Tibiscum, XIII, 2007, seria etnomuzicologie

  • Anul publicației: 2007
  • Publicată de: Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Tibiscum


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
GUMĂ, Nicoleta (autor), JOMPAN, Dumitru (autor) Tibiscum - Cuvînt înainte .7-10 română
BONLESCU, Florica (autor), CHIȘ-TORA, Dorina (autor), SCHMALER, Cristoina (autor) Festivalul coral "Lia Ponoran" un nou început în mișcarea corală pentru copii și tineret .11-15 română
BREBENARIU, Mariana (autor) Mișcarea corală în actualitate 16-20 română
BICA, Nicolae (autor) Foniatria în sprijinul dirijorului de cor 21-26 română
COMȘA-HABER, Adriana (autor) Către corala în gimnaziu azi - între vocație, datorie, implicație 27-28 română
CRĂCIUN, Petru (autor) Cu ochii larg deschiși către viitor 29-33 română
IACOBESCU, Nicolae (autor) 14 ani de activitate alături de corala "Orfeu" a liceului de artă "Sigismund Toduță" Deva 34-36 română
LIBER, Ivan (autor) Coruri de copii și tineret ale etniei ucrainiene din Banat. Trecut, prezent și perspective 37-41 română
POPESCU, Constantin (autor) "Carmina tenera" 37 ani de activitate artistică 42-44 română
ȚUNEA, Gheorghe (autor) Caraș-Severinul, județul festivalurilor de muzică corală 45-46 română
DRĂGHICIU, Florin (autor) Corul de copii "Vlăstarele Orăștiei" - provocarea tradiției - 47-52 română
VOICULESCU, Dan (autor) Modalități de apropiere a reperoriului coral destinat copiilor de problemele limbajului muzical contemporan 53-57 română
CATRINA, Constantin (autor) Adnotări pe marginea cătorba idei privind folclorul copiilor și creația muzicală 58-61 română
GIULVEZAN, Ovidiu (autor) Cîntarea corală - tradiție și actualitate 62-69 română
STAN, Constantin (autor) Cîntarea corală pentru copii și tineret - funcții, deziderate și perspective 70-73 română
VULPE, Damian (autor) Cîntarea corală studențească timișoreană 74-78 română
ENĂCHESCU, Voicu (autor) Cîntarea corală pentru copii și tineret - probleme actuale 79-82 română
POPOVICI DELU, Lia (autor) O repetiție de cor cu tata Timotei 85-87 română
DELEANU MARCU, Mihail (autor) A X-a ediție a festivalului "Timotei Popovici (1982-1992) 88-90 română
VASILE, Vasile (autor) Elevii bănațeni ai lui Gavriil Musicescu Ion Vidu și Timotei Popovici 91-97 română
CÎRSTEA, Elena (autor) Utilizarea meloteraăioei la ciclul primar 98-100 română
JOMPAN, Dumitru (autor) Jucăriile folclorice muzicale 101-102 română
CATRINA, Constantin (autor) Jucării și instrumente muzicale la copiii din Poduleț - Bran 103-103 română
DELEANU MARCU, Mihail (autor) Cercetarea lexicală asupra numirii jucăriilor muzicale de sorginte muzicală 103-103 română
JOMPAN, Dumitru (autor) Privire asupra numirii jucăriilor acustice de producție populară a copiilor din Marga 104-104 română
KLEIN, Hans (autor) Instrumente muzicale confecționate de copii și pentru copii din zona de Munte a Banatului 105-105 română
LIBER, Ivan (autor) Jucăriile muzicale populare ale copiilor ucrainieni din Banat 105-105 română
MEDAN, Virgil (autor) Buciumul de pămînt 106-106 română
SULITEANU, Ghizela (autor) Creativitatea copiilor în domeniul jucăriilor folclorice muzicale 106-106 română
TOMA ZOICAȘ, Ligia (autor) Instrumentul muzical al elevilor - problemă de concepție pedagogică 107-107 română
VASILE, Vasile (autor) Concepția lui George Brezul despre rolul jucăriilor muizicale de origine populară în educație 108-108 română