Studii și Articole de Istorie: SAI, 71, 2006


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-4 română
articol de periodic VITANOS, Constantin (autor) Particularități ale predării-învățării-evaluării în epoca globalizării Didactica istoriei 5-20 română
articol de periodic DOMINTE, Paul (autor) Excursia în oraș proiectată managerial Didactica istoriei 20-32 română
articol de periodic VARACEANU, Ion (autor) Metode și tehnici interactive în procesul de predare- învățare a istoriei Didactica istoriei 32-40 română
articol de periodic PIROTICI, Constanta (autor) Predarea istoriei femeii în primele clase de liceu Didactica istoriei 40-49 română
articol de periodic Prof. Dr., DRAGUSANU, Marian (autor) Realizarea unei lecții despre domnia lui Ștefan cel Mare, la clasa a XII-a, prin metoda de gândire critică RAFT Didactica istoriei 49-56 română
articol de periodic STANESCU, Ecaterina (autor) Evaluarea prin proiect. Studiu de caz: Concursul EUSTORY Didactica istoriei 56-64 română
articol de periodic Prof., BATISTA, Beatrice-Adelaida (autor) Jocul de rol Didactica istoriei 64-68 română
articol de periodic PAUN, Stefan (autor) Proiectarea științifică a instruirii pentru învățarea din clasă a lecției de istorie Didactica istoriei 68-81 română
articol de periodic BALUTOIU, Valentin (autor) Modalități de utilizare a calculatorului în predarea-învățarea istoriei Didactica istoriei 81-90 română
articol de periodic NEAGU, Doru (autor) Învățământul românesc în Peninsula Balcanică în secolul al XIX-lea Din istoria educaţiei 90-105 română, franceză
articol de periodic Prof., VILHEM, Doru (autor) Preocupări muzeistice ale școlii și corpului didactic botoșănean în primele decenii ale secolului al XX-lea Din istoria educaţiei 105-112 română, engleză
articol de periodic Dr., BRATU, Doru (autor) Din istoria Ministerului de Interne. Aspecte privind sistemul de învățământ (1949-1989) Din istoria educaţiei 112-116 română
articol de periodic PALADE, Eugen (autor) Școala din mediul rural și accesul la o educație de calitate Din istoria educaţiei 116-130 română
articol de periodic BURAC, Constantin (autor) Concepția lui Dimitrie Onciul despre studierea istoriei în instituțiile de învățământ Din istoria educaţiei 130-137 română
articol de periodic PETOLESCU, CONSTANTIN C. (autor) Organizarea administrativă a Daciei Romane Studii de Istorie 137-150 română
articol de periodic OLARIU, Elena (autor) România între anii 1866-1906 Studii de Istorie 150-160 română
articol de periodic MAREȘ, Alexandru (autor) Repartiția proprietății funciare din România în primele decenii ale secolului al XX-lea Studii de Istorie 160-174 română, engleză
articol de periodic Dr., OLTEANU, Constantin (autor) 90 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial Studii de Istorie 174-189 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Teritoriile românești sub stăpânire otomană în istoriografia românească a secolului al XX-lea Studii de Istorie 189-212 română, engleză
articol de periodic Drd., STANCIU, Cezar (autor) Privind prin Cortina de Fier. Percepții și contacte româno-franceze în Războiul rece Studii de Istorie 212-225 română
articol de periodic Prof., VORNICU, Cristian-Sorin (autor) Scurtă istorie a provinciei Kosovo Studii de Istorie 225-238 română, franceză
articol de periodic NICHIFOR, Gheorghe (autor) Târgu-Jiu. 600 de ani de atestare documentară Studii de Istorie 238-247 română
articol de periodic CURCULESCU, Marian (autor) 1918. Unirea Basarabiei cu România reflectată în mentalitatea colectivă Studii de Istorie 247-257 română
articol de periodic POPESCU, Dan (autor) Ziare, reviste românești și sârbești la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea din Banat Miscelaneea 257-272 română
articol de periodic HOCIOTA, Constantin (autor) , HOCIOTA, Marian (autor) Viața cotidiană în București în perioada ocupației puterilor centrale (1916-1918) Miscelaneea 272-285 română
articol de periodic Prof., PURNICHI, Vintilă (autor) Un muscelean celebru - Mihai Tican Miscelaneea 285-291 română
articol de periodic OTU, Petre (autor) Congresul Internațional de Istorie Militară de la Madrid Miscelaneea 291-294 română
articol de periodic TEODORESCU, Bogdan (autor) Bibliografie Bibliografie 294-303 română
articol de periodic Dr., OSCA, Alexandru (autor) Câteva considerații despre lucrarea recent publicată: România și Tratatul de la Varșovia. Istoric. Mărturii. Documente Bibliografie 303-305 română
articol de periodic comandor r. dr. ing., DUMITRESCU, Viorel (autor) Filiala de cercetare- învățământ București, a Societății de Științe Istorice din România, 2005-2006 Din viaţa societăţii 305-313 română
articol de periodic ADREESCU, M. (autor) Din viața societății Din viaţa societăţii 313-316 română
articol de periodic ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Acad. Gheorghe Platon NECROLOG 316-318 română