Studii și Articole de Istorie: SAI, 65, 2000


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ADĂNILOAIE, Nichita (autor) 50 de ani de activitate a Societății de științe istorice din România. Scurt istoric 5-17 română
articol de periodic Curriculum școlar, istorie, clasele VIII-XII Didactica 17-43 română
articol de periodic CAPITA, Laura (autor) Noile manuale școlare de istorie și utilizarea lor în activitatea didactică Didactica 43-49 română
articol de periodic SOARE, Aurel Constantin (autor) Criterii de alegere a manualelor școlare Didactica 49-53 română
articol de periodic STAMATESCU, Mihai (autor) Predarea, învățarea istoriei și noile tehnologii de informare și documentare Didactica 53-61 română
articol de periodic ANDREESCU, Mihail M. (autor) Regimurile totalitare din Europa Istoria secolului XX 61-83 română
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Considerații privind democrația în perioada interbelică Istoria secolului XX 83-93 română
articol de periodic DINCA, Constantin (autor) Proiect de tehnologie didactică Istoria secolului XX 93-105 română
articol de periodic CURCULESCU, Marian (autor) Mentalitatea colectivă în România după Marea Unire Istoria secolului XX 105-125 română
articol de periodic CRISTEA, Niculae (autor) Contribuții privind imaginea lui Carol al II-lea ca rege al României Istoria secolului XX 125-147 română
articol de periodic ZBUCHEA, Gheorghe (autor) Cadrilater 1940 Istoria secolului XX 147-163 română
articol de periodic TEODORESCU, Bogdan (autor) Recomandări metodice Istoria secolului XX 163-167 română
articol de periodic POP, Ioan Aurel (autor) Programa și manualele de istoria românilor. Câteva considerații Puncte de vedere 167-177 română
articol de periodic GIURESCU, Dinu C. (autor) Despre Planul de învățământ, programe si manuale Puncte de vedere 177-181 română
articol de periodic ILIE, Daniela (autor) Aspecte din viața culturală a orașului Slatina în perioada interbelică Miscelaneea 199-205 română
articol de periodic BALA, Ion (autor) , POPA, Gheorghe (autor) Boierii Racotă- ctitori de scoală românească Miscelaneea 205-217 română
articol de periodic BOGHEAN, Victor (autor) Relațiile dintre gruparea liberală brătienistă și cea liberală tătărăsciană în perioada 23 August- 6 martie 1945 Miscelaneea 217-237 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Învătământul universitar turcologic în România în secolul al XX-lea Miscelaneea 237-249 română
articol de periodic TEODORESCU, Bogdan (autor) Bibliografie Miscelaneea 249-253 română
articol de periodic ANDREESCU, M. (autor) Din activitatea Societătii de științe istorice 253-258 română