Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, 1974, Documenta Valachica


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BOBOCEA, Ion (autor) , GIOGLOVAN, Radu (autor) Momente ale desfășurării Insurecției Naționale Antifasciste Armate pe teritoriul județului Dâmbovița 30 DE ANI DE LA ELIBERAREA ROMÂNIEI DE SUB DOMINAŢIA FASCISTĂ 7-12 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Harta istorică „Contribuția maselor dâmbovițene la pregătirea și înfăptuirea Eliberării țării de sub dominația fascistă” 30 DE ANI DE LA ELIBERAREA ROMÂNIEI DE SUB DOMINAŢIA FASCISTĂ 14 română
articol de periodic IONESCU, Gh. T. (autor) Activitatea comuniștilor din județul Dâmbovița pentru organizarea țărănimii în perioada 23 August 1944 - 6 Martie 1945 30 DE ANI DE LA ELIBERAREA ROMÂNIEI DE SUB DOMINAŢIA FASCISTĂ 15-20 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) Aspecte ale dezvoltării economiei județului Dâmbovița în ultimele trei decenii, oglindite în presa locală 30 DE ANI DE LA ELIBERAREA ROMÂNIEI DE SUB DOMINAŢIA FASCISTĂ 21-27 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Situația industriei județului Dâmbovița în anii 1944-1948 30 DE ANI DE LA ELIBERAREA ROMÂNIEI DE SUB DOMINAŢIA FASCISTĂ 29-39 română
articol de periodic DOBRIN, Părvan (autor) Aspecte privind agricultura județului Dâmbovița în perioada anilor 1944-1949 30 DE ANI DE LA ELIBERAREA ROMÂNIEI DE SUB DOMINAŢIA FASCISTĂ 41-53 română
articol de periodic RĂDULESCU-GAIȚĂ, Ileana (autor) , BULEI, GHEORGHE (autor) 30 de ani de cercetare etnografică la Muzeul județean Dâmbovița 30 DE ANI DE ACTIVITATE MUZEISTICĂ LA TÂRGOVIŞTE 57-60 română
articol de periodic CHICIDEANU, Ion (autor) O nouă descoperire Coțofeni în Muntenia Istorie 63-67 română
articol de periodic OANCEA, Luciana (autor) Săpături arheologice la Bucșani - județul Dâmbovița Istorie 69-75 română
articol de periodic DIACONESCU, Petre (autor) Cercetarea arheologică de la biserica Sf. Ionică din Târgoviște Istorie 77-81 română
articol de periodic GIOGLOVAN, Radu (autor) Din problemele istoriei Complexului monumenta al Curții Domnești din Târgoviște Istorie 83-122 română
articol de periodic MAREȘ, Gheorghe I (autor) Contribuții la cunoașterea luptei moșnenilor din Cucuteni-Dâmbovița pentru păstrarea moșiei Istorie 125-149 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) Situația politică a orașului Târgoviște în primul sfert al secolului al XVII-lea Istorie 151-160 română
articol de periodic NEGOESCU, Toma (autor) , IONESCU, Cleopatra (autor) Aspecte din trecutul localității Fieni Istorie 161-167 română
articol de periodic POPESCU, Gabriel (autor) Satul Săteni - Dâmbovița în lumina documentelor. File de monografie Istorie 169-176 română
articol de periodic BURTOIU, Ion (autor) Revoluționari pașoptiști închiși în temnița Mănăstirii Mărgineni Istorie 177-183 română
articol de periodic SVINȚIU, T (autor) Sănătatea publică în orașul Târgoviște în secolul al XIX-lea (II) Istorie 183-198 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) Un erou al luptei împotriva ocupanților Istorie 199-202 română
articol de periodic CRISTEA, Petre (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Radu Mihnea - ctitor la biserica domnească din Târgoviște ISTORIE A CULTURII 205-219 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Despre școlile din satele Văleni, Mesteacăn, Micloșani și Runceasa, județul Dâmbovița, între anii 1839 și 1848 ISTORIE A CULTURII 221-224 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Date istorice privind mișcarea sportivă din orașul Târgoviște ISTORIE A CULTURII 225-233 română
articol de periodic ELIESCU, Dorin (autor) Un poet dâmbovițean necunoscut: George Dobrescu ISTORIE A CULTURII 235-239 română
articol de periodic PETRESCU, Victor (autor) Perioada dâmbovițeană a lui Vasile Voiculescu ISTORIE A CULTURII 241-244 română
articol de periodic LIȚĂ, Valeriu (autor) I. Al. Brătescu-Voinești. De la „Cea din urmă scrisoare” la celelalte ISTORIE A CULTURII 243-261 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Probleme ale instruirii și educării publicului școlar prin muzeu MUZEOLOGIE 265-274 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) Metodologia întocmirii monografiei unei localități MUZEOLOGIE 275-280 română
articol de periodic NIȚULESCU, Gabriela (autor) Expoziția jubliară: „Județul Dâmbovița la a XXX-a aniversare a Eliberării României de sub dominația fascistă” MUZEOLOGIE 281-286 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Expoziția jubiliară: „Centenarul Liceului Ienăchiță Văcărescu din Târgoviște” MUZEOLOGIE 287-291 română
articol de periodic RĂDULESCU-GAIȚĂ, Ileana (autor) , BULEI, GHEORGHE (autor) Muzeul sătesc Pietroșița MUZEOLOGIE 293-295 română
articol de periodic Revista activității noastre Cronica 299-302 română
articol de periodic Ecouri la „VALACHICA” Cronica 303-304 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Al III-lea Congres Internațional de Studii Sud-Est Europene, București, 4-10 septembrie 1974 Cronica 304 română
articol de periodic CHICIDEANU, Ion (autor) , OANCEA, Luciana (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cercetări arheologice Cronica 305-308 română
articol de periodic GEORGESCU, Maria (autor) Ceramică feudală intartă recent în colecția Muzeului județean Dâmbovița Cronica 308-309 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Masa rotundă „Locul și rolul publicațiilor muzeale” și Salonul național al publicațiilor muzeale. Târgoviște, 31 martie 1974 Cronica 309-313 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) Expoziția „Novgorodul descoperit de arheologi”. Târgoviște, 1-10 octombrie 1974 Cronica 313-314 română
articol de periodic MANOLESCU, Constantin (autor) O sută de ani de la prima încercare de organizare a unui muzeu la Târgoviște Cronica 314-315 română