Studii și Articole de Istorie: SAI, 27-28, 1974


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-5 română
articol de periodic UDREA, Traian (autor) Premisele istorice ale insurecției 30 de ani de la insurecţia naţională anifascistă şi antiimperialistă din august 1944 5-9 română
articol de periodic TEODORESCU, Venera (autor) Partidul Comunist Român - inițiatorul, organizatorul și conducătorul insurecției 30 de ani de la insurecţia naţională anifascistă şi antiimperialistă din august 1944 10-17 română
articol de periodic IONESCU, Mihail E. (autor) Pe scurt despre desfășurarea militară victorioasă a insurecției 30 de ani de la insurecţia naţională anifascistă şi antiimperialistă din august 1944 18-24 română
articol de periodic TUȚU, Dumitru (autor) Momente ale insurecției oglindite în documente germane ale vremii 30 de ani de la insurecţia naţională anifascistă şi antiimperialistă din august 1944 33-36 română
articol de periodic BÎRDEANU, Nicolae (autor) lnsurecția în orașele portuare ale României 30 de ani de la insurecţia naţională anifascistă şi antiimperialistă din august 1944 37-46 română
articol de periodic VAIDA, Aurel (autor) Contribuții maramureșene la eliberarea țării de sub dominația fascistă 30 de ani de la insurecţia naţională anifascistă şi antiimperialistă din august 1944 47-53 română
articol de periodic STĂNCULESCU, Florea (autor) Contribuția cadrelor didactice la victoria insurecției 30 de ani de la insurecţia naţională anifascistă şi antiimperialistă din august 1944 54-61 română
articol de periodic ROMAN, Louis (autor) Documentele congresului al XI-lea al P.C.R.- ghidul științific al activității profesorilor de istorie Istoria României şi istorie universală 62-71 română
articol de periodic ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Abordarea problemei agrare în timpul revoluției din 1848 și soluționarea ei prin reforma agrară din 1864 Istoria României şi istorie universală 72-85 română
articol de periodic GHEORGHIU, I. (autor) , ȘENDRULESCU, Ion (autor) Relațiile externe ale României în perioada 1900-1914 Istoria României şi istorie universală 85-98 română
articol de periodic TRÂPCEA, Teodor N. (autor) Carthagina până la începutul secolului III î.e.n. Istoria României şi istorie universală 99-105 română
articol de periodic BREZEANU, Stelian (autor) Cruciada a IV-a și Imperiul Latin din Constantinopol Istoria României şi istorie universală 106-116 română
articol de periodic CIACHIR, Nicolae (autor) Mișcarea revoluționară sârbă de la începutul secolului al XIX-lea (1804-1815) Istoria României şi istorie universală 116-121 română
articol de periodic STĂNCULESCU, Florea (autor) Realizarea practică a noilor orientări metodologice în predarea istoriei Metodica predării istoriei 121-137 română
articol de periodic ROMAN, Louis (autor) Cuantificarea în cercetarea științifică și în practica școlară Discuţii şi opinii 138-141 română
articol de periodic IORDĂNESCU, Aurel (autor) Tratatul de pace romano-carthaginez din 241 î.e.n. Izvoare istorice comentate 142-146 română
articol de periodic BĂDULESCU, Lucia (autor) , POPA, N. Mircea (autor) Petiție cartistă adresată Parlamentului (2 mai 1842) Izvoare istorice comentate 147-150 română
articol de periodic POPESCU, Petru Demetru (autor) Discursul lui M. Kogălniceanu la alegerea lui Al. I. Cuza ca domnitor Izvoare istorice comentate 151-154 română
articol de periodic TOTU, Maria (autor) Patentele imperiale din 1853 și 1854 privind reglementarea raporturilor agrare în Banat și Transilvania Izvoare istorice comentate 155-162 română
articol de periodic RADU, Elisabeta (autor) Imperiul lui Alexandru cel Mare Planuri de lecţii comentate 163-165 română
articol de periodic IORDĂNESCU, Aurel (autor) Germania între secolele XII și XV Planuri de lecţii comentate 166-171 română
articol de periodic RADU, Elisabeta (autor) Problema Orientală în a doua jumătate al secolului al XIX-lea Planuri de lecţii comentate 172-175 română
articol de periodic ZAHARESCU, Janeta (autor) Revoluția română de la 1848 Planuri de lecţii comentate 176-182 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Alexandru (autor) Măsurile în evul mediu românesc (II) Dicţionar istoric 183-195 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică selectivă comentată (1973) Bibliografie 196-204 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă în istoriografia românească și străină Bibliografie 205-210 română
articol de periodic DINU, Constantin (autor) Bibliografic selectivă a metodicii predării istorici (1973-1974) Bibliografie 2112-216 română
articol de periodic VLAD, D. Matei (autor) Lupta românilor pentru independență și unitate națională în perioada 1711-1821 Din tematica I.C.P.P.D. 217-234 română
articol de periodic LOGHIN, N. (autor) , MARINESCU, C. Gh. (autor) Lupta maselor populare sub conducerea P.C.R. pentru instaurarea unui guvern democratic (23 august 1944-6 martie 1945) Din tematica I.C.P.P.D. 236-244 română