Studii și Articole de Istorie: SAI, 53-54, 1986


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-5 română
articol de periodic acad., PASCU, Stefan (autor) , MUSAT, Mircea (autor) , CONSTANTINIU, Florin (autor) Falsificarea conștientă a istoriei sub egida Academiei Ungare de științe 5-25 română
articol de periodic VOICU, Adela-Elena (autor) Evoluția ideilor programatice ale Partiduiui politic al clasei muncitoare din România în perioada 1910-1921 65 de ani de la făurirea P. C. R. 25-33 română
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Dinamica vieții politice din România în perioada 23 August 1944- 6 martie 1945 Studii şi articole 38-51 română
articol de periodic ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Aspecte mai puțin cunoscute ale unității culturale românești, în perioada 1859-1877 Studii şi articole 51-59 română
articol de periodic STEFANESCU, Stefan (autor) Situația politică din centrul, răsăritul și sud-estul Europei la sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea. Rolul Țării Românesti Studii şi articole 59-73 română
articol de periodic POPA, Micea N. (autor) Crizele politice internaționale de la începutul secolului al XX-lea- preludiu al Primului Război Mondial Studii şi articole 73-83 română
articol de periodic IORDANESCU, Aurel (autor) Sparta în secolul III î.e.n. Studii şi articole 83-95 română
articol de periodic POPESCU, Petru-Demetru (autor) , ROMAN, Louis (autor) Demersul științific în activitatea profesorilor de istorie Metodica predării istoriei 95-104 română
articol de periodic SENDRULESCU, Ion Gh. (autor) Corelarea interdisciplinară între istorie și geografie Metodica predării istoriei 104-112 română
articol de periodic POP, Nicolae (autor) China antică (Clasa a V-a) Planuri de lecţii comentate 112-118 română
articol de periodic VITANOS, Constantin (autor) Popoarele precolumbiene (Clasa a VI-a) Planuri de lecţii comentate 118-127 română
articol de periodic IOVAN, Maria (autor) Directoratul și Consulatul (Clasa a VII-a) Planuri de lecţii comentate 127-132 română
articol de periodic NICOARA, Toader (autor) Începutul relațiilor feudale pe teritoriul patriei noastre, reflectate în ,,Viața Sfantului Gerard" (Clasa a VIII-a) Planuri de lecţii comentate 132-137 română
articol de periodic CRISTESCU, Octavian (autor) Reformele lui Wang-Mang Izvoare istorice comentate 137-141 română
articol de periodic TEODORESCU, Bogdan (autor) Începutul relațiilor feudale pe teritoriul patriei noastre, reflectate în viața „Sfântului Gerard" Izvoare istorice comentate 141-145 română
articol de periodic BARZU, Ligia (autor) Romanizarea: modalități și forme concrete de realizare În sprijinul perfecţionării 145-157 română
articol de periodic VLAD, Matei D. (autor) Iluminism și modernism în politica social-economică a unor domnitori fanarioți din veacul al XVIII-lea În sprijinul perfecţionării 157-169 română
articol de periodic PLATON, Gheorghe (autor) Ponderea factorului extern în istoria modernă a României În sprijinul perfecţionării 169-184 română
articol de periodic ZAMFIR, Zorin (autor) Aspecte ale politicii externe a Japoniei în preajma dezlănțuirii războiului din Pacific În sprijinul perfecţionării 184-196 română
articol de periodic CAZAN, Gheorghe N. (autor) Aspecte privind mișcarea socialistă și social-democrată în țări capitaliste din Europa după Al Doilea Război Mondial În sprijinul perfecţionării 196-207 română
articol de periodic ISAR, NICOLAE (autor) Opera didactico-științifică a dascălilor Colegiului național „Sf. Sava" și semnificația ei social- politică (1831-1848) Din istoria învăţământului 207-219 română
articol de periodic SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Școli secundare din București în perioada 1878-1898 Din istoria învăţământului 219-225 română
articol de periodic TURLEA, Petre (autor) Școala română din Franța Din istoria învăţământului 225-235 română
articol de periodic NICHIFOR, Gheorghe (autor) Reforma agrară din 1945 în Județul Gorj ISTORIE LOCALĂ 235-243 română
articol de periodic SERBAN, Constantin (autor) Principalele cetăți din Transilvania în secolele XIV-XVII Dicţionar istoric 243-255 română
articol de periodic IONITA, Gh. I. (autor) În legătură cu temtica și conținutul „Metodicii predării istoriei și metodologiei activității politico-educative" Dezbateri 255-263 română
articol de periodic SERBAN, Constantin (autor) , SERBAN, Victoria (autor) Noutăți în istoriografia românească și străină Noutăţi ştiinţifice 263-270 română
articol de periodic ILIE, Stefan (autor) Publicații recente privitoare la metodica predării istoriei (1984-1985) Noutăţi ştiinţifice 270-275 română