Studii și Articole de Istorie: SAI, 68, 2003


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-4 română
articol de periodic CONSTANTINIU, Florin (autor) Feudalismul românesc. Tipologie, unitate, diversitate De la medieval la modern 5-13 română
articol de periodic MURGESCU, Bogdan (autor) Mihai Viteazul - medieval sau modern? De la medieval la modern 13-25 română
articol de periodic POP, Ioan Aurel (autor) Reformă și națiuni în Principatul Transilvaniei (secolul al XVI-lea) De la medieval la modern 25-39 română,engleză
articol de periodic DUMITRAN, Ana (autor) Contribuții la istoria raporturilor etno-confesionale româno-maghiare: Episcopatul românesc reformat din secolul XVI De la medieval la modern 39-51 română, engleză
articol de periodic HALIC, Bogdan-Alexandru (autor) Structuri logistice în războiul medieval. Implicații asupra valorii numerice a efective/or angajate De la medieval la modern 51-61 română
articol de periodic CALTIA, Simion (autor) Fenomenul urban în Țara Românească și Moldova în secolele 16-18 De la medieval la modern 61-79 romană,engleză
articol de periodic VITANOS, Constantin (autor) Didactica istoriei- orientări metodologice contemporane Metodologie şi didactică 79-87 română
articol de periodic STANCIU, Violeta (autor) Rolul activităților extracuriculare în formarea personalității elevului Metodologie şi didactică 107-115 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Didactica istoriei. Reconsiderări. Aprofundări. Noi contribuții Metodologie şi didactică 115-123 română, engleză
articol de periodic NEDELCU, Policsenia (autor) Proiect didactic Metodologie şi didactică 123-131 română
articol de periodic ADANILOAIE, Nichita (autor) , SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Vocația educațională în România independentă (1877-1916) III Istoria învăţământului 131-151 română
articol de periodic STAN, Constantin I. (autor) Învâțământul din Basarabia (1917-1918) Istoria învăţământului 151-169 română
articol de periodic LASCU, Stoica (autor) Elemente ale modernizării Dobrogei. 125 de ani de la Reintegrarea Dobrogei la Statul Român Miscelaneea 169-185 română
articol de periodic TOMONI, Dumitru (autor) Situația din nord-estul Banatului în anii 1917-1918 Miscelaneea 185-199 română
articol de periodic CURCULESCU, Marian (autor) Mentalități și realități în România la începutul perioadei interbelice (1918-1921) Miscelaneea 199-213 română
articol de periodic ARSANTESCU, Mihai (autor) Repere istorice ale gândirii militare românești interbelice Miscelaneea 213-221 română
articol de periodic Dr., OLTEANU, Constantin (autor) Din intimitățile Tratatului de la Varșovia. Atitudinea României față de problema exercitării conducerii, la pace și război, asupra forțelor armate unite ale Tratatului de la Varșovia Miscelaneea 221-231 română
articol de periodic PONCEA, Traian-Valentin (autor) Serviciile de informații rusești și acțiunile lor pe spațiul românesc Miscelaneea 231-253 română
articol de periodic TEODORESCU, Bogdan (autor) Bibliografie Miscelaneea 253-261 română
articol de periodic VITANOS, Constantin (autor) Locul istoriei în școală azi Puncte de vedere 261-270 română