Thraco-Dacica, XIII, nr. în TOM: 1-2, 1992


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LIVIU, Franga (autor) ,,Ex invicta genle” (Plinius, EPIST. 8, 4, 2). De la un topos literar la ideologia imperială (,,Ex invicta gente” — Plinio, EPIST. 8, 4, 2. Dal topos letterario all’ideologia imperiale) IZVOARE LITERARE ANTICE - LINGVISTICA 14 română
articol de periodic PORUCIUC, Adrian (autor) Observații asupra filonului paleobalcanic din antroponimia românească (On the Paleobalkan Vein in Romanian Anthroponymy) IZVOARE LITERARE ANTICE - LINGVISTICA 24 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) Das chronologische Verhältnis zwischen Ezero und Troja im Lichte der nordbalkanischen Forschungen Arheologie - Istorie 34 germană
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Așezări Glina pe cursul inferior al Argeșului și Valea Cîlniștei (I). Mihăilești — Tufa (Glina Siedlungen am Argeșunterlauf und im Cîlnișteatal (I). Miliăilești—Tufa Arheologie - Istorie 42 română
articol de periodic GABRIEL, Crăciunescu (autor) Așezare a culturii Girla Mare la Izvoarele (Siedlung der Girla Mare-kultur bei Izvoarele) Arheologie - Istorie 48 română
articol de periodic PETRU, Rogozea (autor) Elemente inedite din plastica grupului cultural Ralta-Sărată (New plastic elemenls of the Balta Sărată cultural group) Arheologie - Istorie 52 română
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) , OCTAVIAN, Popescu (autor) Un nou depozit de bronzuri descoperit in zona Caransebeșului (Neue Bronzefunde im Caransebeș —Gebiet) Arheologie - Istorie 58 română
articol de periodic IOAN, Nemeti (autor) Necropola Latène de la Pișcolt, jud. Satu Mare. III (Das latènezeillieche Gräberfeld von Pișcolt, Kr. Satu Mare. III) Arheologie - Istorie 112 română
articol de periodic DUMITRU, Berciu (autor) , IOSIFARU, Mariana (autor) , DIACONESCU, Mihai (autor) Descoperiri și însemnări de la Buridava dacică. X (Découvertes et notes de la Buridava dace. X) Arheologie - Istorie 120 română
articol de periodic CONSTANTIN C., Petolescu (autor) Varia Daco-Romana (XV-XVI) Arheologie - Istorie 124 română
articol de periodic MUNTEANU, Mircea (autor) , FLORIN, Rădulescu (autor) Două necropole din secolul IV e.n. recent descoperite în sud-estul Munteniei (Zwei, dem 4 Jh. n. Chr. angehörende, im Südosten Munteniens, neuentdeckte Gräberfelder) Arheologie - Istorie 134 română
articol de periodic SÂMPETRU, Mihai (autor) Vestul României in secolele IV —X e n. (L’ouest de la Roumanie aux IVe—Xe siècles de notre ère) Arheologie - Istorie 158 română
articol de periodic ALEXIANU, Marius (autor) , GH., Dumitroaia (autor) , MONAH, Dan (autor) Exploatarea surselor de apă sărată din Moldova: o abordare etnoarheologică (L’exploitation des sources salées en Moldavie: une démarche ethnoarchéologique) Etnoarheologie 168 română
articol de periodic EL SUSI, Georgeta (autor) Studiu preliminar al materialului faunistic din cetatea dacică de la Divici (corn. Pojejena, jud. Caraș-Severin) (Étude préliminaire du matériel faunique de la forteresse dacique de Divici, com. Pojejena, dép. de Caraș-Severin) ARHEOZOOLOGIE 178 română
articol de periodic SERGIU, Haimovici (autor) Observații cu privire la motivul animalier în toréutica traco-geto-dacă (Observation concernant le motif animalier dans la toreutique thraco-géto-dace) ARHEOZOOLOGIE 194 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) V. A. DERGACEV, Bestatlungskomplexe der späten Tripolje-Kultur, AVA, Bd. 45, Mainz, 1991, 108 pag., 119 planșe PREZENTĂRI Şl RECENZII (COMPTES RENDUS) 195 germană
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) JAN MACUÑ IK, The Earliest Bronze Age in the Carpathian Basin, Archeological Sciences Bradford, 1991, 209 pag., 40 figuri, 14 hărți PREZENTĂRI Şl RECENZII (COMPTES RENDUS) 196 română
articol de periodic DUMITRU, Berciu (autor) PETRE ROMAN, ANN DODD-OPR1ȚESCU, PÁL JÁNOS, Beiträge zur Problematik der sclnmrv erzierlen Keramik Südosteuropas, Mainz, 1992, 270 pag., 165 planșe, 4 anexe PREZENTĂRI Şl RECENZII (COMPTES RENDUS) 196 română
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) ADRIAN C. l’LORESCU, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Așezări și necropole, Cultură și civilizație la Dunărea de Jos IX — Bibliotheca Thracologica I, Călărași 1991, 414 pag., 210 figuri PREZENTĂRI Şl RECENZII (COMPTES RENDUS) 197 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , AVRAM, Sultana (autor) Din aclivitalea Institutului Român de Tracologie în anul 1991 CRONICA (CHRONIQUE) 200 română
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) , GUMĂ, Marian (autor) , IOAN, Nemeti (autor) , ION, Ghinoiu (autor) , ALEXIANU, Marius (autor) , COMȘA, Alexandru (autor) , T., Arnăutu (autor) , AVRAM, Sultana (autor) , SÂMPETRU, Mihai (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Participări la reuniuni științifice interne și internaționale CRONICA (CHRONIQUE) 206 română
articol de periodic ABREVIERI (ABRÉVIATIONS) ABREVIERI (ABRÉVIATIONS) 208 română