Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 01, 1969


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BOBOCEA, Ion (autor) Cuvânt înainte 5-6 română
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) Firul bunei tradiții 7-8 română
articol de periodic GIOGLOVAN, Radu (autor) Un sfert de veac de activitate la muzeul din Târgoviște 9-12 română
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la Mătăsaru (II) Studii şi cercetări 15-21 română
articol de periodic CHIHAIA, Pavel (autor) Monumente gotice în Târgoviște Studii şi cercetări 23-43 română
articol de periodic PLEȘIA, Dan (autor) Neagoe Basarab. Originea, familia și o scurtă privire asupra politicii Țării Românești la începutul veacului al XV-lea (I) Studii şi cercetări 45-60 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gh. I. (autor) Aspecte ale evoluției unui vechi monument din Târgoviște. Biserica Sf. Vineri Studii şi cercetări 61-70 română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) Considerații asupra arhitecturii bisericii Sf. Vineri din Târgoviște Studii şi cercetări 71-82 română
articol de periodic BERBECARU, VALERIU (autor) Unelte de arat din epoca feudală în județul Dâmbovița Studii şi cercetări 83-86 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) Școlile sătești din județul Dâmbovița în secolul al XVIII-lea Studii şi cercetări 87-92 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) , SVINȚIU, T (autor) Aplicarea legii rurale din 1864 în județul Dâmbovița Studii şi cercetări 93-105 română
articol de periodic DUMITRICA, Florica (autor) Date noi privind dezvoltarea industriei petroliere la sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea în județul Dâmbovița Studii şi cercetări 107-111 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) Aspecte inedite ale răscoalei țăranilor din 1907 în județul Dâmbovița Studii şi cercetări 113-122 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) Acțiuni de luptă ale proletariatului dâmbovițean, premergătoare grevei generale din octombrie 1920 Studii şi cercetări 123-149 română
articol de periodic IONESCU-RÎMNIC, Gheorghe (autor) Lupta pentru instalarea autorităților democratice în județul Dâmbovița după victoria insurecției armate Studii şi cercetări 151-157 română
articol de periodic GEORGESCU, Mircea (autor) Constantin Brîncoveanu la Târgoviștea Note şi comunicări 161-171 română
articol de periodic NĂSTUREL, Petre Ștefan (autor) Piatra de mormânt a patriarhului Constantinopolului Dionise al IV-lea (1696) Note şi comunicări 173-178 română
articol de periodic CRISTEA, Petre (autor) Comentarii cu privire la genealogia Văcăreștilor Note şi comunicări 179-186 română
articol de periodic MANOLESCU, Constantin (autor) Tîrgoviștea de la mijlocul veacului trecut evocată de Pantazi Ghica Note şi comunicări 187-191 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) Un document necunoscut referitor la iluminatul cu petrol al Constantinopolului între anii 1857-1897 Note şi comunicări 193-197 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Contribuții la studiul învățământului public din județul Dâmbovița: Târgovițte 1871 Note şi comunicări 199-205 română
articol de periodic ANGELESCU, Dumitru (autor) Lupta minerilor dîmbovițeni în perioada crizei economice din 1929-1933 Note şi comunicări 207-213 română
articol de periodic BORUGA, Cornelia (autor) Plastica antropomorfă gumelințeană de la Geangoiești Note şi comunicări 215-226 română
articol de periodic ANGHEL, Pavel (autor) „Colecția de antichități din România a.d. maior Papazoglu” Note şi comunicări 227-231 română
articol de periodic GIOGLOVAN, Radu (autor) Lapidarul Muzeului de istorie din Târgoviște Note şi comunicări 233-238 română
articol de periodic DUMITRESCU, Paul (autor) Preocupări pentru completarea și îmbunătățirea tematicii Muzeului Scriitorilor târgovișteni și Muzeului tiparului și al cărții vechi românești Note şi comunicări 239-245 română
articol de periodic BERBECARU, VALERIU (autor) O pereche de opinci din fier descoperită în județul Dâmbovița Note şi comunicări 247-249 română
articol de periodic GEORGESCU-DIACONU, Maria (autor) Piese etnografice dâmbovițene în colecțiile muzeului județean Note şi comunicări 251-262 română
articol de periodic PETRESCU, Victor (autor) Note privitoare la perioada tîrgovișteană a criticului Raicu Ionescu-Rion Note şi comunicări 263-265 română
articol de periodic MARIN-CONSTANTIN, Petre (autor) Un ecou de istorie tîrgovișteană în pictura lui Theodor Aman Note şi comunicări 267-270 română
articol de periodic IONESCU, Radu (autor) Gabriel Popescu - artist și pedagog Note şi comunicări 271-275 română
articol de periodic Revista activității noastre CRONICA ŞI RECENZII 279-280 română
articol de periodic MANOLESCU, Constantin (autor) Clipă de fierbinte emoție. Laudă eroului, clitor de cetate CRONICA ŞI RECENZII 280-281 română
articol de periodic STĂNCĂ, Ștefania (autor) Mereu prețioasa „Moștenire a Văcăreștilor” CRONICA ŞI RECENZII 281-283 română
articol de periodic VASILIU, Ion (autor) In memoriam: Stoinicul Constantin Cantacuzoni/ O sută de călători străini la curtea domnească/ La marile porți ale istoriei. Mărturii literare în imagini și documente/ Inscripții cu dalta și autografe cu stiloul CRONICA ŞI RECENZII 283-292 română
articol de periodic CRISTEA, Petre (autor) Preliminarii la o statistică CRONICA ŞI RECENZII 292-294 română
articol de periodic VASILESCU, Aurel (autor) Albumul „Retrospectiva Tanți Iliescu-Mihăilescu” CRONICA ŞI RECENZII 294-295 română