Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 07, 1975, Bibliotheca Valachica