Muzeul Național, XVI, 2004


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic TEODOR, Eugen Silviu (autor) Epoca romană târzie și cronologia atacurilor transdanubiene. Analiza componentelor etnice și geografice (partea a treia, concluzii)/ The transition from antiquity to early middle ages at the edge of the empire(II). 3-38 română
articol de periodic OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Tranziția de la Antichitate la Evul mediu timpuriu la marginea Imperiului (II). De la prima dispariție a circulației monetare la renașterea ei în zona Porților de Fier ale Dunării (circa 375-565) / The transition from antiquity to Early Middle Ages at the 39-82 română
articol de periodic PĂUNESCU, Anca (autor) Aspecte ale procesului de regres a unor târguri și orașe medievale din Țara Românească / The aspects of regress of some medieval market towns from Wallachia 83-96 română
articol de periodic COSTEA-ENE, Irina (autor) Portretele domnilor drept credincioși în Țara Românească, secolele XVI-XVII 97-113 română
articol de periodic ANTON MANEA, Cristina (autor) Descendenții marelui spatar Stanciu al Bengăi și soarta posesiunilor sale (secolele XVI-XVIII) 115-126 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) Diplome de înnobilare ale familiei Rosetti 127-140 română
articol de periodic IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Modă românească și modernizarea europeană 1830-1920 141-194 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) La aniversară. File din istoria începuturilor Muzeului Național din București 195-216 română
articol de periodic PUNGĂ, Doina (autor) Alexandru Asachi - desenator și litograf 217-234 română
articol de periodic ȘTIRBU, Constanța (autor) , TROHANI, George (autor) , TROHANI, Nicolae (autor) Inginerul Constantin C. Orghidan (1874-1944). Studiu genealofic și istoric 235-268 română
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) Medalii comemorative Ștefan cel Mare 269-286 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Din activitatea Societății Ortodoxe Naționale a femeilor române în timpul primului război mondial 287-295 română
articol de periodic BILȚ, Smaranda (autor) Mișcarea feministă din România în timpul primului război mondial 297-301 română
articol de periodic ZGUTTA, Viorica (autor) Generalul Constantin Prezan și marele război al reîntregirii naționale 303-307 română
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) , PÂRVAN, Katiușa (autor) Aspecte ale colaborării romano-franceze în primul război mondial reflectate în medalii și plachete 309-336 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) Remiterea stindardului lui Ștefan cel Mare. Paris, 28 iulie 1917 337-344 română
articol de periodic SPĂTAN, Ioan (autor) Presa românească despre sosirea principelui Carol în Țară - iunie 1930 345-353 română
articol de periodic OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) , PÂRVAN, Katiușa (autor) Medalii, plachete, ordine, monede și bancnote cu portretul regelui Caril al II-lea 355-374 română
articol de periodic KONIG, Nicoleta (autor) Despre Canalul Dunăre-Marea Neagră în dezbaterile biroului politic al C.C. al P.M.R.1949 357-541 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Câteva capitole inedite din amintirile politice ale lui Ion Petrovici 375-396 română
articol de periodic ISTRĂȚESCU, Elena (autor) Personalitatea mitropolitului Visarion Puiu refelectată în fonduri și colecții arhivistice 397-416 română
articol de periodic COROAMĂ, Radu (autor) , TOMESCU, Dorina (autor) Testamentele reginei Maria 417-425 română
articol de periodic STANCA DESA, Ileana (autor) Participarea României la "The World's Faie" - 1939 (expoziția universală din New-York- 1939 - relatări din presă 427-434 română
articol de periodic ILIE, Oana (autor) Procesul politic. Origine și dezvoltare 435-462 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Mărturiile unui ofițer român prizonier în lagărul de la Oranki din U.R.S.S. (octombrie 1944-aprilie 1945) 463-469 română
articol de periodic VERZEA MIHAELA, Cristina (autor) Aspecte privind "democratizarea" armatei și a forțelor de ordine în perioada 1944-1950 471-502 română
articol de periodic LANCUZOV, Mihai (autor) Aspecte privind marea secetă din anul 1946 503-514 română
articol de periodic GEORGESCU, Florin (autor) Legislația financiar-bancară adoptată în România între 1944 și 1948 515-528 română
articol de periodic ILIE, Cornel (autor) Activitatea căminelor culturale din județul Ilfov în primii ani ai comunismului (1948-1950) 529-535 română
articol de periodic TOMESCU, Dorina (autor) Considerații cu privire la exilul românesc din perioada 1946-1984 543-553 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Expoziția tradiție și performanță în sportul românesc 555-566 română
articol de periodic GRIGORESCU, Mihaela (autor) , MOLDOVEANU, Katia (autor) , RADU, Cristina (autor) Centrul istoric al Bucureștiului între valoarea culturală și valoarea de utilizare 567-576 română
articol de periodic DĂNILĂ, Adela (autor) Imaginea ca obiect de patrimoniu. Muzeul Național de Istorie a României. Studiu de caz 577-593 română