Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 12-13, 1980-1981


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Hartă Hartă română
articol de periodic HERBERT, Rabinovici (autor) Istoria patriei și a mișcării muncitorești din România în concepția secretarului gcneral al partidului și însemnătatea ei pentru dezvoltarea muzeografiei românești 60 DE ANI DE LA FAURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 22 română
articol de periodic EUGEN, Fruchter (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Momente ale activității revoluționare din județul Dîmbovița în anul 1921 60 DE ANI DE LA FAURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 30 română
articol de periodic PETRE, Diaconescu (autor) , DIACONESCU, Mihai (autor) , CONSTANTIN, Tuța (autor) Cercetări de teren în bazinul superior al Neajlovului, județul Dîmbovița 2050 DE ANI DE LA CREAREA STATULUI DAC CENTRALIZAT SUB CONDUCEREA LUI BUREBISTA 54 română
articol de periodic EUGEN, Fruchter (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) La spiritualite Getique refletee dans l'ouvre D'Ovide 2050 DE ANI DE LA CREAREA STATULUI DAC CENTRALIZAT SUB CONDUCEREA LUI BUREBISTA 62 Franceză - Română
articol de periodic CRISTIAN M., Vlădescu (autor) Brazda lui Novac de Nord în județul Dîmbovița 2050 DE ANI DE LA CREAREA STATULUI DAC CENTRALIZAT SUB CONDUCEREA LUI BUREBISTA 62 română
articol de periodic ION, Nania (autor) Basarab voievod - antroponim și apelativ de origine geto-dacă 650 DE ANI DE LA LUPTA DE LA POSADA - 1330 80 română
articol de periodic ARISTIDE, Ștefănescu (autor) Premise ale genezei orașului medieval în lumina cercetărilor de la București 650 DE ANI DE LA LUPTA DE LA POSADA - 1330 88 română
articol de periodic CONSTANȚA, Boroneanț (autor) Considerații istorice asupra comunei Butimanu, de la prima atestare documentară pînă la sfârșitul veacului XIX Istorie 100 română
articol de periodic LUCIANA, Muscă (autor) , TIBERIU I., Musca (autor) Descoperiri feudale timpurii în Tîrgoviște, cartierul Suseni Istorie 116 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cercetări arheologice în Tîrgoviște-Suseni Istorie 134 română
articol de periodic TIBERIU I., Musca (autor) , LUCIANA, Muscă (autor) Complexe de locuire din secolul al XVI-lea din Tîrgoviște-Suseni Istorie 140 română
articol de periodic CONSTANTIN, Manolescu (autor) Situl natural și unele structuri urbane ale Tîrgoviștei medievale Istorie 147 română
articol de periodic MICU, Iolanda (autor) Sate libere și dependente în judetul Dîmbovița (sec. XV - mijlocul sec. XVII) Istorie 154 română
articol de periodic POPESCU, Mihai Gabriel (autor) Noi contribuții la monografia comunei Runcu-Dîmbovița Istorie 158 română
articol de periodic LONGIN S., Vătășescu (autor) Satul Dealu Mare. File de islorie medievală Istorie 166 română
articol de periodic GABRIELA, Nițulescu (autor) Mărturii ale călătorilor străini privind pomicultura în Tîrgoviște și împrejurimi Istorie 174 română
articol de periodic CRISTIAN M., Popescu (autor) , GRIGORE H., Mircescu (autor) , POPESCU, Mihai Gabriel (autor) Contribuții la istoricul satului Rîu Alb din comuna Bărbulețu pe baza unor documente inedite Istorie 184 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) Un document inedit: Diata lui Chirică cupețul. Cămărașul ot Tîrgoviște Istorie 188 română
articol de periodic DUMITRU, Stancu (autor) Un document inedit din secolul al XVIII-lea privitor la satul Glodeni-Pucioasa Istorie 190 română
articol de periodic CONSTANTIN, Șerban (autor) Orașul Tîrgoviște și împrejurimile sale într-o descriere austriacă din 1790 Istorie 200 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) Documente noi despre două case din Tîrgul din Lăuntru al Tîrgoviștei Istorie 208 română
articol de periodic AURELIAN, Stroe (autor) Situația social-economică a plășii Bolintin din județul Dîmbovița oglindită în catagrafia din 1838 Istorie 238 română
articol de periodic LONGIN S., Vătășescu (autor) Pietroșița la mijlocul veacului al XIX-lea. Hotărnicia din 1847 Istorie 240 română
articol de periodic CONSTANȚA, Marin (autor) Legiuirea agrară din 1851 și aplicarea ei în județul Dîrnbovița Istorie 248 română
articol de periodic NICULĂESCU, Mihai (autor) Considerații asupra economiei agrare în județul Dîmbovița la începutul secolului XX Istorie 252 română
articol de periodic GABRIELA, Nițulescu (autor) , ION, Chivescu-Bîlbîie (autor) Inaugurarea Stației C.F.R. Buciumeni Istorie 254 română
articol de periodic ELENA, Popescu (autor) Infăptuirea reformei agrare din 1921 în județul Dîmbovița Istorie 270 română
articol de periodic CLEOPATRA, Ionescu (autor) Situația sanitară a județului Dîmbovița în perioada interbelică Istorie 278 română
articol de periodic CORINA, Popa (autor) , GEORGESCU, Maria (autor) Particularitățile stilistice și iconografice ale ansamblului de picturi din biserica Domnească din Tîrgoviște ISTORIE A CULTURII 296 română
articol de periodic GEORGESCU, Maria (autor) Stilul brincovenesc în contextul artei medievale românești și a celei sud-est europene ISTORIE A CULTURII 312 română
articol de periodic BOESCU, Adriana (autor) , AURELIAN, Stroe (autor) Citeva icoane veneto-cretane din județul Dîmbovița ISTORIE A CULTURII 318 română
articol de periodic CICERONE, Mareș (autor) , GHEORGHE, Bulei (autor) , OPROIU, Mihai (autor) Relații tradiționale între Dîmbovița și zona Bran. Aspecte istorico-etnografice ISTORIE A CULTURII 331 română
articol de periodic DUMITRU, Ciobanu (autor) Toponimie și istorie pe valea Ialomicioarei Apusene ISTORIE A CULTURII 336 română
articol de periodic CLEOPATRA, Ionescu (autor) Școli și biblioteci menționate de însemnările de pe cărtile vechi aflate în județul Dîmbovița ISTORIE A CULTURII 340 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) Un interesant monument tîrgoviștean: biserica Albă din mahalaua Zlătari ISTORIE A CULTURII 342 română
articol de periodic EUGEN, Fruchter (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) 130 de ani de la nașterea poetului. Eminescu și Tîrgoviștea ISTORIE A CULTURII 346 română
articol de periodic ANDRONESCU, Alexandrina (autor) Catalogul presei dîmbovițene din secolul al XIX-lea ISTORIE A CULTURII 356 română
articol de periodic DORIN, Eliescu (autor) , N., Pitiș (autor) ,,Fabrica de avocați" de la Tîrgoviște. Legendă și realitate ISTORIE A CULTURII 366 română
articol de periodic ANDRONESCU, Alexandrina (autor) , OPROIU, Mihai (autor) Chiriță Niculescu (1848-1929). Notiță biografică ISTORIE A CULTURII 370 română
articol de periodic ANDRONESCU, Alexandrina (autor) , LUMINIȚA, Oproiu (autor) Aspecte ale organizării învățătorilor dîmbovițeni: Cercul didactic și Asociația corpului didactic primar ISTORIE A CULTURII 376 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) , EUGEN, Fruchter (autor) 40 de ani de la moartea savantului. Nicolae Iorga la Tîrgoviște ISTORIE A CULTURII 380 română
articol de periodic EUGEN, Fruchter (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Centenar. Concertele lui George Enescu la Tîrgoviște ISTORIE A CULTURII 384 română
articol de periodic P. GH., Bîrlea (autor) , CORNEL, Ionescu (autor) Pagini din presa rurală ISTORIE A CULTURII 388 română
articol de periodic GLORIA-GABRIELA, Radu (autor) Documente inedite referitoare la casa natală a lui Ion Heliade Rădulescu ISTORIE A CULTURII 392 română
articol de periodic PETRE, Drăguțoiu (autor) Meșteri populari dîmbovițeni participanți la lupta pentru independență și unitate națională ISTORIE A CULTURII 396 română
articol de periodic IONEL, Nicolae (autor) Balada azi la lăutarii din Fîntînele (I) ISTORIE A CULTURII 404 română
articol de periodic OLIVIA, Moraru (autor) , LIGIA, Fulga (autor) Elemente de evoluție în portul popular bărbătesc din valea superioară a Dîmboviței ISTORIE A CULTURII 416 română
articol de periodic EUGEN, Fruchter (autor) Al II-lea Congres Internațional „Ovidianum” CRONICA-RECENZII 417 română
articol de periodic EUGEN, Fruchter (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Al XVI-lea Congres Internațional de Istorie a Științei CRONICA-RECENZII 418 română
articol de periodic ION I., Drăgoescu (autor) Dunăre, Nicolae, Ornamentica tradițională comparată. Editura Meridiane, București, 1979 CRONICA-RECENZII 419 română