Studii și Cercetări Etnoculturale, XVIII, 2013


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SÎRBU, Radu (autor) Colegiul cu o istorie impresionantă .7-10 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) George Barițiu - despre istoria regimentului grăniceresc năsăudean .11-21 română
articol de periodic ROȘCA, Paul (autor) Năsăudul - scurt excurs asupra unor episoade monarhice 23-28 română
articol de periodic MORARIU, Iuliu (autor) Tănase Todoran în memoria urmașilor - analiză trans-temporală (II) 29-33 română
articol de periodic VIRGIL, Dinu (autor) Coșbuc în conștiința contemporanilor 37-42 română
articol de periodic MOLDOVAN, Andrei (autor) Dureri ardelenești 45-51 română
articol de periodic URSA, Sever (autor) Rebreanu și limba română 53-56 română
articol de periodic URSA, Sever (autor) Rebreanu și credința în Dumnezeu 57-59 română
articol de periodic OȘORHEIAN, Veronica (autor) Păstrători de datini: trișcașii din localitatea Leșu, județul Bistrița-Năsăud 63-70 română
articol de periodic PRECUP, Ioana (autor) Satul copilăriei 71-73 română
articol de periodic OȘORHEIAN, Veronica (autor) Traista și desaga - obiecte nelipsite altădată din gospodăria țaranului român 75-78 română
articol de periodic MAXIMINIAN, Menuț (autor) Nunta în tradiția populară. Cadru general 79-94 română
articol de periodic PRAHASE, Mircea (autor) Terminologii din Țara Năsăudului: plugul, carul și moara 97-114 română
articol de periodic VINEREANU, Mihai (autor) "Cu seriozitate despre originea limbii române" 115-130 română
articol de periodic MARȚIAN, Grigore (autor) I.L. Caragiale, contemporanul nostru 131-133 română
articol de periodic Lingvistul Sever Pop, ultimul intrat în celebra galerie a academicienilor Năsăudului 135-138 română
articol de periodic Nestor Șimon - Personalitate marcantă a graniței năsăudene 141-142 română
articol de periodic BUTA, Mircea (autor) Destine nemuritoare și paradoxul recunoștinței 143-146 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - personalitate a epocii sale 147-154 română
articol de periodic RAUS, Pompei (autor) Nestor Șimon - apărător al averilor grănicerești 155-160 română
articol de periodic PRAHASE, Mircea (autor) Sumare note de ordin lingvistic pe marginea unor lucrări ale lui Nestor Șimon 161-165 română
articol de periodic TUTULA, Vasile (autor) Cîteva reflecții privind restituirea și valorificarea operei lui Nestor Șimon după 1990 167-172 română
articol de periodic PĂIUȘ, Liviu (autor) , ȘIMON, Nestor (autor) Nestor Șimon - cercetător al Văii Rodnei 173-178 română
articol de periodic VRĂSMAȘ, Niculae (autor) Nestor Șimon și "Valea Dorgoului" 179-181 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Dr. Nestor Șimon - proma monografie a Astrei năsăudene 183-190 română
articol de periodic DAROȘI, Mircea (autor) Monografiile sătești - adevărate arhive ale istoriei 191-193 română
articol de periodic TUTULA, Vasile (autor) Nestor Șimon despre "revoluțiunea" din nord-estul Transilvaniei 195-206 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Raportul Astrei pe anul 2012 în sala festivă a Muzeului Grăniceresc Năsăud. 9 februarie 2012 208-238 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Rezoluție. Asociațiunea Astra Despărțămîntul Năsăud 239-242 română
articol de periodic ACU, Dumitru (autor) Asociațiunea Astra- Despărțămîntul Năsăud 243-246 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Colegiul Național "George Coșbuc" și Astra 247-254 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Români ai nimănui - Vlahii sud dunăreni 255-259 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Teodor Tanco și Astra năsăudeană 261-270 română
articol de periodic TUTULA, Vasile (autor) Astra și armata română: generalul Traian Moșoiu, un militar al faptelor, un astrist activ în apărarea Marii Uniri de la 1918 271-280 română
articol de periodic MORARIU, Iuliu (autor) Protoiereul astrist Grigore Pletosu - cleric și căreturar năsăudean 281-286 română
articol de periodic DAROȘI, Mircea (autor) Profesorul universitar Gavril Istrate, un Astrist al Năsăudului 287-292 română
articol de periodic CATARIG, Leon (autor) Acțiuni astriste la Rebrișoara 293-296 română
articol de periodic PLEȘ, Floarea (autor) Activitatea cercului "Astra" - oraș năsăud în perioada 01 ianuarie-30 septembrie 2012 297-300 română
articol de periodic DAROȘI, Mircea (autor) Contemporanii nostri: Ioan Seni, sufletul Astrei năsăudene 301-303 română
articol de periodic BINDEA, Florin (autor) Astra - Punte între trecut și viitor 305-307 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Atunci cînd veacul se năștea, structuri ale cotidianului la 1900 în comitatul Bistrița-Năsăud 311-322 română
articol de periodic NEAGOȘ, Ioan (autor) Diplomatul Nicolae Titulescu - 130 de ani de la naștere 323-330 română
articol de periodic BĂEȘ, Radu-Ioan (autor) Căsătorii care nu respectă tiparele obișnuite, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în vicariatul Rodnei 331-339 română
articol de periodic BĂEȘ, Radu-Ioan (autor) Împiedicări în timpul vestirilor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în vicariatul Rodnei 341-350 română
articol de periodic BÎCA, Ioan (autor) Bradingul și brandul de oraș, studiu de caz: brandul turistic al orașului Bistrița (județul Bistrița-Năsăud) 351-356 română
articol de periodic NENIȚOIU, Ana-Maria (autor) Conferințe preoțești în vicariatul Rodnei - studiu de caz - 357-368 română
articol de periodic MAXIMINIAN, Menuț (autor) Țara Năsăudului, în antologie 371-372 română
articol de periodic SÎRBU, Radu (autor) A părut volumul 2 din Monografia orașului Năsăud 373-374 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) In Honorem Mircea Prahase 375-378 română
articol de periodic MAXIMINIAN, Menuț (autor) Mircea Prahase, portretul apărătorului tradițiilor 379-380 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Sever Ursa - Un ziditor 381-286 română
articol de periodic MAXIMINIAN, Menuț (autor) Ortodocși și greco-catolici în Transilvania 387-388 română