Kleitoi epikouroi. Prolegomene conceptuale și metodologice la studiul mercenarilor greci din epoca arhaică, 2021