Studii și Articole de Istorie: SAI, 30-31, 1975


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-5 română
articol de periodic BÂRZU, Ligia (autor) Dovezi ale continuității populației autohtone în fosta provincie Dacia în sec. IV-V e.n. Istoria României şi istorie universală 5-12 română
articol de periodic KISS, Francisc (autor) Posesiuni moldovenești în Transilvania (sec. XV- XVI) Istoria României şi istorie universală 13-51 română
articol de periodic ȘENDRULESCU, Ion Gh. (autor) Mișcări revoluționare și țărănești în țările române în perioada 1821-1848 Istoria României şi istorie universală 25-33 română
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) , POPESCU, Eufrosina (autor) Probleme majore dezbătute la Conferința națională a P.C.R. din octombrie 1945 Istoria României şi istorie universală 34-40 română
articol de periodic CAZAN, Florentina (autor) Urmările cruciadelor Istoria României şi istorie universală 41-48 română
articol de periodic MANOLESCU, Radu (autor) Formarea imperiilor coloniale portughez, spaniol și olandez Istoria României şi istorie universală 49-60 română
articol de periodic IORDĂNESCU, Aurel (autor) Medalion istoric: Constantin Giurescu (1875-1918) Istoria României şi istorie universală 61-66 română
articol de periodic RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția maselor din N. Moldovei, sub conducerea P.C.R., la lupta pentru instaurarea și consolidarea regimului democrat- popular ISTORIE LOCALĂ 67-75 română
articol de periodic DÂRDALĂ, Ion (autor) Eudoxiu Hurmuzaki și promovarea școlii românești din Bucovina Istoria învăţământului 76-81 română
articol de periodic CÂMPEANU, Ioan (autor) Unele aspecte metodice ale utilizării lucrărilor clasicilor marxism-leninismului și a documentelor P.C.R. în predarea istoriei Metodica predării istoriei 82-90 română
articol de periodic NICOLAE, Marcel (autor) Modalități de realizare a unor lecții moderne de istorie Metodica predării istoriei 91-97 română
articol de periodic ROMAN, Louis (autor) „Cererile norodului rumânesc" și forțele social-politice la 1821 Discuţii şi opinii 98-113 română
articol de periodic IORDĂNESCU, Aurel (autor) Testamentul politic al lui Augustus Izvoare istorice comentate 114-119 română
articol de periodic CAZAN, Florentina (autor) Edictul din Nantes (1598) și revocarea lui (1685) Izvoare istorice comentate 120-123 română
articol de periodic STĂNCULESCU, Florea (autor) „Actul osăbit pentru prințipaturile Moldova și Țara Românească" al Tratatului de la Adrianopole (2/14 sept. 1829) Izvoare istorice comentate 124-126 română
articol de periodic TOTU, Maria (autor) Legile Dietei de la Sibiu (1863) Izvoare istorice comentate 127-134 română
articol de periodic NASTOVICI, Ema (autor) Decret asupra păcii (1917) Izvoare istorice comentate 135-140 română
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Conferința Națională a Partidului Comunist Român din octombrie 1945 Izvoare istorice comentate 141-144 română
articol de periodic IORDĂNESCU, Aurel (autor) Republica romană după marile cuceriri Planuri de lecţii comentate 145-150 română
articol de periodic RADU, Elisabeta (autor) Formarea marelui cnezat, al Moscovei (sec. XII- XV) Planuri de lecţii comentate 151-156 română
articol de periodic POPESCU, Petru Demetru (autor) Războiul de 30 de ani Planuri de lecţii comentate 157-161 română
articol de periodic VĂITEANU, Viorica (autor) Transilvania de la 1849 până la primul război mondial Planuri de lecţii comentate 162-165 română
articol de periodic BÎRDEANU, Nicolae (autor) Insurecția națională armată antifascistă și anti-imperialistă din august 1944 Planuri de lecţii comentate 166-174 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Alexandru (autor) Moneda în evul mediu românesc (partea II-a) Dicţionar istoric 175-181 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Cărți de istorie apărute peste hotare (1973-1974) Bibliografie 182-187 română
articol de periodic DINU, Constantin (autor) Bibliografie selectivă a metodicii predării istoriei (1974-1975) Bibliografie 188-194 română
articol de periodic STĂNCULESCU, Florea (autor) Utile instrumente de lucru pentru profesorii de istorie Bibliografie 194-198 română
articol de periodic VLAD, Matei D. (autor) Aspecte generale privind politica externă a țărilor române în perioada 1678-1688 Din tematica I.C.P.P.D. 199-211 română
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Ideea unității și continuității poporului român în predarea istoriei la clasele mici Rubrica învăţătorului 212-220 română
articol de periodic Acad. Prof., PASCU, Ștefan (autor) Chestionar istoric Rubrica învăţătorului 221-223 română
articol de periodic În atenția cititorilor Rubrica învăţătorului 225-226 română