Tiparul românesc la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, 1998