Muzeul Național, XXV, 2013


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Dr., LAZĂR, Ginel (autor) Școala artistică metropolitană din Tîrnovo și influența ei la dezvoltarea artelor în Balcani / The Metropolitan Artistic School of Tărnovo and its influence on the development of arts in the Balkans 7-34 română
articol de periodic Drd., MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra politicii antiotomane promovate de domnul țării românești Alexandru Aldea între 1431-1432 / Considerations on the anti-ottoman policy promoted by Alexander Aldea, prince of Wallachia between 1431-1432 35-46 română
articol de periodic Dr., RĂDULESCU, Maria-Venera (autor) Marcu, fiul principelui Petru Cercel (1583 – 1585) cahle medievale descoperite la Cerbureni, jud. Argeș, și la Târgoviște, jud. Dâmbovița (Curtea Domnească și zona Bisericii Stelea) / Marcu, prince Petru Cercel’ son (1583 – 1585) medieval stove 47-66 română
articol de periodic ENE, Irina (autor) Repere religioase în spațiul urban și rural în Țările Române în epoca medievală 67-82 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) Mavromati-Gorsky-Brulez o familie de militari și oameni de cultură din secolele XIX-XX / Mavromati – Gorsky – Brulez a family of officers and intellectuals from the 19th and 20th centuries 83-104 română
articol de periodic VELICU, Raluca (autor) Heraldica de stat pe teritoriul românesc în perioada 1821-1859 reflectată în patrimoniul M.N.I.R. / State heraldry on the romanian territory between 1821-1859. General considerations. Items from the patrimony of the National Museum of Romanian History 105-120 română
articol de periodic BÎRĂ, Monica (autor) Notes sur un projert inacheve: L'agrandissement du Musée National de Saint-Sava (1836-1852) 121-131 franceză
articol de periodic MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Redescoperirea Asiriei în secolul al XIX-lea. Săpăturile arheologice întreprinse de Victor Place la Khorsabad / The rediscovery of Assyria in the 19th century. The archaeological excavations of Victor Place at Khorsabad 133-152 română
articol de periodic LAZĂR, Ginel (autor) , LAZĂR, Monica (autor) Însemnări și mărturii neprețuite din cuprinsul unei donații liturgice a familiei Mihail Kogălniceanu / Notes and priceless information from a liturgical donation of the family Mihail Kogălniceanu 153-170 română
articol de periodic ȘTEFAN, Andreea (autor) O carte poștală suspectă pe fundalul răscoalelor țărănești de la 1907. Anarhiștii intră în atenția poliției / The adventures of a postcard during the 1907 peasant uprising: The anarchists put under police surveillance 171-177 română
articol de periodic IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Serviciul fotografic al armatei și contribuția sa la iconografia războiului cel mare / The army's photographic service and its contribution to the iconography of the Great War 179-238 română
articol de periodic ILIE, Oana (autor) Scandal la Teatrul Național sau manipularea opiniei publice? / A scandal at the National Theatre or a manipulation of the public opinion? 239-250 română
articol de periodic ILIE, Cornel (autor) Teatrul Național din Cluj în perioada interbelică / The National Theatre of Cluj in interwar period 251-258 română
articol de periodic PETCU, Nicoleta (autor) Asociația creștină a femeilor române și casa mare din Bran a reginei Maria a României / The Christian Association of Romanian Women and the ‘Big House’ of Queen Maria of Romania 259-270 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Eugen Drăguțescu și Emil Panaitescu / Eugen Drăguțescu and Emil Panaitescu 271-277 română
articol de periodic GEORGESCU, Florin (autor) Nichifor Crainic - între acuzațiile puterii comuniste și propria sa apărare / Nichifor Crainic – Between the accusations of the communist power and his own defence 279-296 română
articol de periodic MANDACHE, Diana (autor) Protocol și propagandă (ianuarie 1948) / Protocol and propaganda (January 1948) 297-304 română
articol de periodic STANCIU, Cezar (autor) Scandal la Institutul de Istorie a Partidului / Scandal at the History Institute of the Party 305-312 română
articol de periodic BURAKOWSKI, Adam (autor) The Romanian and Bulgarian Political Scene after 1989 313-320 engleză
articol de periodic MUSCALU, Bogdan (autor) Tradiții istorice romane în istoria seviciilor de inteligence 321-332 română
articol de periodic TĂNASE, Tiberiu (autor) Tradiția Intelligence-lui românesc / The tradition of the romanian Intelligence 333-340 română
articol de periodic LĂPTOIU, Laura-Alexandra (autor) Istoricul apariției și al codificării normelor de protocol în diplomație / History of emergence and codification of protocol procedures in diplomacy 341-350 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) , DRĂGOIESCU, Ionuț (autor) In memoriam aviatoarea Mariana Drăgescu (1912-2013) / In memoriam pilot Mariana Drăgescu (1912-2013) 351-360 română
articol de periodic MIRCEA, Ionela Simona (autor) Colecția de stereografii Life of Christ, editată la 1900 la colecționari particulari din Transilvania / The stereograph collection Life Of Christ, edited in 1900, in transilvanian private collections 361-368 română
articol de periodic KONIG, Nicoleta (autor) , KONING, Carol (autor) Rarități din colecția de arme a Muzeului Național de Istorie a României / Rare weapons from the National History Museum of Romania collection 369-380 română
articol de periodic YURITA, Makito (autor) Comparative inquiry of Museum Padagogy: Hiroshima's two museims and their teacching of catastrophe 381-404 engleză
articol de periodic BRATILO RESETAR, Matea (autor) The Croatian History Museum - Towards the first permanent display. Mission stratements, goals and strategies 405-418 engleză
articol de periodic BLEAHU, Marcian (autor) Muzeul, carte de învățătură. Studiu de caz: Muzeul Național de Geologie din București / The Museum, a learning book / Case Study: The National Museum of Geology from Bucharest 419-440 română