Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Dr. LAZĂR, Ginel Școala artistică metropolitană din Tîrnovo și influența ei la dezvoltarea artelor în Balcani / The Metropolitan Artistic School of Tărnovo and its influence on the development of arts in the Balkans 7-34 română
Drd. MĂRCULEȚ, Vasile Considerații asupra politicii antiotomane promovate de domnul țării românești Alexandru Aldea între 1431-1432 / Considerations on the anti-ottoman policy promoted by Alexander Aldea, prince of Wallachia between 1431-1432 35-46 română
Dr. RĂDULESCU, Maria-Venera Marcu, fiul principelui Petru Cercel (1583 – 1585) cahle medievale descoperite la Cerbureni, jud. Argeș, și la Târgoviște, jud. Dâmbovița (Curtea Domnească și zona Bisericii Stelea) / Marcu, prince Petru Cercel’ son (1583 – 1585) medieval stove 47-66 română
ENE, Irina Repere religioase în spațiul urban și rural în Țările Române în epoca medievală 67-82 română
TROHANI, George Mavromati-Gorsky-Brulez o familie de militari și oameni de cultură din secolele XIX-XX / Mavromati – Gorsky – Brulez a family of officers and intellectuals from the 19th and 20th centuries 83-104 română
VELICU, Raluca Heraldica de stat pe teritoriul românesc în perioada 1821-1859 reflectată în patrimoniul M.N.I.R. / State heraldry on the romanian territory between 1821-1859. General considerations. Items from the patrimony of the National Museum of Romanian History 105-120 română
BÎRĂ, Monica Notes sur un projert inacheve: L'agrandissement du Musée National de Saint-Sava (1836-1852) 121-131 franceză
MĂRĂȘOIU, Alexandra Redescoperirea Asiriei în secolul al XIX-lea. Săpăturile arheologice întreprinse de Victor Place la Khorsabad / The rediscovery of Assyria in the 19th century. The archaeological excavations of Victor Place at Khorsabad 133-152 română
LAZĂR, Ginel, LAZĂR, Monica Însemnări și mărturii neprețuite din cuprinsul unei donații liturgice a familiei Mihail Kogălniceanu / Notes and priceless information from a liturgical donation of the family Mihail Kogălniceanu 153-170 română
ȘTEFAN, Andreea O carte poștală suspectă pe fundalul răscoalelor țărănești de la 1907. Anarhiștii intră în atenția poliției / The adventures of a postcard during the 1907 peasant uprising: The anarchists put under police surveillance 171-177 română
IONESCU, Adrian-Silvan Serviciul fotografic al armatei și contribuția sa la iconografia războiului cel mare / The army's photographic service and its contribution to the iconography of the Great War 179-238 română
ILIE, Oana Scandal la Teatrul Național sau manipularea opiniei publice? / A scandal at the National Theatre or a manipulation of the public opinion? 239-250 română
ILIE, Cornel Teatrul Național din Cluj în perioada interbelică / The National Theatre of Cluj in interwar period 251-258 română
PETCU, Nicoleta Asociația creștină a femeilor române și casa mare din Bran a reginei Maria a României / The Christian Association of Romanian Women and the ‘Big House’ of Queen Maria of Romania 259-270 română
OPRIȘ, Ioan Eugen Drăguțescu și Emil Panaitescu / Eugen Drăguțescu and Emil Panaitescu 271-277 română
GEORGESCU, Florin Nichifor Crainic - între acuzațiile puterii comuniste și propria sa apărare / Nichifor Crainic – Between the accusations of the communist power and his own defence 279-296 română
MANDACHE, Diana Protocol și propagandă (ianuarie 1948) / Protocol and propaganda (January 1948) 297-304 română
STANCIU, Cezar Scandal la Institutul de Istorie a Partidului / Scandal at the History Institute of the Party 305-312 română
BURAKOWSKI, Adam The Romanian and Bulgarian Political Scene after 1989 313-320 engleză
MUSCALU, Bogdan Tradiții istorice romane în istoria seviciilor de inteligence 321-332 română
TĂNASE, Tiberiu Tradiția Intelligence-lui românesc / The tradition of the romanian Intelligence 333-340 română
LĂPTOIU, Laura-Alexandra Istoricul apariției și al codificării normelor de protocol în diplomație / History of emergence and codification of protocol procedures in diplomacy 341-350 română
CONSTANTINESCU, Șerban, DRĂGOIESCU, Ionuț In memoriam aviatoarea Mariana Drăgescu (1912-2013) / In memoriam pilot Mariana Drăgescu (1912-2013) 351-360 română
MIRCEA IONELA, Simona Colecția de stereografii Life of Christ, editată la 1900 la colecționari particulari din Transilvania / The stereograph collection Life Of Christ, edited in 1900, in transilvanian private collections 361-368 română
KONIG, Nicoleta, KONING, Carol Rarități din colecția de arme a Muzeului Național de Istorie a României / Rare weapons from the National History Museum of Romania collection 369-380 română
YURITA, Makito Comparative inquiry of Museum Padagogy: Hiroshima's two museims and their teacching of catastrophe 381-404 engleză
BRATILO RESETAR, Matea The Croatian History Museum - Towards the first permanent display. Mission stratements, goals and strategies 405-418 engleză
BLEAHU, Marcian Muzeul, carte de învățătură. Studiu de caz: Muzeul Național de Geologie din București / The Museum, a learning book / Case Study: The National Museum of Geology from Bucharest 419-440 română