Thraco-Dacica, IV, nr. în TOM: 1-2, 1983


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DODD-OPRIȚESCU, Ann (autor) , MITREA, Ioan (autor) Le sceptre de pierre de Mogoșești - Siret, dép. d'Iași, Roumanie. Problèmes d'origine et de datation STUDII (ETUDES) 5-11 franceză
articol de periodic BADER, Tiberiu (autor) Evoluția fibulelor pe teritoriul României de la sfârșitul epocii bronzului până în perioada Hallstattului târziu STUDII (ETUDES) 12-22 română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Drahmele cetăților Dyrrachium și Apollonia la geto-daci. Aspectul cronologic STUDII (ETUDES) 23-31 română
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) Morminte de înhumație la Ocnița-Buridava STUDII (ETUDES) 32-38 română
articol de periodic NECRASOV, Olga (autor) , BĂLTEANU, Cezarina (autor) Caracteristicile antropologice a două schelete dacice, datate din Latène (sec. II î.e.n.), descoperite la Ocnița (jud. Vâlcea) STUDII (ETUDES) 39-44 română
articol de periodic SUCEVEANU, Alexandru (autor) Burebista et la Dobroudja STUDII (ETUDES) 45-58 franceză
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) Ramura nordică a dacilor - costobocii STUDII (ETUDES) 59-68 română
articol de periodic ROMAN, Petre I. (autor) Spätneolithikum, Übergangsperiode und der Beginn der Bronzezeit im Südosten Rumäniens DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 69-72 germană
articol de periodic ROTARU, Marin (autor) Noi descoperiri de la sfârșitul epocii bronzului în bazinul Elanului DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 73-84 română
articol de periodic PETRE-GOVORA, Gheorghe (autor) Un orizont hallstattian timpuriu în nord-estul olteniei DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 85-95 română
articol de periodic NECRASOV, Olga (autor) , CANTEMIR, Petru (autor) Studiul antropologic al scheletului hallstattian descoperit la Căzănești, jud. Vâlcea DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 96-99 română
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) Din nou despre blocurile cu litere grecești de la Sarmizegetusa regia DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 100-104 română
articol de periodic CONSTANTIN, Nicolae (autor) Cercetările arheologice de la Piscul Crăsani și aprecierile lui Vasile Pârvan DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 105-108 română
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) , IOSIFARU, Mariana (autor) , PURICE, SERGIU (autor) , ANDREESCU, Gheorghe (autor) Descoperiri și însemnări de la Buridava Dacică. I DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 109-113 română
articol de periodic TEODOR, Silvia (autor) Construcții de lemn din turbăria de la Lozna, jud. Botoșani DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 114-120 română
articol de periodic ARITON, Vraciu (autor) Arii lingvistice preistorice în sud-estul Europei. Câteva precizări DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 121-125 română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Considerații paleoetnobotanice și contriuții la agricultura geto-dacilor DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 126-134 română
articol de periodic ZIRRA, Vlad (autor) Câteva date privind așezarea getică, fortificată, de la Coțofenii din Dos (jud. Dolj) DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 135-140 română
articol de periodic PETOLESCU, CONSTANTIN C. (autor) Varia Daco-Romana (I - VI) DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 141-149 română
articol de periodic BRANGA, Nicolae (autor) Un monument al Cavalerului danubian la Miercurea Sibiului DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 150-153 română
articol de periodic HARHOIU, Radu (autor) Observații asupra tezaurului de la Pietroasa DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 154-157 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Radu Vulpe NECROLOG (NÉCROLOGIE) 158-162 română
articol de periodic DUMITRESCU, Vladimir (autor) Georgios Bakalakis și Agni Sakellariou, Paradimi, Mainz, 1981 RECENZIII (COMPTES RENDUS) 163-166 română
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) Izvori ZA ISTORIIATA NA Trakiia I TRAKITE. Tom I, Sofia, 1981 RECENZIII (COMPTES RENDUS) 167 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Pernik, tom. I. Poseliščen jivot ha halma Krakra d. V hil. pri n.e. do VI v. na n.e., Sofia, 1981 RECENZIII (COMPTES RENDUS) 167-169 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Acta Musei Porolissensis, 6, Zalău, 1982 RECENZIII (COMPTES RENDUS) 169 română
articol de periodic MARCU, Mariana (autor) Din activitatea Institutului în 1982 CRONICA (CHRONIQUE) 170-176 română
articol de periodic PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (autor) Al cincilea seminar de istorie și cultura tracică de la Plovdiv, 1982 CRONICA (CHRONIQUE) 176-179 română
articol de periodic Abrevieri ABREVIERI (ABREVIAT/ONS) 180 română