Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09, 1977