Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 08, 1976, Archiva Valachica


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ANGELESCU, Dumitru (autor) Viața social-economică și mișcarea muncitorească din județul Dâmbovița în anii avântului revoluționar (1918-1921) 55 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 13-32 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Aspecte din lupta muncitorimii dâmbovițene, condusă de comuniști, împotriva dictaturii militaro-fasciste 55 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 33-39 română
articol de periodic DOBRIN, Părvan (autor) Aspecte ale luptei țărănimii dâmbovițene împotriva dictaturii militaro-fasciste și a războiului hitlerist 55 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 41-45 română
articol de periodic GIOGLOVAN, Radu (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Moara din Groapă, jud. Dâmbovița - 1976. Intervenție de salvare Istorie 49-54 română
articol de periodic OANCEA, Luciana (autor) Săpăturile arheologice din Târgoviște - 1972. Așezarea prefeudală Istorie 55-74 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) Cruceburg - Episcopatul Cumaniei - Cetatea Dâmboviței - Cetățeni Istorie 75-92 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Precizări istorice și lingvistice asupra genezei orașului Târgoviște Istorie 93-101 română
articol de periodic GIOGLOVAN, Radu (autor) Iazuri și mori la Târgoviște Istorie 103-119 română
articol de periodic MAREȘ, Gheorghe I (autor) Urmași dâmbovițeni ai Alexandrei, sora lui vlad Țepeș Istorie 121-127 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) Aspecte ale comerțului târgoviștean (1600-1714). Târgul de Sus și Târgul de Jos Istorie 129-133 română
articol de periodic NIȚULESCU, Gabriela (autor) , NEAMȚU, Stelian (autor) Aspecte ale dezvoltării proprietății în zona Găești (sec. XV-XVII) Istorie 135-141 Română
articol de periodic NEAMȚU, Stelian (autor) Aspecte economico-sociale desprinse din documentele comunei Crângurile Istorie 143-148 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) Relațiile Târgoviștei cu Transilvania între 1600-1848 Istorie 149-164 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) , ISTRĂTESCU, Cristian (autor) Documente inedite privind satul Cândești Istorie 165-168 română
articol de periodic DOBRIN, Părvan (autor) Mărturii documentare privind situația moșnenilor din satul Gemenea în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea Istorie 169-174 română
articol de periodic NICULĂESCU, Mihai (autor) Mișcări și frământări țărănești în județul Dâmbovița în ajunul războiului pentru independența României Istorie 175-186 română
articol de periodic VLĂSCEANU, Georgeta (autor) Situația social-economică a țărănimii dâmbovițene la începutul secolului al XX-lea Istorie 187-192 română
articol de periodic POGHIRC, Cicerone (autor) Influența orientală asupra limbii române (Chestiuni de metodă) SIMPOZIONUL „INFLUENŢE ORIENTALE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ” 197-203 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Componente ale filozofiei orientale în concepția despre lume a geto-dacilor SIMPOZIONUL „INFLUENŢE ORIENTALE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ” 205-209 română
articol de periodic CONSTANTIN, Gheorghe I. (autor) Un înalt dregător turc la curtea lui Mircea cel Bătrân: șeihul Bedr-ed-Din SIMPOZIONUL „INFLUENŢE ORIENTALE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ” 211-218 română
articol de periodic NICOLESCU, Corina (autor) Elemente orientale în vechea artă a Țării Românești SIMPOZIONUL „INFLUENŢE ORIENTALE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ” 219-238 română
articol de periodic ROTMAN, Cristina (autor) Un izvor inedit referitor la istoria orașului Târgoviște în anul 1595: Cronica lui Topcular kâtibi Abdul kadâr Efendi SIMPOZIONUL „INFLUENŢE ORIENTALE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ” 239-248 română
articol de periodic GEORGESCU, Mircea (autor) Influențe orientale în desfășurarea unor ceremonii de la Curtea domnească din Târgoviște SIMPOZIONUL „INFLUENŢE ORIENTALE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ” 249-252 română
articol de periodic ALEXANDRESCU DERSCA, Maria Matilda (autor) Știri despre Târgoviște la călătorii orientali din sec. XVII SIMPOZIONUL „INFLUENŢE ORIENTALE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ” 253-261 română
articol de periodic CIOCAN-IVĂNESCU, Rodica (autor) Factorul oriental în componența barocului românesc de secol XVII-XVIII SIMPOZIONUL „INFLUENŢE ORIENTALE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ” 263-269 română
articol de periodic GEORGESCU, Maria (autor) Influențe orientale în arta brâncovenească. Apariția și răspândirea foișorului în arhitectura secolelor XVII și XVIII. Foișorul de la Curtea domnească din Târgoviște SIMPOZIONUL „INFLUENŢE ORIENTALE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ” 271-281 română
articol de periodic MANOLESCU, Constantin (autor) Observații asupra picturii murale și elementelor de sculptură de la biserica domnească din Târgoviște ISTORIE A CULTURII 285-292 română
articol de periodic BOESCU, Adriana (autor) , OPROIU, Mihai (autor) Un aspect inedit al sculpturii medievale românești: crucile de piatră ISTORIE A CULTURII 293-312 română
articol de periodic MARINESCU, Florin (autor) , RAFAILA, Maria (autor) Dimitrie Papazoglu, un bibliofil pasionat ISTORIE A CULTURII 313-326 română
articol de periodic MANOLESCU, Constantin (autor) , OPROIU, Mihai (autor) Turnee teatrale în Târgoviște între anii 1866-1914 ISTORIE A CULTURII 327-333 română
articol de periodic DRĂGOESCU, ION I. (autor) , NIȚULESCU, Gabriela (autor) Theodor Avram Aguletti. Corespondență inedită (I) ISTORIE A CULTURII 335-350 română
articol de periodic ANDRONESCU, Alexandrina (autor) Poezia franceză și Ioan Ciorănescu, un bun traducător ISTORIE A CULTURII 351-357 română
articol de periodic BULEI, GHEORGHE (autor) Forme de mobilier țărănesc din zona nordică a județului Dâmbovița ISTORIE A CULTURII 359-372 română
articol de periodic ANDRONESCU, Alexandrina (autor) Elena Văcărescu - poetă a sufletului românesc în limba franceză ISTORIE A CULTURII 373-380 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) Funcțiile și sarcinile muzeului de istorie modernă și contemporană în lumina Programului Partidului Comunist Român Muzeografie 383-386 română
articol de periodic BULEI, GHEORGHE (autor) , MAREȘ, Cicerone (autor) Colecții muzeale sătești Muzeografie 387-392 română
articol de periodic DRĂGUȚOIU, Petre (autor) , OPROIU, Mihai (autor) Câteva precizări pe marginea „Călei cea bătrână a lui Mihai Vodă, care vine de la oraș” Note 395-396 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Radu (autor) Vechile pivnițe târgoviștene Note 397-402 română
articol de periodic NEAGOE, Manole (autor) O descriere necunoscută a Curții domnești din Târgoviște Note 403-404 română
articol de periodic POPESCU, Mihai-Gabriel (autor) Momente din lupta pentru eliberare socială și națională. Un participant din Săteni-Dâmbovița la Marea Răscoală populară din anul 1655. Mihnea al III-lea și istoriografia Note 405-409 română
articol de periodic NICULĂESCU, Mihai (autor) Eroica apărare a Țării Românești sub conducerea lui Rradu de la Afumați Note 411-416 română
articol de periodic ELIESCU, Dorin (autor) Idei progresiste într-o lucrare puțin cunoscută a lui Ion Heliade Rădulescu: „Istoria critică universală” Note 417-421 română
articol de periodic MIHALEA, Mihail (autor) O simplă ipoteză Note 423-424 română
articol de periodic NIȚULESCU, Gabriela (autor) Memento istoric dâmbovițean -1976 Cronică 427-429 română
articol de periodic PĂUNESCU, Emil (autor) Vlad Țepeș - 500 Cronică 431-436 română
articol de periodic MALCIU, Emilian (autor) 375 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul. Sub bolta mănăstirii Dealu Cronică 437-442 română
articol de periodic PETRESCU, Victor (autor) 80 de ani de la moarte. Ion Eliade Rădulescu - ctitor al teatrului românesc Cronică 443-447 română
articol de periodic NIȚULESCU, Gabriela (autor) Al patrulea simpozion național de istorie agrară a României. A treia ediție a sesiunii anuale de comunicări a Muzeului județean Ialomița (Slobozia, 14-16 octombrie 1976) Cronică 449-450 română
articol de periodic NIȚULESCU, Gabriela (autor) „Contemporania” la Târgoviște Cronică 451 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) 75 de ani de la înființarea Liceului agro-industrial din Nucet Cronică 453 română