Istro-Pontica 2. Studii și comunicări de istorie a Dobrogei. Actele Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice ”Istro-Pontica. Tulcea - 505 ani de la prima atestare documentară”, Tulcea, 28-30 septembrie 2011, 2008


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de carte Cuprins 5-6 română, engleză
articol de carte Cuvânt înainte 7-8 română
articol de carte ANASTASIU-CROITORU, Andreea (autor) Tipuri de nave italiene la Dunărea de Jos 9-16 română
articol de carte CIOCÎLTAN, Virgil (autor) Argumente topografice și arheologice pentru identitatea Vicina-Măcin 17-22 română
articol de carte POPESCU, Anca (autor) Portul Tulcea în documente otomane din secolul al XVI-lea 23-32 română
articol de carte COSTEA, Iuliana (autor) Monede otomane din aur din colecția ICEM Tulcea 33-44 română
articol de carte ARDELEANU, Constantin (autor) Condițiile de navigație pe Dunărea de Jos în ghiduri maritime contemporane (1829-1853) 45-56 română
articol de carte ATANASIU, Carmen (autor) Administrația Porților de Fier în al Doilea Război Mondial. Controverse diplomatice 57-66 română
articol de carte CALAFETEANU, Ion (autor) Sulina în amintirile unui italian 67-70 română
articol de carte POHRIB, Adrian (autor) Farurile Comisiei Europene a Dunării din Delta Dunării și de pe Insula Șerpilor (1856-1939) 71-84 română
articol de carte POHRIB, Mariana-Delia (autor) Documente din fondul de arhivă al Comisiei Europene a Dunării referitoare la istoricul orașului Sulina în timpul participării României la Primul Război Mondial 85-96 română
articol de carte FLAUT, Daniel (autor) , DIMA, Ligia (autor) Din cronica unei familii: Adrian Avramide (1894-1963) 97-110 română
articol de carte DIMA, Ligia (autor) Populația orașului Tulcea. Un adevărat mozaic etnic și cultural 111-118 română
articol de carte CHERAMIDOGLU, Constantin (autor) Evoluția politică a județului Tulcea în anul 1946. Ascensiunea Partidului Comunist 119-132 română
articol de carte GRIGORE, Nicoleta (autor) Consecințe ale politicii antisemite asupra evreilor din Dobrogea în timpul guvernării Ion Antonescu (1940-1944) 133-142 română
articol de carte TĂNASE, Gabriela (autor) Aspecte ale turismului la Eforie Nord și Eforie Sud (1878-1941) 143-148 română
articol de carte GHEORGHE, Lavinia (autor) O viață ca o odisee: Petre Gheorghe, ”Cavaleristul” din Tulcea (1913-2000) 149-158 română
articol de carte LASCU, Alina (autor) Considerații privind populația Dobrogei în intervalul 1965-1989 159-166 română
articol de carte COMAN, Virgil (autor) Situația cultelor din Dobrogea într-un document din anul 1963 167-198 română
articol de carte OPRIȘ, Ioan (autor) Starea arheologiei dobrogene în primele două decenii ale secolului al XX-lea. Începuturile muzeografiei constănțene 199-220 română
articol de carte BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Cu privire la reorganizarea expoziției permanente a Muzeului de Istorie și Arheologie (MIA) Tulcea 221-255 română