Muzeul Național, XII, 2000


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic OȚA, Silviu (autor) Hotărnicirea domeniului Zagaryan din comitatul Caraș (1367) / Les limites du domaine Zagaryan du comitat Caraș (1367) 5-25 română
articol de periodic PĂUNESCU, Anca (autor) Cu privire la boierii din orașul de Floci în secolele XVI-XVII / About the "boyari" (landlords) from Orașul de Floci 27-32 română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) Biserica mănăstirii Coșuna (Bucovăț) și locul ei în evoluția arhitecturii religioase din Țara Românească / L'église du monastère Coșuna (Bucovăț) 33-45 română
articol de periodic DRAGOȘ (autor) Considerații privind diminuarea numărului tezaurelor monetare din Țara Românească între ultimul sfert de secol XVII și prima jumătate a secolului XVIII / Considerations regarding the diminution of the number of monetary treasures 47-70 română
articol de periodic STROIA, Marian (autor) Războaiele ruso-turce din secolul al XVIII-lea și sociewtatea românească. Semnificații politice și impact în mentalul colectiv / Les guerres russo-turques au XVIII-ème siècle et la societe roumaine 71-78 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Câteva date despre descoperirea băii turcești de la Golești / Quelques dates concernant la découverte du bain turc de Golești 79-82 română
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) Aspecte social-economice și politice în documente din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Des aspects social-économiques et polithiques dans des documents du patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie 83-88 română
articol de periodic JURCĂ, Chira (autor) , TOMESCU, Dorina (autor) Modernitatea lui Dinicu Golescu / La modernité de Dinicu Golescu 89-96 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) , TROHANY, Nicolae (autor) Câteva date despre familia Zossima / Quelques dates concernant la famille Zossima 97-110 română
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) Aaron Florian - Repere biografice / Aaron Florian- Reperes biographiques 111-115 română
articol de periodic APOSTOL, Cornelia (autor) Câteva documente inedite referitoare la activitatea unionistă din anul 1857 / Quelques documents inedits concernant l'activité unioniste pendant l'année 1857 117-122 română
articol de periodic TAFTA, Lucia (autor) Relațiile economice româno-franceze: aranjamentul comercial din noiembrie 1876 / Les relations économiques franco-roumains: L'arrangement de commerce du Novembre 1876 123-133 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Câteva scrisori inedite ale lui Ion Bălăceanu adresate lui Gheorghe (George) Bengescu / Quelques lettres inedites de Ion/Jean/Bălăceanu adresées a George Bengescu 135-141 română
articol de periodic Dr., ZAMANI, Lelioara (autor) Negoțul ambulant în Bucureștii sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX / Le commerce ambulant à Bucarest pendant la fin du XXème siècle et le commencement du XXème siècle 143-150 română
articol de periodic IONESCU, Adrian-Silvan (autor) , STROE, Aurelian (autor) Buffalo Bill printre români / Buffalo Bill among romanians 151-196 română
articol de periodic CĂPUȘAN, Andrei (autor) Lupta românilor pentru desăvârșirea unității naționale - 1918. Ecoul în Franța / La lutte des roumains pour l'accomplissement de l'unité nationale -1918. L'écho en France. 197-201 română
articol de periodic ZAMANI, Lelioara (autor) Comerțul bucureștean în anii de după Primul Război Mondial / Le commerce en Bucarest aprés la Première Guerre Mondiale 203-209 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Regele Carol I și monumentele istorice / King Carol I of Romania and the historic monuments 211-224 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Portrete paralele din vreme de război: Regina Maria și Colette Lahovary-Plagino, 1916-1919 / Portraits parallèles en temps de guerre: La Reine Marie et Colette Lahovary-Plagino. 1916-1919 225-231 română
articol de periodic SPĂTAN, Ioan (autor) Discursuri regale la Academia Română. Carol I / Royal speeches at the Romanian Academy Charles I 233-241 română
articol de periodic NAZARE, Ruxandra (autor) Maria Baiulescu - O brașoveancă în anturajul reginei Maria. Considerații pe marginea unui fond de corespondență inedit / Mary Baiulescu - A woman-writer from Brașov in the Queen's Mary company 243-248 română
articol de periodic COROAMĂ, Radu (autor) , TOMESCU, Dorina (autor) Vizita regelui Ferdinand și a reginei Maroa în Marea Britanie, 12-15 mai 1924 / La visite du Roi Ferdinand et de la Reine Marie en Grande Bretagne. 12-15 Mai 1924 249-254 română
articol de periodic Dr., GEORGESCU, Florin (autor) Tezaurul României la Moscova / Le Trésor de la Roumanie a Moscou 255-262 română
articol de periodic STANCA DESA, Ileana (autor) Presa comunității germane din România, 1919-1930 / La presse de la communauté allemande de Roumanie, 1919-1930 263-271 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Competiții sportive la Sinaia și în împrejurimile sale / Competitions sportives a Sinaia et ses environs 273-278 română
articol de periodic STANCA DESA, Ileana (autor) Cronica ilustrată a vieții familiei regale extrasă din "Ilustrațiunea Română" / La chronique illustrée de la vie de la famille royale extraite de "Ilustratiunea română" 279-283 română
articol de periodic IORDAN, Constantin (autor) Despre starea economică a României în anul Marii Uniri: Impactul ocupației străine. Mărturii externe / Sur l`état économique de la Roumanie pendant l' année de la Grande Union: L'impact de l' occupation 285-298 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) O reuniune diplomatică prelungită pe plaiuri argeșene / Une réunion diplomatique prolongée dans le département de Argeș 299-305 română
articol de periodic JURCĂ, Chira (autor) Însemnări despre Ion Inculeț / Notices concernant Ion Inculeț 307-316 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Ioan Iordănescu / Contributions to the knowledge concerning the activity of the sculptor Ioan Iordănescu 317-355 română
articol de periodic BILȚ, Smaranda (autor) , TOMESCU, Dorina (autor) Maria Mișu Pop - reprezentantă a mișcării feministe românești în perioada interbelică / Maria Mișu Pop - représentante du mouvement féministe roumain pendant l a période d'entre-guerres 357-364 română
articol de periodic STANCU, Emilia (autor) Semnalarea principalelor colecții existente în patrimoniul M.N.I.R. care ilustrează problematica sanitară. 1920-1940 / Une mention des principales collections du patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie 365-374 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Aspecte privind participarea aviației române de vînătoare și bombardament în bătălia de la Stalingrad / Aspects concernant la participation de l'aviation roumaine de chasse et bombardament dans la bataille de Stalingrad 375-381 română
articol de periodic GEORGESCU, Florin (autor) Legislația în domeniul cultural adoptată de parlamentul "ales" la 19 noiembrie 1946 383-397 română