Studii și Articole de Istorie: SAI, 47-48, 1983


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-5 română
articol de periodic IORDĂNESCU, Aurel (autor) Regatul parților Studii şi articole 5-28 română
articol de periodic CONSTANTINIU, Florin (autor) Geneza feudalismului în Europa răsăriteană Studii şi articole 29-34 română
articol de periodic GUBOGLU, P. Mihail (autor) De la emiratul lui Osman la Imperiul Otoman Studii şi articole 35-49 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Asediul Vienei din 1683. Semnificația lui istorică Studii şi articole 50-62 română
articol de periodic VLAD, Matei D. (autor) Statutul juridic al Țărilor Române în perioada 1600-1829 Studii şi articole 63-77 română
articol de periodic ȘENDRULESCU, Ion Gh. (autor) Relațiile diplomatice ale României cu statele balcanice în perioada 1900-1914 Studii şi articole 79-94 română
articol de periodic COCUZ, IOAN V. (autor) Viața politică în Bucovina în preajma Unirii din 1918 Studii şi articole 93-110 română
articol de periodic SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Școala secundară bucureșteană între anii 1859-1864 Studii şi articole 111-122 română
articol de periodic Memoriul adresat de boierii din Moldova la 1770 împărătesei Ecaterina a II-a Izvoare istorice comentate 119 română
articol de periodic Tratatul de pace de la București, 13 VII/28 VIII 1913 Izvoare istorice comentate 119-223 română
articol de periodic ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Atitudinea lui Nicolae Titulescu față de țărănime la 1907 Studii şi articole 123-127 română
articol de periodic CIACHIR, Nicolae (autor) Contribuții la istoricul relațiilor româno-turce (1923-1938) Studii şi articole 128-135 română
articol de periodic BAICU, Ioan Șt. (autor) Contribuția clubului socialist al muncitorilor din Ploiești la crearea P.S.D.M.R. - 1893 90 de ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare din România (P.S.D.M.R.) 136-142 română
articol de periodic IONIȚĂ, GHEORGHE I. (autor) Partidul nostru la cea de-a 90-a aniversare a constituirii sale 90 de ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare din România (P.S.D.M.R.) 143-147 română
articol de periodic BÂRZU, Ligia (autor) Romanizarea și continuitatea daco-romană în opera lui Vasile Pârvan 100 de ani de la naşterea lui Vasile Pârvan 148-152 română
articol de periodic ȘENDRULESCU, Ion Gh. (autor) Probleme de educație și învățământ în opera lui Vasile Pârvan 100 de ani de la naşterea lui Vasile Pârvan 153-157 română
articol de periodic SMARANDACHE, Gheorghe (autor) , ROMAN, Louis (autor) , POPESCU, Petru Demetru (autor) Experiența istorică a poporului român și valențele sale educativ-instructive Metodica predării istoriei 158-168 română
articol de periodic NOBILESCU, Aurelia (autor) Formarea si dezvoltarea statului feudal arab (clasa a VI-a) Planuri de lecţii comentate 169-174 română
articol de periodic POPESCU, Elina (autor) Țările Române în preajma revoluției conduse de Tudor Vladimirescu (clasa a VIII-a) Planuri de lecţii comentate 175-181 română
articol de periodic ILIESCU, Rodica (autor) Rusia la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea (clasa a VII-a) Planuri de lecţii comentate 182-187 română
articol de periodic CRISTESCU, Octavian (autor) Situația internațională și viața social-economică a României (1934-1938). (clasa a X-a) Planuri de lecţii comentate 188-192 română
articol de periodic TEODORESCU, Bogdan (autor) Politica externă a României intre 1918-1938 Planuri de lecţii comentate 193-205 română
articol de periodic Slavii vechi în opera lui Maurikios „Arta militară" Izvoare istorice comentate 207-212 română
articol de periodic ANGELESCU, Dumitru (autor) , ANGELESCU, Mirela (autor) Județul Dâmbovița între 1916-1918 ISTORIE LOCALĂ 222-226 română
articol de periodic DINU, Alexandru, F. (autor) Lupta cadrelor didactice din Oltenia pentru Unirea Transilvaniei cu România ISTORIE LOCALĂ 227-235 română
articol de periodic RADEȘ, Corneliu (autor) Aspecte privind începuturile învățământului rural în județul Ilfov (1838-1848) ISTORIE LOCALĂ 236-246 română
articol de periodic BÂRZU, Ligia (autor) Progresul economic și evoluția structurilor sociale în lumea antică În ajutorul perfecţionării profesorului de istorie 247-257 română
articol de periodic MANOLESCU, Radu (autor) Statul feudal. Evoluție istorică în Europa apuseană În ajutorul perfecţionării profesorului de istorie 258-275 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) Mihai Viteazul și resurecția românească de la sfârșitul secolului al XVI-lea În ajutorul perfecţionării profesorului de istorie 275-286 română
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Noul cadru de dezvoltare a României după Marea Unire din 1918. Rolul Parlamentului În ajutorul perfecţionării profesorului de istorie 287-295 română
articol de periodic ZAMFIR, Zorin (autor) Adâncirea contradicțiilor dintre puterile imperialiste în perioada interbelică 1919-1939 În ajutorul perfecţionării profesorului de istorie 296-311 română
articol de periodic DRAGU, Rodica (autor) Nicolae I. Simache - reprezentant de seamă al învățământului istoric prahovean Figuri de dascăli 312-319 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Noutăți în istoriografia românească și străină Noutăţi ştiinţifice 320-327 română
articol de periodic ILIE, Ștefan (autor) Publicații recente privitoare la metodica predării istoriei (1980-1981-1982) Noutăţi ştiinţifice 328-335 română