Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 10-11, 1978-1979


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SUMAR Sumar română, franceză
articol de periodic PÎRVAN, Dobrin (autor) Frământări țărănești în județul Dîmbovița în preajma și în timpul Revoluției de la 1848 130 DE ANI DE LA REVOLUŢIA DIN 1848 12 română
articol de periodic CLEOPATRA, Ionescu (autor) Propaganda revoluționară în județul Dîmbovița, realizarea guvernului provizoriu de la 1848 din Țara Românească 130 DE ANI DE LA REVOLUŢIA DIN 1848 24 română
articol de periodic EUGEN, Fruchter (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) 130 de ani de la Revoluția din 1848. Bălcescu, Tîrgoviștea și tîrgoviștenii 130 DE ANI DE LA REVOLUŢIA DIN 1848 23 română
articol de periodic LUANA, Popa (autor) Măsuri luate de autoritățile habsburgice pentru supravegherea revoluționarilor români (1848-1851) 130 DE ANI DE LA REVOLUŢIA DIN 1848 31 română
articol de periodic PÎRVAN, Dobrin (autor) , CONSTANTIN, Condrea (autor) Momente ale revoluției de la 1848, în București, oglindite într-un document inedit 130 DE ANI DE LA REVOLUŢIA DIN 1848 35 română
articol de periodic VALERIU, Bălteanu (autor) Un document nepublicat referitor la parasirea țării ele către Ion Heliade Rădulescu după înăbușirea revoluției de la 1848 în contextul epocii 130 DE ANI DE LA REVOLUŢIA DIN 1848 39 română
articol de periodic CLEOPATRA, Ionescu (autor) Expoziția ”130 de ani de la revoluția burghezo-democratică din Țările Române" 130 DE ANI DE LA REVOLUŢIA DIN 1848 47 română
articol de periodic RADU, Coroama (autor) , ȘERBAN, Constantinescu (autor) Noi mărturii documentare referitoare la regimul de ocupație în timpul primului război mondial, în Muntenia cu referiri la județul Dîmbovița 60 DE ANI DE LA SFIRŞITUL PRIMULUI RAZBOI MONDIAL 52 română
articol de periodic NICULĂESCU, Mihai (autor) , GEORGETA, Vlăsceanu (autor) Date privind pierderile suferite de industria petrolieră a județului Dimbovița în timpul primului război mondial 60 DE ANI DE LA SFIRŞITUL PRIMULUI RAZBOI MONDIAL 56 română
articol de periodic ION, Toca (autor) Aspecte inedite din lupta poporului nostru pentru desăvârșirea unității statului național român (1916-1918) 60 DE ANI DE LA SFIRŞITUL PRIMULUI RAZBOI MONDIAL 66 română
articol de periodic RACHILA, Trandafir (autor) 30 de ani de agricultură socialistă dîmbovițeană. Bibliografie selectivă de recomandare 30 DE ANI DE AGRICULTURA SOCIALISTA IN JUDEŢUL DIMBOVIŢA 90 română
articol de periodic EUGEN, Comșa (autor) Cîteva considerații cu privire la secerile și modul de stringere a recoltei din epoca neolitică pe teritoriul României Istorie 96 română
articol de periodic PETRU, Diaconescu (autor) Cercetări arheologice în bazinul mijlociu al Argeșului. Așezarea neolitică de la Morteni, județul Dîmbovița Istorie 114 română
articol de periodic TIBERIU I., Musca (autor) Contribuții privind metalurgia bronzului pe teritoriul Munteniei (partea I). Piese preistorice de bronz descoperite in județul Dîmbovița Istorie 122 română
articol de periodic VALENTIN, Drob (autor) Tezaurul de monede romane imperiale de la Cătunu, comuna Cornești, județul Dîmbovița Istorie 128 română
articol de periodic MATEI, Mircea Dumitru (autor) Cîleva sugestii privind abordarea problemei raporturilor economice dintre oraș și sat în evul mediu Istorie 136 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) , PETRE, Drăguțoiu (autor) A existat Tirgoviștioara? Istorie 140 română
articol de periodic RADU, Gioglovan (autor) Monumentele gotice în Tîrgoviște Istorie 174 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Știri documentare despre așezările moșnenești din județul Dîmbovița în sec. XVI-XIX Istorie 186 română
articol de periodic GEORGESCU, Mircea (autor) Semnificația europeană a unirii Țârilor Române înfăptuită de Mihai Viteazul Istorie 186 română
articol de periodic LONGIN S., Vătășescu (autor) Semnificații ale hrisovului din 15 ianuarie 1605 în istoria localităților Fieni și Pietroșița Istorie 198 română
articol de periodic LUMINIȚA, Oproiu (autor) , OPROIU, Mihai (autor) Situația politică a orașului Tîrgoviște între anii 1639-1660 Istorie 222 română
articol de periodic RADU, Gioglovan (autor) Poarta Cîmpulungului în cadrul cetății Tîrgoviște Istorie 220 română
articol de periodic LUMINIȚA, Oproiu (autor) , OPROIU, Mihai (autor) Repertoriul negustorilor din orașul Tîrgoviște în secolul al XVII-lea Istorie 230 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) Sate dispărute din împrejurimile Tîrgoviștei (secolele XVII - XVIII) Istorie 242 română
articol de periodic CORNELIU, Tamaș (autor) , VERONICA, Vasilescu (autor) Un document inedit emis la Tîrgoviște în timpul lui Gavril Movilă Voievod Istorie 250 română
articol de periodic SPIRIDON, Cristocea (autor) Aspecte ale luptei sociale pe teritoriul mănăstirii Nucet, județul Dîmbovița Istorie 260 română
articol de periodic RADU, Ștefănescu (autor) , GHERMAN, Mircea (autor) Un inventar inedit de documente brîncovenești confiscate la Brașov în anul 1715 Istorie 266 română
articol de periodic STELIAN, Neamțu (autor) Satele comunei Crîngurile în catagrafiile de la 1810 și 1838 Istorie 271 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Un episod din lupta populației orașului Tîrgoviște împotriva exploatării Istorie 294 română
articol de periodic CONSTANȚA, Marin (autor) Construirea căilor ferate din județul Dîmboviița Istorie 294 română
articol de periodic DUMITRU P., Ionescu (autor) Construirea căilor ferate din județul Dîmboviița Istorie 312 română
articol de periodic NICULĂESCU, Mihai (autor) Construcția liniei ferate Titu - Tîrgoviște - 95 de ani de la inaugurare Istorie 316 română
articol de periodic GEORGETA, Vlăsceanu (autor) Presa dîmbovițeană despre monumentele închinate eroilor dîrnbovițeni Istorie 326 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Primarii orașului Tîrgoviște în perioada 1870-1901 Istorie 330 română
articol de periodic GEORGETA, Vlăsceanu (autor) Mărturie fotografică privind extracția petrolului la Doicești Istorie 334 română
articol de periodic NICULĂESCU, Mihai (autor) Documente referitoare la județul Dîmbovița aflate în Arhivele Statului Prahova (partea a II-a) Istorie 348 română
articol de periodic NICULĂESCU, Mihai (autor) Aspecte ale aplicării legislației muncitorești în județul Dimbovița la începutul secolului al XX-lea Istorie 354 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Știiri despre viața și tradițiile de luptă ale muncitorilor forestieri din județele Dimbovița, Argeș și Muscel, între aniii 1921 - 1933 Istorie 360 română
articol de periodic EC., Hanganu (autor) Momente din lupta petroliștilor din Moreni, împotriva exploatării, în perioada 1929-1944. Însemnări pe marginea unor documente mai puțin cunoscute Istorie 366 română
articol de periodic GABRIELA, Nițulescu (autor) Acțiuni ale Partidului Comunist Român și Uniunii Tineretului Comunist pentru unirea fortelor democratice, împotriva creșterii pericolului fascist, organizate în cadrul unităților militare de pe teritoriul județului Dimbovița Istorie 370 română
articol de periodic DUMITRU, Angelescu (autor) Contribuții la cunoașterea organizării conducerii de către comuniști și socialiști a rezistenței antifasciste în Județul Dîmbovjța Istorie 383 română
articol de periodic GHEORGHE T., Ionescu (autor) Dale cronologice importante 1944-1947 Istorie 386 română
articol de periodic PETRE, Țurlea (autor) Din activitatea organizațiilor de tineret conduse de P.C.R. în județul Dîmbovița, în anii revoluției democrat-populare Istorie 396 română
articol de periodic FLORICA, Deftu (autor) Femeile dîmbovițene pe frontul construcției socialismului (1948-1962) Istorie 406 română
articol de periodic CLEOPATRA, Ionescu (autor) Bărbulețu - Dîmbovița. Pagini la o monografie. FILE DE MONOGRAFIE 412 română
articol de periodic LONGIN S., Vătășescu (autor) File de istorie medievală. Plietroșița, Dealu Mare, Fieni - sate de plai FILE DE MONOGRAFIE 412 română
articol de periodic ION, Suceavă (autor) Ocrotirea patrimoniului cultural național - o îndatorire patriotică Note 430 română
articol de periodic NICOLAE, Bungrezeanu (autor) Considerații asupra tezaurului monetar dacic de la Urseiu, județul Dîmbovița Note 434 română
articol de periodic TIBERIU I., Musca (autor) Descoperirile hallstattiene tîrzii de la Bucșani Note 436 română
articol de periodic VALENTIN, Drob (autor) Un tezaur de monede romane republicane la Tîrgoviște Note 437 română
articol de periodic VALENTIN, Drob (autor) Un denar necunoscut în tezaurul de la Strimba Note 438 română
articol de periodic PETRE, Diaconescu (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) , PETRE, Cristea (autor) O încercare de localizare a primei vetre a satului Lucieni Note 442 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) Note despre apariția orașului Tîrgoviște Note 450 română
articol de periodic PETRE, Diaconescu (autor) , ION, Gheorghe (autor) O descoperire feudală timpurie din satul Cornești, județul Dîmbovița Note 454 română
articol de periodic EMILIA, Mareș (autor) , OPROIU, Mihai (autor) ,.Drumul izvoarelor" Note 465 română
articol de periodic HONORIUS, Moțoc (autor) Udrea Băleanu - un strălucit tovarăș de arme al voievodului Mihai Viteazul Note 470 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) Precizări despre ”Cetatea Popșa" Note 473 română
articol de periodic CRISTIAN M., Popescu (autor) , POPESCU, Mihai Gabriel (autor) Unde a fost ”Podul lui Giurcă" sau al Giurcului? Note 478 română
articol de periodic ELENA, Oprescu (autor) , OPROIU, Mihai (autor) , PETRE, Drăguțoiu (autor) ”Fîntîna de piatră" Note 482 română
articol de periodic PÎRVAN, Dobrin (autor) Două petiții ale tîrgoviștenilor privind racordarea orașului la rețeaua feroviară Note 485 română
articol de periodic PÎRVAN, Dobrin (autor) , CONSTANTIN, Condrea (autor) Iluminatul public în orașul Tîrgoviște la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Note 488 română
articol de periodic GHEORGHE T., Ionescu (autor) Lista cu prefecții, subprefecții și pretorii din județul Dîmbovița (23 August 1944 - 30 Decembrie 1947) Note 496 română
articol de periodic TIMOTEI, Constantinescu (autor) Degradări ale obiectelor pe suport de lemn. Metode de restaurare a mobilierului artistic. Studiu aplicativ la mobhlierul din lemn de fag Muzeografie 522 română
articol de periodic EMILIA, Mareș (autor) , CICERONE, Mareș (autor) , PETRE, Drăguțoiu (autor) Considerații privind organizarea muzeelor de istorie Muzeografie 524 română
articol de periodic ION, Aldea (autor) Iuslrarea istoriei contemporane în activitatea de muzeu Muzeografie 530 română
articol de periodic GABRIELA, Nițulescu (autor) Colocviul „Muzeul și transformările edilitar-urbanistice contemporane" (București 22-23 mai 1978) Muzeografie 534 română
articol de periodic TIBERIU I., Musca (autor) Gh. Lazarovici, Gornea - Preistorie. Caiete Banatica, seria arheologie, 5. Reșița. 1977, 101 pag., 83 pi. + 1 fig. CRONICA - RECENZII 536 română
articol de periodic TIBERIU I., Musca (autor) , LUCIANA, Muscă (autor) Archeologini Ertesito, Akademiai Kiadă, Budapest, 19T7, vol. 104, nr. 1 CRONICA - RECENZII 539 română
articol de periodic TIBERIU I., Musca (autor) Sebastian Morinz. Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii. I (Epoca bronzului in spațiul carpeto-balcanic). Ed. AcademieL 1178, 216 pag, 110 fig. + un tabel cronologic CRONICA - RECENZII 539 română
articol de periodic TIBERIU I., Musca (autor) Tiberiu Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei (cultura pretracică și tracică, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1978, 151 pag. 95 pl. CRONICA - RECENZII 541 română
articol de periodic ION I., Drăgoescu (autor) Ilfov, file de istorie, București, 1978, 610 pagini CRONICA - RECENZII 542 română
articol de periodic NICULĂESCU, Mihai (autor) Găeșli, mărturii de-a lungul anilor CRONICA - RECENZII 543 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) Revista activității noastre CRONICA - RECENZII 550 română
articol de periodic Memento istoric dîmbovițean 1980 CRONICA - RECENZII 556 română