Thraco-Dacica, XX supplemmentum, nr. în TOM: 1-2, 1999


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Anexa II. Structura tematică și organizatorică română
articol de periodic INSTITUTUL ROMÂN DE TRACOLOGIE 8 română
articol de periodic Anexa I. Regulament de funcționare a Institutului Român de Tracologie 10 română
articol de periodic Anexa III. Organele de conducere 13 română
articol de periodic Anexa IV. Membrii Institutului 16 română
articol de periodic Anexa V. Organizarea tematică 18 română
articol de periodic Anexa VI. Organizare teritorială 20 română
articol de periodic Anexa VII. Doctorate 22 română
articol de periodic Anexa VIII. Programe de cercetare inițiate, organizate și finanțate de Institut 23 română
articol de periodic Anexa IX. Organisme internaționale create de Institut sau la care Institutul este partener 25 română
articol de periodic Anexa X. Reuniuni științifice 27 română
articol de periodic Anexa XI. Publicații 28 română
articol de periodic Anexa XII. Șantiere arheologice 35 română
articol de periodic Anexa XIII. Redacție, Bibliotecă, Dotări 36 română
articol de periodic Anexa XIV. Dotări tehnice 37 română
articol de periodic Anexa XV. Sprijinirea acțiunilor științifice ale Institutului prin subvenții și sponsorizări 38 română
articol de periodic SILVIA, Teodor (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , GH., Popilian (autor) , MIHAI, Irimia (autor) , ZSOLT, Szekely (autor) , SULTANA, Avram (autor) , FLORIN, Medeleț (autor) , L., Bogataia (autor) , AUREL, Zanoci (autor) Anexa XVI. Activitatea filialelor 71 română
articol de periodic Anexa XVII. Catalogul lucrărilor redactate de Institut după 1990, care fac obiectul schimburilor cu străinătatea 77 română