Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LAZĂR, Ginel (autor), LAZĂR, Monica (autor) A physical and moral portrait of Balkan Vlachs in historical sources (Ix-XII centuries) / Despre portretul fizic și moral al vlahilor balcanici în sursele istorice (secolele IX-XII) 3-9 engleză
ANTON-MANEA, Cristina (autor) Din nou despre Tudoran Mare Clucer din Aninoasa / Again about Tudoran Great Clucer of Aninoasa 11-22 română
RĂDULESCU, Maria-Venera (autor) Sigiliile inelare și stema lui Udriște Năsturel / The ring seals and Udriște Nasturel's arm 23-30 română
RĂDULESCU SORIN, Mihai (autor) Un temoignage anglo-australiene sur la Transsylvanie / O mărturie anglo-australiană asupra Transilvaniei 31-43 franceză
IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Photographers in Romania 1840-1940 / Fotografi în România 1840-1940 45-70 engleză
NEGUȚU, Mariana (autor) Constantin A. Rosetti et la revolution de 1848 / Constantin A. Rosetti și revoluția din 1848 71-77 franceză
VELICU, Raluca (autor) Quelques portraits des femmes de la famille Golesco / Câteva portrete de femei din familia Golescu 79-85 franceză
PUNGĂ, Doina (autor) Repere istorice în memoria artei românești - Revoluția de la 1848 / Historical marks in the memory of romanian art - The Revolution of 1848 87-105 română
BADEA-PĂUN, Gabriel (autor) Gheorghe Știrbey, un dipolomat pasionat de artă / Gheorghe Știrbey, a diplomat with great passion for art 107-115 română
OPASCHI, Cătălina (autor) Le journal de voyage en Egypte du docteur roumain Nicolas Kretzulesco / Jurnalul de călătorie în Egipt al doctorului roman Nicolae Kretzulescu 117-154 franceză
IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Cartea de vizită fotografică, șicul militar și impozanta crinolină în al doilea imperiu francez / The carte-de-visite picture, military elegance and imposing crinoline gown during the Second French Empire 155-173 română
GORNESCU-VACHON, Paula (autor) Collecting canadian hand paindted porcelain from the 1880's onwards / O colecție de porțelan pictat de mână în Canada de la 1880 până în prezent 175-186 engleză
PÂRVAN, Katiușa (autor) Hommes illustres de Brăila - Ștefan Hepites / Oameni iluștri ai Brăilei - Ștefan Hépites 187-190 franceză
BADEA-PĂUN, Gabriel (autor) Autour d'une corespondance inedite: Carmen Sylva - Helene Bibesco et Emile Galle / În jurul unei corespondențe inedite: Carmen Sylva - Elena Bibescu și Emile Galle 191-198 franceză
PÂRVAN, Katiușa (autor) Les medailles reques par Ionel Bratiano - l'expression de l'amour pour la partie et de la lutte pour l'accomplissement de la Grande Roumanie / Medaliile primite de Ionel Brătianu 199-214 franceză
TROHANI, George (autor) Raporturile dintre Alexandru Marghiloman și ziaristul Timoleon Pisani pe baza unor scrisori inedite / The connections between Alexandru Marghiloman and journalist Timoleon Pisani based on unpublished letters 215-224 română
ILIE, Cornel (autor) Incidents aux elections de l'assemblee constituante de 1914 / Incidente la alegerile Adunării Constituante din 1914 225-229 franceză
CIUBOTARU, Ștefania (autor) "Un bun român" - regele Ferdinand I al României / A good romanian - King Ferdinand I of Romania 231-239 română
IONIȚĂ, Maria (autor) In memoriam Ferdinand I er. Moments de vie / In memoriam Ferdinand I. Clipe de viață 241-247 franceză
VERZEA MIHAELA, Cristina (autor) Queen Mary and "Gladstone Proclamation" / Regina Maria și “Manifestul de la Gladstone” 249-252 engleză
ILIE, Oana (autor) Queen Mary's last letter to her children / Ultima scrisoare a Reginei Maria adresată copiilor 253-258 engleză
IONIȚĂ, Maria (autor) Câteva date inedite despre relațiile reginei Maria cu Societatea "Țesătoarea" / Some unedited dates about the relations of Queen Mary with the “Weaver” Society 259-264 română
TOMESCU, Dorina (autor) Despre bijuteriile și rochiile reginei Maria / About the jewellery and the dresses of the Queen Mary 265-276 română
KONIG, Nicoleta (autor) The death of Queen Mary as reported in the contemporary newspapers / Despre moartea Reginei Maria în presa contemporană 277-282 engleză
CONSTANTINESCU, Șerban (autor) General Vasile Rudeanu, personalitate reprezentativă a armatei române moderne / General Vasile Rudeanu, a representative figure of the modern Romanian Army 283-290 română
LANCUZOV, Mihai (autor) Atitudinea opiniei publice față de abdicarea forțată a regelui Mihai / Public opinion‘ stance to King Michael‘S forced abdication 291-301 română
OPRIȘ, Ioan (autor) Emil Panaitescu și columna lui Traian / Emil Panaitescu and Trajan’s Column 303-315 română
GEORGESCU, Florin (autor) 1945. Repression against romanian print media-related issues / 1945. Aspecte privind represiunea în presa scrisă românească 317-326 engleză
BARAKOWSKI, Adam (autor) Nicolae Ceaușescu's 1898 appeal to fellow parties and its impact in Poland / Apelul din 1989 al lui Nicolae Ceaușescu și impactul său în Polonia 327-333 engleză
VACHON, Auguste (autor) Les drapeaux d'importance nationale dans l'histoire du Canada / Steaguri de importanță națională în istoria Canadei 335-350 franceză
PĂUNESCU, Anca (autor) Țările Române și Veneția în secolul al XVII-lea - Luca C. / The Romanian Principalities and Venice during the 17 th century Recenzie 351-355 română