Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 18, 2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GHEORGHE, Olteanu (autor) REPERE ISTORIOGRAFICE PRIVIND CERCETAREA SATULUI MEDIEVAL ROMÂNESC română (rezumat în franceză)
articol de periodic Planșe română
articol de periodic MIRCEA, Anghelinu (autor) DIMENSIUNI NAȚIONALISTE ÎN ARHEOLOGIA PREISTORICĂ DIN ROMÂNIA: PRIMELE DECENII ALE SECOLULUI XX 23 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MARIAN, Cârciumaru (autor) , OVIDIU, Cîrstina (autor) CONSIDERAȚII ASUPRA CRONOSTRATIGRAFIEI PALEOLITICULUI SUPERIOR DE LA LAPOȘ 32 română
articol de periodic LOREDANA, Niță (autor) CONTEXTUL CENTRAL ȘI EST-EUROPEAN AL DESFĂȘURĂRII FAZEI "ORIENTALE" A GRAVETIANULUI 44 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MONICA, Mărgărit (autor) INDUSTRIA PE MATERII DURE ANIMALE DIN AȘEZAREA MEZOLITICĂ DE LA OSTROVUL CORBULUI (JUD. MEHEDINȚI) 60 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ILIE, Ana (autor) CONTRIBUȚII LA REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA. SITURI PREISTORICE PE VALEA NEAJLOVULUI 71 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ALIN, Frînculeasa (autor) NOTĂ ASUPRA UNUI MORMÂNT DIN EPOCA BRONZULUI DESCOPERIT ÎN LOCALITATEA HOMORÂCIU (JUD. PRAHOVA) 76 română (rezumat în franceză)
articol de periodic SUZANA, Dolinescu-Ferche (autor) , ECATERINA, Țântăreanu (autor) DATE DESPRE AȘEZAREA DE TIP SÂNTANA DE MUREȘ-CERNEAHOV DE LA ALEXANDRIA - PODUL VECHI 84 română
articol de periodic IONUȚ, Iurea (autor) COMUNA VĂCĂREȘTI ÎN LUMINA DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE DE FACTURĂ PREISTORICĂ 87 română
articol de periodic PETRU, Diaconescu (autor) , GHEORGHE, Olteanu (autor) CERCETARE ARHEOLOGICĂ DE LA BISERICA SF. GHEORGHE DIN TÂRGOVIȘTE 98 română (rezumat în franceză)
articol de periodic PETRU-VIRGIL, Diaconescu (autor) TÂRGOVIȘTE. STRUCTURI URBANE ÎN EVUL MEDIU 121 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ȘTEFAN, Șchiopu (autor) ISTORIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ. DESPRE GENEZA ORAȘELOR MEDIEVALE, ÎN CONTEXTUL CERCETĂRII EUROPENE 155 română (rezumat în franceză)
articol de periodic CÎRSTINA, Irina (autor) MAREA BOIERIME DIN ȚARA ROMÂNEASCĂ ÎN SECOLUL AL XVI-LEA 179 română (rezumat în franceză)
articol de periodic MIHAI, Oproiu (autor) DIN ISTORIA TÂRGOVIȘTEI 184 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MIHAI, Oproiu (autor) , ALEXANDRU, Ștefănescu (autor) DIN ISTORICUL MĂNĂSTIRII PANAGHIA 189 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CÎRSTINA, Irina (autor) COMPETIȚIA ORĂȘENIMII CU ALTE SEGMENTE SOCIALE ÎN VREMEA LUI MATEI BASARAB 198 română (rezumat în franceză)
articol de periodic NADIA, Manea (autor) TERMINOLOGIE ȘI LEGITIMITATE POLITICĂ LA MIRON COSTIN - DOMNIA LUI MATEI BASARAB 206 română (rezumat în franceză)
articol de periodic GEORGETA, Toma (autor) REPERE ALE DEZVOLTĂRII PETROLIERE ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA ÎN PERIOADA 1880-1838. ȘANTIERUL COLIBAȘI - REȘCA (MALU ROȘU) 217 română (rezumat în engleză)
articol de periodic VOICULESCU, Corina (autor) CONCEPȚIA ȘI ACTIVITATEA LUI VINTILĂ BRĂTIANU PENTRU REFACEREA ȘI DEZVOLTEREA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI „PRIN NOI ÎNȘINE" 229 română (rezumat în engleză)
articol de periodic GEORGETA, Toma (autor) REPERE ALE POLITICII PETROLIERE ALE STATULUI ROMÂN ÎN PERIOADA 1900-1937 243 română (rezumat în engleză)
articol de periodic DUMITRA, Bulei (autor) RECONSTITUIREA FONDULUI DE CARTE SLAVO-ROMÂNĂ ȘI ROMÂNEASCĂ DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 248 română (rezumat în engleză)
articol de periodic GHEORGHE, Bulei (autor) TRADITII CULTURALE TÂRGOVIȘTENE- INSTITUȚII ȘI PERSONALITĂȚI 254 română
articol de periodic MARILENA, Gaiță (autor) , ALEXANDRU, Gaiță (autor) INEDITE IMAGINI DINTR-O ,,FAMILIEN KRONIK”. GHICULEȘTII LA BUZĂU ȘI RÂMNICU SĂRAT 262 română
articol de periodic IOAN, Praoveanu (autor) VALORI ALE PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC. MODALITĂȚI DE VALORIFICARE ÎN PLAN CULTURAL-TURISTIC 271 română
articol de periodic MARIAN, Iacob (autor) VALORI ALE SATULUi ȘI ȚĂRANULUI RECEPTATE ȘI UTILIZATE ÎN MEDIILE CITADINE DE DECIZIE ȘI CULTURĂ 277 română (rezumat în engleză)
articol de periodic FELICIA, Iacob (autor) ROLUL INSTRUCTIV-EDUCATIV AL MUZEULUI - UN IMPERATIV AL SOCIETĂȚII CONTEMPORANE. CALITATEA PUBLICĂ A MUZEULUI 283 română (rezumat în engleză)
articol de periodic VIRGILIU Z., Teodorescu (autor) MONUMENTUL DE FOR PUBLIC - CONTRIBUȚIA MUZEOGRAFULUI LA TRANSMITEREA MESAJULUI 295 română (rezumat în engleză)
articol de periodic VIRGILIU Z., Teodorescu (autor) SIMBOLURI ALE CINSTIRII DEDICATE LUI ION HELIADE RĂDULESCU 313 română (rezumat în engleză)
articol de periodic FELICIA, Iacob (autor) , ALEXANDRINA, Andronescu (autor) DIN NOU DESPRE VASILE FLORESCU 316 română (rezumat în franceză)
articol de periodic CAMELIA, Niță (autor) MĂSURI DE REDUCERE A EFECTELOR DETERIORANTE ALE LUMINII ASUPRA BUNURILOR CULTURALE 320 română (rezumat în engleză)
articol de periodic GEORGETA, Toma (autor) , CÎRSTINA, Irina (autor) DIN ACTIVITATEA EXPOZIȚIONALĂ A COMPLEXULUI NAȚIONAL MUZEAL "CURTEA DOMNEASCĂ" 2004-2005 327 română
articol de periodic DUMITRA, Bulei (autor) , GHEORGHE, Bulei (autor) VALORI BIBLIOFILE DIN PATRIMONIUL CULTURAL NAȚIONAL TÂRGOVIȘTE 329 română