Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 03, 1972, Acta Valachica


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic STAN, Gheorghe S (autor) Răscoala țăranilor din 1866 în județul Dâmbovița 50 de ani de luptă sub steagul partidului 7-15 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Noi documente privind activitatea socialiștilor dîmbovițeni în preajma creării P.C.R. 50 de ani de luptă sub steagul partidului 17-40 Română
articol de periodic RACHIERU, Mihai (autor) , NISTOR, Virginia (autor) Documente privind mișcarea muncitorească din Moreni în anii 1930-1935 50 de ani de luptă sub steagul partidului 41-58 română
articol de periodic TOACĂ, Ion (autor) Mărturii privind activitatea organizației P.C.R. din județul Dâmbovița în anii ilegalității 50 de ani de luptă sub steagul partidului 59-70 română
articol de periodic IONESCU, Gh. T. (autor) 25 ani de la alegerile parlamentare din noiembrie 1946. Contribuția forțelor democratice din județul Dâmbovița, conduse de P.C.R., la victoria B.P.D. 50 de ani de luptă sub steagul partidului 71-77 română
articol de periodic GEORGESCU, Mircea (autor) Târgoviște în desfășurarea evenimentelor de la 1821 150 de ani de la mişcarea revoluţionară condusă de Tudor Vladimirescu 81-88 română
articol de periodic GIOGLOVAN, Radu (autor) Unde a fost ucis Tudor Vladimirescu? 150 de ani de la mişcarea revoluţionară condusă de Tudor Vladimirescu 89-100 română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Două tezaure de monede antice, descoperite în satul Brâncoveanu, jud. Dâmbovița Istorie 103-107 română
articol de periodic POENARU - BORDEA, Gheorghe (autor) , CONDREA, Constantin (autor) Date noi privind tezaurul monetar de la Adînca, județul Dâmbovița Istorie 109-131 română
articol de periodic BORUGA, Cornelia (autor) Cercetările arheologice de la Cătunu, jud. Dâmbovița Istorie 133-140 română
articol de periodic PLEȘIA, Dan (autor) 470 de ani de la săvârșirea m-rii Dealu. M-rea Dealu, necropolă domnească și ceva despre frământările interne din Țara Românească în veacul al XVI-lea Istorie 141-153 română
articol de periodic LEHR, Lia (autor) Organizarea administrativă a orașului Târgoviște în secolele XVI-XVII Istorie 155-170 română
articol de periodic KARA, I. (autor) 370 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul. Știri puțin cunoscute despre voievod Istorie 171-175 română
articol de periodic MATEI, Alexandru (autor) Știri despre Târgoviște în izvoarele narative transilvănene din prima jumătate a sec. al XVII-lea Istorie 177-183 română
articol de periodic STANCU, Dumitru (autor) Documente privitoare la așezarea Fieni, județul Dâmbovița Istorie 185-196 română
articol de periodic POTRA, George (autor) Informații documentare asupra istoriei Târgoviștei în secolele XVII-XVIII: Baia publică din vremea lui matei Basarab; un târgoviștean student la Veneția Istorie 197-208 română
articol de periodic BERBECARU, VALERIU (autor) Date noi despre satul Bărbuleț Istorie 209-213 română
articol de periodic IONAȘCU, Ion (autor) Din lupta țărănimii dîmbovițene în secolele XVII-XIX împotriva cotropirii feudale Istorie 215-249 română
articol de periodic SERBAN, Constantin (autor) Date noi de la sfârșitul secolului al XVIII-lea privind sticlăria de la Târgoviște Istorie 251-255 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) Date privitoare la economia județului Dâmbovița în prima jumătate a secolului XIX Istorie 257-264 română
articol de periodic MATEESCU, Tudor (autor) Aspecte sociale din viața satului Bălteni, județul Dâmbovița, la 1830 Istorie 265-269 română
articol de periodic SVINȚIU, T (autor) Dezvoltarea economică și demografică a orașului Târgoviște, a târgurilor Găiești și Potlogi, între anii1832-1850 Istorie 271-279 română
articol de periodic OPROIU, Luminița (autor) Începuturile exploatării lignitului în Șotînga Istorie 281-283 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Câteva date inedite privind exportul de petrol din județul Dâmbovița între anii 1881-1900 Istorie 285-294 română
articol de periodic MANOLESCU, Constantin (autor) , SVINȚIU, T (autor) Organizații profesionale de la sfârșitul secolului al XIX-lea: Unirea lucrătorilor constructori din Târgoviște - 1883. Societatea internațională a muncitorilor și meseriașilor din Târgoviște - 1890, 1893 Istorie 295-299 română
articol de periodic MANOLESCU, Constantin (autor) Notă asupra genealogiei poeților Văcărești Istoria Culturii 303-304 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) 325 ani de învățământ liceal în Târgoviște. Semnificația unei aniversări și adevăratele începuturi ale studierii logicii în România Istoria Culturii 305-312 română
articol de periodic CRISTEA, Petre (autor) Identificarea unor personaje voievodale într-o scenă din iconografia bisericii Domnești din Târgoviște Istoria Culturii 313-318 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) , SVINȚIU, T (autor) Contribuții la studiul învățământului public din județul Dâmbovița. I. Învățământul public și particular din orașul Târgoviște în perioada regulamentară Istoria Culturii 319-331 română
articol de periodic MARIN, Steluța (autor) , TRANDAFIR, Rachila (autor) Scriitori târgovișteni. Ion Alexandru Brătescu-Voinești. Contribuții bibliografice 25 ani de la moartea scriitorului Ion Al. Brătescu-Voineşti 335-344 română
articol de periodic GIOGLOVAN, Radu (autor) Identificări târgoviștene în nuvela „Pană Trăsnea Sfîntul” de Ion Al. Brătescu-Voinești 25 ani de la moartea scriitorului Ion Al. Brătescu-Voineşti 345-354 română
articol de periodic PENESCU, Lucian (autor) Filatelie. Din istoricul poștelor dâmbovițene * 355-359 română
articol de periodic POPESCU, Daniel (autor) Arhitectul Alexandru Clavel * 361-364 română
articol de periodic MANOLESCU, Constantin (autor) , OPROIU, Mihai (autor) Pagini din istoria culturii târgoviștene * 365-374 română
articol de periodic STOICA, Georgeta (autor) , GEORGESCU, Maria (autor) Centre de specializare în țesutul scoarțelor, din județul Dâmbovița * 379-396 română
articol de periodic PETRESCU, Victor (autor) , PÂRVULESCU, Gheorghe (autor) Probleme privind îmbunătățirea tematicii Muzeului tiparului și al cărții vechi românești * 397-401 română
articol de periodic PETRESCU, Victor (autor) Date noi asupra nașterii și activității literare a lui I. C. Vissarion * 403-405 română
articol de periodic POPESCU, Mihai Gabriel (autor) Petre Vîșcu (1929-1945) Evocări 409-410 română
articol de periodic 1. Revista activității noastre CRONICA - RECENZII 413-415 română
articol de periodic 2. Ecouri la „VALACHICA” CRONICA - RECENZII 416-418 Română
articol de periodic 3. Inscripții cu dalta și autografe cu stiloul (II) CRONICA - RECENZII 418-421 română
articol de periodic 4. Expoziția permanentă I. C. Vissarion CRONICA - RECENZII 421-422 Română
articol de periodic CRISTEA, Petre (autor) 5. Memento istoric dâmbovițean 1972 CRONICA - RECENZII 423-425 română
articol de periodic Recenzii CRONICA - RECENZII 427-429 Română