintelor romane provinciale (cu specială privire la cele din Dacia și din partea dobrogeană a provinciei Moesia inferior) 131-152 română
articol de periodic PINTER ZENO, Karl (autor) , ȚIPLIC, Ioan (autor) Necropola medieval timpurie de la Orăștie - Dealul Pemilor X2. 3. Campaniile arheologice din anii 2001-2004 153-164 română
articol de periodic BEȘLIU MUNTEANU, Petre (autor) Le batiment - Monument historique de Sibiu, Rue d'Ocna, 22. Etude archeologique 165-187 franceză
articol de periodic SEDLER, Irmgard (autor) Kirchentur siechenhofkirche Hermannstast 188-189 germană
articol de periodic BALI, Janos (autor) Four unknown renaissance recorders 190-198 engleză
articol de periodic ITTU, Constantin (autor) Insignium Theoria: a 17th century heraldry book the Brukenthal Library 199-208 română
articol de periodic BALACI, Gabriel (autor) , RUS, Dorin-Ioan (autor) Valențe psiho-sociale ale formării calfelor sibiene de morari regăsite în arhivele mureșene 209-215 română
articol de periodic BEȘLIU, Olga (autor) , DUDĂU, Oltea (autor) A "Willkommen" goglet from the National Brukenthal Museum - History Museum's Collection 217-220 engleză
articol de periodic ROMAN, Cosmin (autor) , ROMAN, Delia (autor) Aspects of guild life in Hunedoara of the 18th and the 19th centuries 221-229 română
articol de periodic POP, Răzvan (autor) Un repertoriu al monumentelor dispărute, constuite în perioada habsburgică și a imperiului austro-ungar 230-255 română
articol de periodic VLAD, Laurențiu (autor) Cîteva ecouri europene în presa din Moldova: Albina Românească (1829-1849) 256-263 română
articol de periodic ROȘU, Tudor (autor) A. T. Laurian - Exponent al editării izvoarelor istorice la mijlocul secolului al XIX-lea 264-286 română
articol de periodic IVĂNUȘ, Dan (autor) Camera de arme a orașului Sibiu în documente și imagini 287-293 română
articol de periodic ROTAR, Marius (autor) Probatoriul unei istorii a alcolismului în România secolelor XIX-XX 294-310 română
articol de periodic COZMA, Aurelia (autor) Centenarul Muzeului Asociațiunii 1905-2005. Principii de muzeologie în organizarea muzeului 311-315 română
articol de periodic BARBU, Dorin (autor) Arme Kuchenreuter în colecția muzeului Brukenthal. Restaurare și conservare 316-324 română
articol de periodic BEȘLIU, Olga (autor) , CRIȘAN, Camelia (autor) , SOTELECAN, Carmen (autor) , STĂNCULESCU, Simona (autor) Un steag al breslei zidarilor și pietrarilor din colecția Muzeului de Istorie din Sibiu 325-329 română
articol de periodic CRIȘAN, Camelia (autor) , SOTELECAN, Carmen (autor) , STANCULESCU, Simona (autor) Steagul Societății zidarilor pentru bolnavi și înmormîntări 330-332 română
articol de periodic CURCĂ IONESCU ALINA, Geanina (autor) Cercetarea depozitului vizînd mediul colecției cu starea de conservare a icoanelor pe sticlă și lemn din cadrul CNM "Astra" Sibiu 2006 333-350 română
articol de periodic Depozitul de bronzuri de la Dipșa - Ciucudean H., Luca Sabin Adriand, Georgescu A. 351-356 română