Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 14, 1994


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar Sumar română (rezumat în franceză)
articol de periodic PETRE, Cristea (autor) Noi contribuții la reconstituirea genealogiei familiei Văcăreștilor STUDII ŞI CERCETĂRI LITERARE 20 română
articol de periodic ANDRONESCU, Alexandrina (autor) , GHEORGHE, Bulei (autor) Smaranda Gheorghiu - personalitate de frunte a intelectualității târgoviștene STUDII ŞI CERCETĂRI LITERARE 30 română
articol de periodic GLORIA-GABRIELA, Radu (autor) Vissarion inedit STUDII ŞI CERCETĂRI LITERARE 40 română
articol de periodic DORIN, Nicolin (autor) Medalion literar - Ștefania Stîncă STUDII ŞI CERCETĂRI LITERARE 52 română
articol de periodic VICTOR, Petrescu (autor) Corespondență inedită. G. M. Vlădescu - Ion Vasiliu STUDII ŞI CERCETĂRI LITERARE 58 română
articol de periodic ION I., Drăgoescu (autor) Un document inedit despre meșteșugul cărămidăritului în județul Dâmbovița Etnografie 62 română
articol de periodic MARIAN, Iacob (autor) Călătorul grăbit nu va înțelege Etnografie 70 română
articol de periodic GHEORGHE, Bulei (autor) , ION, Teodorescu (autor) Aspecte ale vieții rurale interbelice din judetul Dâmbovița Etnografie 78 română
articol de periodic FLORICA, Deftu (autor) Figuri luminoase ale învățământului dâmbovițean. D. P. Condurățeanu și C. Alessandrescu - revizori școlari PRESA, INVAŢAMANT 88 română
articol de periodic ANDRONESCU, Alexandrina (autor) , OPROIU, Mihai (autor) N. Gr. Aramă (1863-1941). Notiță biografică PRESA, INVAŢAMANT 94 română
articol de periodic NĂSTASE, Maria (autor) , CONSTANTIN, Năstase (autor) Casa de educație națională din Cazaci PRESA, INVAŢAMANT 100 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) O publicație românească de la Paris militantă pentru Marea Unire de la 1918 PRESA, INVAŢAMANT 108 română
articol de periodic GEORGESCU, Maria (autor) Prezențe artistice ale epocii brâncovenești din județul Dâmbovița ARTĂ, FILOZOFIE, JURISPRUDENŢĂ 126 română
articol de periodic SÂNGEORZAN, Monica (autor) Bob Bulgaru evocat de literați ARTĂ, FILOZOFIE, JURISPRUDENŢĂ 134 română
articol de periodic POPESCU, Mihai Gabriel (autor) Un compozitor dâmbovițean, Ion Runcu-Popescu ARTĂ, FILOZOFIE, JURISPRUDENŢĂ 140 română
articol de periodic GEORGETA, Toma (autor) Aspecte ale practicii judiciare în județul Dâmbovița la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea ARTĂ, FILOZOFIE, JURISPRUDENŢĂ 148 română
articol de periodic DUMITRA, Bulei (autor) Câteva considerații asupra unui manuscris slavon din colecția Complexului Național Muzeal „Curtea domnească" din Târgoviște Patrimoniu 177 română
articol de periodic VICTOR, Petrescu (autor) , SERGHE, Paraschiva (autor) Colecția de ex-librisuri a Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu" - Târgoviște Patrimoniu 184 română
articol de periodic GLORIA-GABRIELA, Radu (autor) ,,In memoriam": Vasile Florescu (1915-1982) Patrimoniu 188 română
articol de periodic ȘTEFAN ION, Ghilimescu (autor) Lecția unei emoții - ,,Testamentum 91" Patrimoniu 192 română
articol de periodic GABRIELA, Nițulescu (autor) Autografe din colecția de carte a scriitorilor târgovișteni Patrimoniu 198 română
articol de periodic GLORIA-GABRIELA, Radu (autor) Elena Dalles - ,,Testament mistic" Patrimoniu 208 română
articol de periodic DOINA, Biro (autor) Investigația științifică și aplicarea tratamentului fizico-chimic. Aspecte fundamentale în restaurare RESTAURARE,CONSERVARE 216 română
articol de periodic TATIANA, Bălășescu (autor) Inedit în tipologia legăturii cărții și restaurarea acesteia RESTAURARE,CONSERVARE 226 română
articol de periodic CAMELIA, Niță (autor) Principii și metodologii de conservare a textilelor și pielei arheologice RESTAURARE,CONSERVARE 232 română