Oltenia - Studii și Comunicări, XXVIII, 2021, seria arheologie-istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic TUȚULESCU, Ion (autor) , CRISTEA ALINA, Cristina (autor) , CHIRILĂ, Elena (autor) Experimentul archeologic de la Zătreni, județul Vâlcea. O încercare de reconstituire a unei vetre preistorice și a unei gropi de ars ceramica. The archaeological experiment from Zătreni, Vâlcea County. An attempt to reconstruct a prehistoric hearth and a pottery firing pit Arheologie / Archaeology 5-18
articol de periodic PĂTROI, Cătălin Nicolae (autor) , SZÜCS-CSILLIK, Iharka (autor) , BEȘLIU, Alexandru Cristian (autor) Marea incintă circulară de la Portărești, U.A.T. Giurgița, județul Dolj. The great circular enclosure from Portărești, Giurgița village, Dolj County Arheologie / Archaeology 19-66
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) , VĂCUȚĂ EUGEN, Gavril (autor) Nécropole de l'âge du Bronze de Gârla Mare – „La dune”. Campagne 2010. Necropola din epoca bronzului de la Gârla Mare – „La dune”. Campania 2010. Arheologie / Archaeology 67-88
articol de periodic FILIP, Gabriela (autor) Oriental cults in Romula. An overwiew of the problem. Cultele orientale la Romula. O trecere în revistă a problemei Arheologie / Archaeology 89-109
articol de periodic BONDOC, Dorel (autor) Notă privind o inscripție a Legiunii a V-a Macedonica din castrul roman de la Slăveni. Note on an inscription of Legio V Macedonica from the Roman fort Slăveni Arheologie / Archaeology 110-116
articol de periodic TĂTARU, Cristiana (autor) Coins and jewelry from a small hoard from the beginning of the 17th century found in Răsuceni, Giurgiu County. Monede și podoabe dintr-un mic tezaur de la începutul secolului al XVII-lea descoperite la Răsuceni, județul Giurgiu Numismatică / Numismatics 117-129
articol de periodic TOMA, Corina (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Fragmente de tezaure monetare din secolele XVIXVII păstrate în colecția Muzeului Brukenthal. Fragments of monetary hoards from the 16th-17th centuries preserved in the collection of the Brukenthal Museum Numismatică / Numismatics 130-157
articol de periodic DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor) Tezaurul monetar de la Fârtățești, jud. Vâlcea (sec. XVII-XVIII). The monetary hoard from Fârtățești, Vâlcea County (17th-18th centuries) Numismatică / Numismatics 158-167
articol de periodic VLAD, Irina Maria (autor) Evoluția brățărilor din sârme torsionate și împletite, cu plăcuțe la capete. Secolele XVI-XVIII/XIX. The evolution of torsioned and knitted bracelets, with plaques at the ends. 16th-18th/19th centuries ISTORIE / HISTORY 168-181
articol de periodic DAN, Violeta (autor) Aspecte ale învățământului românesc în sec. al XIX-lea la Muzeul Olteniei Craiova. Aspects of Romanian education from the 19th century at the Museum of Oltenia ISTORIE / HISTORY 182-210
articol de periodic DUMITRAȘCU, Lavinia (autor) Realități craiovene în paginile „Gazetei de Transilvania” 1886-1894. Craiova realities in the pages of „Gazeta de Transilvania” 1886-1894 ISTORIE / HISTORY 211-220
articol de periodic FLORESCU, Ștefan-Cristian (autor) Tripla Alianță, România și relația cu Rusia țaristă (1883-1900). The Triple Alliance, Romania and the relation with Tsarist Russia (1883-1900) ISTORIE / HISTORY 221-230
articol de periodic POPESCU VAVA, Lucian (autor) , GHIAȚĂ, Isabela (autor) Situația sanitar-veterinară a orașului Craiova reflectată într-un document inedit de la începutul secolului XX. The sanitary-veterinary situation of the city of Craiova reflected in an unpublished document from the beginning of the 20th century. ISTORIE / HISTORY 231-256
articol de periodic CEACÎRU, Cristian-Iulian (autor) Aspecte din viața cotidiană din Craiova anilor neutralității (1914-1916). Aspects from the daily life from Craiova during neutrality years (1914-1916) ISTORIE / HISTORY 257-262
articol de periodic TRANDAFIR, Marinela (autor) Interesul manifestat de regimul comunist pentru monumentele istorice naționale și locale în anii 1952-1964. The interest manifested by the communist regime for the national and local historical monuments in the years 1952-1964 ISTORIE / HISTORY 263-267
articol de periodic TABĂRĂ, Radu (autor) Avantajele conferite posesorilor de titluri de onoare în România comunistă. The advantages conferred to the holders of honorary titles in communist Romania. ISTORIE / HISTORY 268-284
articol de periodic CEACÎRU, Cristian-Iulian (autor) Gheorghe Banea, Zilele de lazaret: jurnal de captivitate și spital, ed. a 2-a, Timișoara: Ariergarda, 2018, 184 p RECENZII / REVIEWS 285-286