Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 04, 1973, Scripta Valachica


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GEORGESCU, Mircea (autor) Concepția republicană a lui Ion Heliade Rădulescu Un sfert de veac de republică 5-13 română
articol de periodic IONESCU, Gheorghe (autor) Activitatea organizațiilor în masă din județul Dâmbovița, conduse de partidul comunist, în perioada 1944-1946 Un sfert de veac de republică 15-21 română
articol de periodic DINESCU, Lazăr (autor) Ion Heliade Rădulescu - proeminentă personalitate culturală a patriei noastre Ion Heliade Rădulescu - un veac de la moarte 25-29 română
articol de periodic TOMOIAGĂ, Radu (autor) Un vechi proiect de dicționar enciclopedic român (I. Eliade Rădulescu și N. B. Russo Locusteanu) Ion Heliade Rădulescu - un veac de la moarte 31-35 română
articol de periodic GIOGLOVAN, Radu (autor) Legăturile familiale ale lui Ion Heliade Rădulescu la Târgoviște Ion Heliade Rădulescu - un veac de la moarte 37-40 română
articol de periodic ANGELESCU, Dumitru (autor) Ion Heliade Rădulescu, omul politic de la 1848 Ion Heliade Rădulescu - un veac de la moarte 41-46 română
articol de periodic MARIN, Stela (autor) , TRANDAFIR, Rachila (autor) Scriitori târgovișteni. Iancu Văcărescu. Contribuții bibliografice Iancu Văcărescu -180 de ani de la naştere 49-51 română
articol de periodic SVINȚIU, T (autor) Un proces al poetului Iancu Văcărescu Iancu Văcărescu -180 de ani de la naştere 53-72 română
articol de periodic GAVRILĂ, Ion (autor) Documente inedite cu privire la activitatea târgovișteană a lui Rion Raicu Ionescu-Rion - 100 de ani de la naştere 75-79 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Locul Târgoviștei în viața ilustrului militant socialist Raicu Ionescu-Rion Raicu Ionescu-Rion - 100 de ani de la naştere 81-89 română
articol de periodic TUDOR, Ersilia (autor) Săpătura de salvare din comuna Văcărești, județul Dâmbovița, 1971 Istorie 93-107 română
articol de periodic OANCEA, Luciana (autor) Descoperiri arheologice la Valea-Voievozilor (Răzvad) - Dâmbovița, 1972 Istorie 109-129 română
articol de periodic FLORESCU, George (autor) , PLEȘIA, Dan (autor) Mihai viteazul - urmaș al împăraților bizantini Istorie 131-161 română
articol de periodic MIRCESCU, Ileana Gr (autor) , POPESCU, Mihai-Gabriel (autor) Un hrisov domnesc inedit din secolul al XVI-lea Istorie 163-168 română
articol de periodic CHICIDEANU, Ion (autor) Săpăturile arheologice de la biserica Târgului (Târgoviște)- 1972. Raport preliminar Istorie 169-177 română
articol de periodic MAREȘ, Gheorghe I (autor) Documente inedite despre satul Vulcana și schitul Bunea Istorie 179-218 română
articol de periodic TRIFONESCU, Gheorghe (autor) , SVINȚIU, T (autor) Contribuții la istoricul așezării unor refugiați bulgari în județul Dâmbovița, în secolul al XIX-lea Istorie 219-229 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) , OPROIU, Mihai (autor) Târgoviștea în perioada regulamentară Istorie 231-251 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) 95 ani de la proclamarea independenței de stat a României. Documente privind susținerea războiului din 1877-1878 de către populația județului Dâmbovița Istorie 253-263 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) Mișcări ale țărănimii dâmbovițene în anii 1918-1921 Istorie 265-269 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Situația social-economică și lupta maselor din județul Dâmbovița între anii 1922-1932 Istorie 271-287 română
articol de periodic DEFTU, Florica (autor) Lupta maselor muncitoare din județul Dâmbovița sub conducerea partidului în perioada creșterii pericoluluifascist (1934-1937) Istorie 289-297 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) Acțiuni al P.C.R. în județul Dâmbovița în perioada 1934-1940 Istorie 299-309 română
articol de periodic GEORGESCU, Maria (autor) Portul popular dâmbovițean Istoria Culturii 313-315 română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) Rolul arhitecturii unor monumente din Târgoviște și împrejurimi în stabilirea unor tipuri structurale Istoria Culturii 317-329 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) , SVINȚIU, T (autor) Contribuții la studiul învățământului public din județul Dâmbovița. II. Învățământul sătesc în perioada regulamentară Istoria Culturii 331-338 română
articol de periodic MANOLESCU, Constantin (autor) 120 de ani de la naștere și 60 de ani de la moarte. I. L. Caragiale în lumina unor amintiri puțin cunoscute Istoria Culturii 339-342 română
articol de periodic PETRESCU, Victor (autor) Încercare de reconstituire a unui roman pierdut al lui I. Al. Brătescu-Voinești Istoria Culturii 343-346 română
articol de periodic PENESCU, Lucian (autor) Filatelie. Studiul ștampilelor poștale ale Târgoviștei de la finele secolului al XIX-lea Istoria Culturii 347-350 română
articol de periodic POPESCU, Mihai-Gabriel (autor) O familie de intelectuali dâmbovițeni: Ciorănescu Evocări 353-359 română
articol de periodic MANOLESCU, Constantin (autor) Pribegind în slujba Thaliei: N. Niculescu-Buzău Evocări 361-362 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Note evocatoare: Sediul primei biblioteci a Cantacuzinilor munteni (G.M.-E.F.): 75 ani de la moarte. Dr. Ștefan Stîncă - medic de plasă în Dâmbovița (E.F.): Date inedite despre George Vraca (E.F.); Un episod tragic din rezistența antifascistă iugoslavă (E.F.) Evocări 363-382 română
articol de periodic Revista activității noastre - 1972 CRONICA - RECENZII 385-388 română
articol de periodic Ecouri la „Valachica” CRONICA - RECENZII 388-390 română
articol de periodic CHICIDEANU, Ion (autor) Cercetări arheologice de teren CRONICA - RECENZII 390-391 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) Casa-atelier „Gabriel Popescu” CRONICA - RECENZII 391-392 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) Expoziția permanentă „Lupta revoluționară a petroliștilor din zona Moreni” CRONICA - RECENZII 392-393 română
articol de periodic GEORGESCU, Maria (autor) Muzeul sătesc din Petrești-de-Găiești CRONICA - RECENZII 393-395 română
articol de periodic CRISTEA, Petre (autor) Memento istoric dâmbovițean - 1973 CRONICA - RECENZII 395-397 română