Situația evreilor din Europa Centrală la sfârșitul celui de-al doilea război mondial (1944-1945), 2011