Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
TEODOR, Eugen Silviu (autor) Epoca romană târzie și cronologia atacurilor transdanubiene. Analiza componentelor etnice și geografice (partea a treia, concluzii)/ The transition from antiquity to early middle ages at the edge of the empire(II). 3-38 română
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Tranziția de la Antichitate la Evul mediu timpuriu la marginea Imperiului (II). De la prima dispariție a circulației monetare la renașterea ei în zona Porților de Fier ale Dunării (circa 375-565) / The transition from antiquity to Early Middle Ages at the 39-82 română
PĂUNESCU, Anca (autor) Aspecte ale procesului de regres a unor târguri și orașe medievale din Țara Românească / The aspects of regress of some medieval market towns from Wallachia 83-96 română
COSTEA-ENE, Irina (autor) Portretele domnilor drept credincioși în Țara Românească, secolele XVI-XVII 97-113 română
ANTON MANEA, Cristina (autor) Descendenții marelui spatar Stanciu al Bengăi și soarta posesiunilor sale (secolele XVI-XVIII) 115-126 română
OPASCHI, Cătălina (autor) Diplome de înnobilare ale familiei Rosetti 127-140 română
IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Modă românească și modernizarea europeană 1830-1920 141-194 română
IONIȚĂ, Maria (autor) La aniversară. File din istoria începuturilor Muzeului Național din București 195-216 română
PUNGĂ, Doina (autor) Alexandru Asachi - desenator și litograf 217-234 română
ȘTIRBU, Constanța (autor), TROHANI, George (autor), TROHANI, Nicolae (autor) Inginerul Constantin C. Orghidan (1874-1944). Studiu genealofic și istoric 235-268 română
PÂRVAN, Katiușa (autor) Medalii comemorative Ștefan cel Mare 269-286 română
IONIȚĂ, Maria (autor) Din activitatea Societății Ortodoxe Naționale a femeilor române în timpul primului război mondial 287-295 română
BILȚ, Smaranda (autor) Mișcarea feministă din România în timpul primului război mondial 297-301 română
ZGUTTA, Viorica (autor) Generalul Constantin Prezan și marele război al reîntregirii naționale 303-307 română
NEGUȚU, Mariana (autor), PÂRVAN, Katiușa (autor) Aspecte ale colaborării romano-franceze în primul război mondial reflectate în medalii și plachete 309-336 română
OPASCHI, Cătălina (autor) Remiterea stindardului lui Ștefan cel Mare. Paris, 28 iulie 1917 337-344 română
SPĂTAN, Ioan (autor) Presa românească despre sosirea principelui Carol în Țară - iunie 1930 345-353 română
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor), PÂRVAN, Katiușa (autor) Medalii, plachete, ordine, monede și bancnote cu portretul regelui Caril al II-lea 355-374 română
KONIG, Nicoleta (autor) Despre Canalul Dunăre-Marea Neagră în dezbaterile biroului politic al C.C. al P.M.R.1949 357-541 română
PETRESCU, Nicolae (autor) Câteva capitole inedite din amintirile politice ale lui Ion Petrovici 375-396 română
ISTRĂȚESCU, Elena (autor) Personalitatea mitropolitului Visarion Puiu refelectată în fonduri și colecții arhivistice 397-416 română
COROAMĂ, Radu (autor), TOMESCU, Dorina (autor) Testamentele reginei Maria 417-425 română
STANCA DESA, Ileana (autor) Participarea României la "The World's Faie" - 1939 (expoziția universală din New-York- 1939 - relatări din presă 427-434 română
ILIE, Oana (autor) Procesul politic. Origine și dezvoltare 435-462 română
CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Mărturiile unui ofițer român prizonier în lagărul de la Oranki din U.R.S.S. (octombrie 1944-aprilie 1945) 463-469 română
VERZEA MIHAELA, Cristina (autor) Aspecte privind "democratizarea" armatei și a forțelor de ordine în perioada 1944-1950 471-502 română
LANCUZOV, Mihai (autor) Aspecte privind marea secetă din anul 1946 503-514 română
GEORGESCU, Florin (autor) Legislația financiar-bancară adoptată în România între 1944 și 1948 515-528 română
ILIE, Cornel (autor) Activitatea căminelor culturale din județul Ilfov în primii ani ai comunismului (1948-1950) 529-535 română
TOMESCU, Dorina (autor) Considerații cu privire la exilul românesc din perioada 1946-1984 543-553 română
PETRESCU, Nicolae (autor) Expoziția tradiție și performanță în sportul românesc 555-566 română
GRIGORESCU, Mihaela (autor), MOLDOVEANU, Katia (autor), RADU, Cristina (autor) Centrul istoric al Bucureștiului între valoarea culturală și valoarea de utilizare 567-576 română
DĂNILĂ, Adela (autor) Imaginea ca obiect de patrimoniu. Muzeul Național de Istorie a României. Studiu de caz 577-593 română