Studii și Articole de Istorie: SAI, 25, 1974


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-5 română
articol de periodic GOLDENBERG, S. (autor) Civilizațiile precolumbiene 5-16 română
articol de periodic MANOLESCU, Radu (autor) Declinul relațiilor feudale și pătrunderea relațiilor capitaliste în agricultură în Europa apuseană 17-28 română
articol de periodic NASTOVICI, Ema (autor) Războiul național revoluționar al poporului spaniol (1936-1939) 29-44 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Medalion istoric: Jules Michelet ( 1798-1874) 45-50 română
articol de periodic BAICU, Ion Șt. (autor) Din activitatea revoluționară a comuniștilor prahoveni în preajma și în timpul Congresului al II-lea al P.C.R. ISTORIE LOCALĂ 51-58 română
articol de periodic MUCICĂ, Teodor (autor) , PETROVICI, Minodora (autor) Metode active și mijloace de învățământ moderne utilizate în predarea istoriei Metodica predării istoriei 51-70 română
articol de periodic POPA, Ioan (autor) Muzeul de istorie al școlii Metodica predării istoriei 71-74 română
articol de periodic CRISTIAN, V. (autor) , RUSSU, V. (autor) Începutul istoriei moderne a României Discuţii şi opinii 75-81 română
articol de periodic IORDĂNESCU, Aurel (autor) Colonatul roman. Plângerea colonilor de pe Saltus Burunitanus Izvoare istorice comentate 82-86 română
articol de periodic ALMAȘ, Dumitru (autor) Principele lui Machiavelli Izvoare istorice comentate 87-89 română
articol de periodic LUPU, N. Z. (autor) Pactul Briand-Kellogg Izvoare istorice comentate 90-94 română
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Platforma program din 6 septembrie 1941 Izvoare istorice comentate 95-98 română
articol de periodic VĂITEANU, Viorica (autor) Dezvoltarea social-economică a Imperiului roman în secolele I și II Planuri de lecţii comentate 99-102 română
articol de periodic POPESCU, Demetru (autor) Reforma și războiul țărănesc din Germania Planuri de lecţii comentate 102-109 română
articol de periodic CEACALOPOL, Gloria (autor) România în perioada august 1944 - martie 1945 Planuri de lecţii comentate 110-114 română
articol de periodic ROMAN, Louis (autor) , acad., CONSTANTINESCU-IAȘI, Petre (autor) De la Eliberare la socialism, 1944-1945 Cărţi noi 115-120 română
articol de periodic ROMAN, Louis (autor) Recente publicații județene Cărţi noi 120-126 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică tematică Bibliografie 126-129 română
articol de periodic DINU, Constantin (autor) Bibliografie selectivă a metodicii predării istoriei (1973) Bibliografie 130-137 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Calendar istoric (aprilie, mai, iunie) Bibliografie 138-140 română
articol de periodic VLAD, Matei D. (autor) Moștenirea lui Mihai Viteazul pentru independență și unitate națională până la instaurarea regimului fanariot și habsburgic Din tematica I.C.P.P.D. 141-151 română
articol de periodic Program- cadru pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ, întocmită de I.C.P.P.D. - 1974 Din tematica I.C.P.P.D. 152-163 română
articol de periodic Din sumarul vol. XXVI „Studii și articole de istorie" 165-165 română