Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 02, 1970