Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 02, 1970


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic EDITORIAL - Semicentenarul Grevei generale din octombrie 1920 a muncitorilor din România 5 română
articol de periodic MIHAESCU, Gabriel (autor) Greva generală din octombrie 1920 în județul Dâmbovița 17-30 română
articol de periodic TOACĂ, Ion (autor) Aspecte ale Grevei generale din octombrie 1920 consemnate după relatările unor muncitori din județul Dâmbovița 31-44 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) Propaganda socialistă din județul Dâmbovița în perioada premergătoare Grevei generale 45-72 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) Noi descoperiri din paleoliticul inferior în județul Dâmbovița Studii şi cercetări 73-78 română
articol de periodic ILIESCU, Mircea (autor) Pridvorul în arhitectura Țării Românești din sec. XIV-XV Studii şi cercetări 79-93 Română
articol de periodic CANTACUZINO, Gh. I. (autor) Probleme ale raportului dintre începuturile așezărilor urbane medievale și curțile domnești din Țara Românească Studii şi cercetări 95-111 română
articol de periodic PLEȘIA, Dan (autor) Neagoe Basarab. Originea, familia și o scurtă privire asupra politicii Țării Românești la începutul veacului al XVI-lea (II) Studii şi cercetări 113-141 română
articol de periodic DEMÉNY, Ludovic (autor) Tipăriturile tîrgoviștene din secolul al XVI-lea în bibliotecile și muzeele din Moscova și Leningrad Studii şi cercetări 142-163 română
articol de periodic GIOGLOVAN, Radu (autor) Inscripții inedite de la Mănăstirea Dealu Studii şi cercetări 163-172 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gh. I. (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) , MOISESCU, Cristian (autor) 325 ani de la săvârșirea bisericii Stelea. Date preliminare asupra cercetărilor arheologice efectuate la ansamblul mănăstirea Stelea (1969-1970) Studii şi cercetări 173-178 română
articol de periodic CRISTEA, Petre (autor) Pisaniile Bisericii domnești din Târgoviște -corectate și adnotate Studii şi cercetări 179-186 română
articol de periodic MANOLESCU, Constantin (autor) , OPROIU, Mihai (autor) Istoria post-voievodală a Curții domnești din Târgoviște Comunicări şi note 187-204 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Mărturii privind situația și formele de luptă ale țărănimii clăcașe din Muntenia ÎNTRE ANII 1832-1839 Comunicări şi note 205-214 Română
articol de periodic STAVARUȘ, Ion (autor) Peisajul și lumea satului dîmbovițean în opera Elenei Văcărescu Comunicări şi note 215-223 română
articol de periodic CERNOVODEANU, Paul (autor) Un meșter constructor sas la Târgoviște, în 1494 Comunicări şi note 225-236 română
articol de periodic GEORGESCU, Mircea (autor) 375 de ani de la campania antiotomană condusă de Mihai Viteazu. Lupta de la Târgoviște din octombrie 1595 și semnificația ei istorică Comunicări şi note 237-246 română
articol de periodic BERBECARU, VALERIU (autor) Două documente inedite de la Matei Basarab Comunicări şi note 247-251 română
articol de periodic GIOGLOVAN, Radu (autor) Clopotul Bisericii domnești din Târgoviște Comunicări şi note 253-257 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) Doicești în vremea lui Constantin Brâncoveanu Comunicări şi note 259-267 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) Contribuții la studiul învățământului public din județul Dâmbovița. Situația școlilor din plasa Dâmbovița în anii 1842-1843 Comunicări şi note 269-278 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) , MIHAESCU, Gabriel (autor) Un veac de la mișcarea revoluționară antidinastică. Câteva documente inedite privind mișcarea revoluționară din august 1870 de la Ploiești Comunicări şi note 279-284 română
articol de periodic SVINȚIU, T (autor) Aspecte ale dezvoltării edilitare a Târgoviștei la sfârșitul secolului al XIX-lea Comunicări şi note 285-292 română
articol de periodic RACHIERU, Mihai (autor) , DUMITRICA, Florica (autor) Informații privind județul Dâmbovița culese din documente existente la Arhivele Statului județul Prahova Comunicări şi note 293-299 română
articol de periodic ELIESCU, Dorin (autor) , MANOLESCU, Constantin (autor) Precizări cu privire la geneza și tipologia romanului „Ultima noapte de dragoste, prima noapte de război” de Camil Petrescu Comunicări şi note 301-312 română
articol de periodic PETRESCU, Victor (autor) I. C. Vissarion în corespondență Comunicări şi note 313-315 română
articol de periodic BERBECARU, VALERIU (autor) Aspecte ale întocmirii evidenței colecțiilor la muzeul nostru Comunicări şi note 317-319 română
articol de periodic STOICA, Georgeta (autor) , MIRESCU, Corneliu (autor) Dărmănești și Oodobești - două centre de ceramică populară din Dâmbovița Comunicări şi note 321-332 română
articol de periodic GEORGESCU DIACONU, Maria (autor) Noi piese de port popular în colecția muzeului Comunicări şi note 333-336 română
articol de periodic PETRESCU, Victor (autor) 420 de ani de la nașterea lui Matei al Mirelor. Personalitatea lui Matei al Mirelor în contextul cultural de la începutul secolului al XVII-lea Evocări 337-340 română
articol de periodic POPESCU, Mihai-Gabriel (autor) Un sfert de veac de la victoria asupra fascismului. Locotenentul colonel-erou Eremia Popescu Evocări 341-344 română
articol de periodic PENESCU, Lucian (autor) Începuturi filatelice în județul Dâmbovița Evocări 345-346 română
articol de periodic Revista activității noastre - 1970 CRONICA ŞI RECENZII 347-348 română
articol de periodic CRISTEA, Petre (autor) Momento istoric dîmbovițean 1971 CRONICA ŞI RECENZII 349-350 română
articol de periodic GEORGESCU, Mircea (autor) Netea Vasile, „C. A. Rosetti”, Ed. Științifică, București, 1970 CRONICA ŞI RECENZII 351-352 română
articol de periodic CHIRILĂ (Eugen), MIHĂESCU (Gabriel), Tezaurul monetar de la Căprioru. Contribuții la studiul cronologiei și circulației tetradrahmelor Macedoniei Prima și ale insulei Thasos, Tîrgoviște, Muzeul județean Dâmbovița, 1969 CRONICA ŞI RECENZII 352-353 română
articol de periodic BERBECARU, VALERIU (autor) Expoziția permanentă „Casa - atelier G. Petrașcu” din Târgoviște CRONICA ŞI RECENZII 353-354 română