Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 07, 1975, Bibliotheca Valachica


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic NĂSTASE, Constantin (autor) , OPROIU, Luminița (autor) Lupta maselor populare din județul Dâmbovița, conduse de P.C.R., împotriva dictaturii militaro-fasciste (1940-1944) 30 DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI 7-14 română
articol de periodic SORESCU, Ioan (autor) Acțiunile armatei române desfășurate împotriva trupelor hitleriste pe teritoriul județului Dâmbovița în perioada Insurecției din August 1944 30 DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI 15-22 română
articol de periodic IONESCU, Gheorghe (autor) Harta istorică „Lupta Partidului Comunist pentru instaurarea puterii democrat-populare, în județul Dâmbovița” 30 DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI 22 română
articol de periodic TRANDAFIR, Rachila (autor) Obiective industriale și social-culturale date în folosință și alte evenimente importante din viața municipiului Târgoviște între anii 1968-1974. Listă bibliografică selectivă, parțial adnotată, ordonată cronologic 30 DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI 23-34 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Unirea de la 1600 în lumina unor noi interpretări din teoria națiunii 375 DE ANI DE LA UNIREA ŢĂRILOR ROMÂNE SUB MIHAI VITEAZUL 37-42 română
articol de periodic GIOGLOVAN, Radu (autor) Itinerarul expediției aliaților conduși de Mihai Viteazul în octombrie 1595 de la Bran până la Giurgiu 375 DE ANI DE LA UNIREA ŢĂRILOR ROMÂNE SUB MIHAI VITEAZUL 43-47 română
articol de periodic GEORGESCU, Maria (autor) Mihai viteazul reprezentat în opere de artă 375 DE ANI DE LA UNIREA ŢĂRILOR ROMÂNE SUB MIHAI VITEAZUL 49-53 română
articol de periodic PETRESCU, Victor (autor) , PARASCHIVA, Serghe (autor) Mihai Viteazul în conștiința poporului român. Bibliografie selectivă 375 DE ANI DE LA UNIREA ŢĂRILOR ROMÂNE SUB MIHAI VITEAZUL 54-75 română
articol de periodic DIACONESCU, Petre (autor) Cercetări arheologice de teren în zona satului Cătunu Istorie 79-85 română
articol de periodic NEAMȚU, Stelian (autor) Domeniul funciar al mănăstirii Dealu Istorie 87-98 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) Situația politică a orașului Târgoviște între anii 1626-1639 Istorie 99-106 română
articol de periodic MAREȘ, Gheorghe I (autor) , MAREȘ, Dinu Gh (autor) Din trecutul munților județului Dâmbovița Istorie 107-136 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) Târguri periodice în județul Dâmbovița (1700-1848) Istorie 137-166 română
articol de periodic VĂTĂȘESCU, Longin (autor) Frământări sociale pe Ialomița superioară în ajunul Revoluției de la 1821 Istorie 167-172 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Noi informații privind viața economică și socială din județul Dâmbovița în perioada 1831-1847 Istorie 173-179 română
articol de periodic DOBRIN, Părvan (autor) Unele aspecte privind situația ărănimii din plasa Dâmbovița în primii ani după Revoluția de la 1848 Istorie 181-196 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Unele informații privind circulația monetară în județul Dâmbovița Istorie 197-203 română
articol de periodic ANGELESCU, Dumitru (autor) Județul Dâmbovița în timpul ocupației germane din 1916-1918 Istorie 205-214 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) Structura economică a județului Dâmbovița în anii 1934-1940 Istorie 215-237 română
articol de periodic POPESCU, Mihai Gabriel (autor) Aninoasa - Dâmbovița. Contribuții documentare la monografia comunei Istorie 239-250 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) , ENACHESCU, Zoe (autor) Date inedite referitoare la localitatea Pucioasa Istorie 251-264 română
articol de periodic POPESCU, Alexandru (autor) , IONESCU, Cleopatra (autor) Pietroșița. File de monografie Istorie 265-270 română
articol de periodic GIOGLOVAN, Radu (autor) Aspecte istorico-etnografice ale viticulturii în județul Dâmbovița ISTORIE A CULTURII 273-237 română
articol de periodic BOESCU, Adriana (autor) , OPROIU, Mihai (autor) Câteva precizări la etapele de construcție ale mănăstirii Nucetul ISTORIE A CULTURII 289-302 română
articol de periodic MANOLESCU, Constantin (autor) Târgoviștea și începuturile xilogravurii românești ISTORIE A CULTURII 303-311 română
articol de periodic GEORGESCU, Maria (autor) Un epitrahil de la Manea Cluceru Perșanu ISTORIE A CULTURII 313-317 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Un schit din județul Dâmbovița mai puțin cunoscut: Schitul călugărului Theodosie ISTORIE A CULTURII 319-326 română
articol de periodic MAREȘ, Gheorghe I (autor) , MAREȘ, Mihai Gh (autor) Cetățea din Cucuteni-Vulcana ISTORIE A CULTURII 327-334 română
articol de periodic DRĂGUȚOIU, Petre (autor) O nouă funcție a turnului Chindia ISTORIE A CULTURII 335-338 română
articol de periodic GEORGESCU, Mircea (autor) Preocupările lui Ion Heliade Rădulescu în domeniul istoriei României ISTORIE A CULTURII 339-348 română
articol de periodic PĂLTĂNEA, Paul (autor) Costache Negri către Alexandrina Ghica. Corespondență inedită ISTORIE A CULTURII 349-368 română
articol de periodic MANOLESCU, Constantin (autor) 50 de ani de la moartea scriitorului Ion Slavici și monumentele istorice ISTORIE A CULTURII 369-372 română
articol de periodic POPESCU, Mihai Gabriel (autor) 70 de ani de la nașterea poetului Ion I. Ciorănescu-Nelu ISTORIE A CULTURII 373-376 română
articol de periodic BĂLĂȘESCU, Sevastia (autor) Periodice dâmbovițene „Cristalul” ISTORIE A CULTURII 377-378 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Considerații asupra prezentării muzeistice a istoriei culturii românești Muzeografie 381-387 română
articol de periodic GEORGESCU, Maria (autor) Valorificarea muzeală a palatului de la Potlogi: Muzeul „Constantin Brâncoveanu și epoca sa” Muzeografie 389-393 română
articol de periodic NIȚULESCU, Gabriela (autor) Organizarea și desfășurarea orelor-școală în muzeu. Realizări și perspective Muzeografie 395-401 română
articol de periodic Revista activității noastre Cronica 405-407 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Al doilea Congres internațional de tracologie Cronica 408 română
articol de periodic DIACONESCU, Petru (autor) Cercetări arheologice de teren Cronica 409-410 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Plagiat sau rezumat? Cronica 411-414 română
articol de periodic BRÎNDUȘ, Victor (autor) Aripa frântă a poetului Nicolae Bogdan Cronica 415-420 română