Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 04, 1973, Scripta Valachica