Carpica, XXVII, 1998

  • Anul publicației: 1998
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Carpica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MARIN, Lăcrămioara (autor) Carpica - 30 de ani de existență .7-7 română
CHIRICA, Vasile (autor), KACSO, Carol (autor), VĂLEANU, Mădălin (autor) Contribuții privind prezența obsidianului, ca materie primă pe teritoriul României .9-20 română
ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Considerații privind apariția ideii de perforare în cultura Starcevo-Criș de pe teritoriul României 21-31 română
DINU, Marin (autor) Foltești - Cernavoda II. O cultură de origine răsăriteană ? 32-43 română
STOIA, Adriana (autor) Cu privire la înmormîntările din cuprinsul așezărilor Latene 44-53 română
COMȘA, Maria (autor) Rolul mediului natural (munții, păduri, bălți) în menținerea elementului autohton la nord de Dunăre în secolele III - VII P.C. 54-65 română
BRUDIU, M. (autor) Un mormînt aparținînd populației turanice, descoperit în sudul Moldovei 66-72 română
ARTIMON, Alexandru (autor) Contribuții istorico-arheologice privind satul și mănăstirea Bogdana 73-94 română
BURLACU, Gheorghe (autor) Ocolul domnesc Trotuș (sec. XV-XIX) - Partea II-a 95-126 română
CIOBANU, Daniel (autor) Forme de proprietate în ținutul Romanului: domeniul domnesc (I) 127-135 română
TOFAN, Constantin (autor) O încercare de climatologie istorică (Secolele XV-XIX) (I) 136-147 română
DOBRINCU, Dorin (autor) Modificări în modul de impunere și percepere a dărilor în Moldova epocii fanariote 148-169 română
MURARU, Ioan (autor) Evidența contabilă pe moșiile din Moldova în jurul anului 1800 170-186 română
CIUTĂ, Ioan (autor) Problema țărănească reflectată în programele Revoluției române de la 1848 187-190 română
ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) Cîteva considerații privind opera istorică a episcopul Melchisedec Ștefănescu 191-212 română
LEAHU, Gabriel (autor) Români în Egipt la sfîrșitul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Contribuții privind înfințarea reprezentanței diplomatice a Romaniei la Cairo 213-224 română
ARTIMON, Elena (autor) Eroi băcăuani din primul război mondial, cavaleri ai ordinului "Mihai Viteazul" 225-234 română
UNGUREANU, Ioan (autor) Dr. Lucia Leon Borcea 235-255 română
UNGUREANU, Ioan (autor) Grigore Florescu - personalitate marcantă a istoriografiei românești 256-261 română
UNGUREANU, Ioan (autor) Politici de stimulare a performanței agricole, a vieții rurale și a industriei casnice în perioada interbelică 262-270 română
STROE, Laurențiu (autor) Destine de august. Începutul sfîrșitului monarhiei în România 271-276 română
MARIN, Lăcrămioara (autor) Cîteva considerente cu privire la imaginea femeii în Europa occidentală a secolelor XI-XIV. Concepția bisericii față de femeie oglindită în dreptul canonic medieval 277-284 română
CIOARIC CORNEL, Vivi (autor) Austria și problema otomană în secolul al XVII-lea 285-301 română
CRUCEANU, Viorel (autor) Apuszl gloriei coloniale a Franței 302-310 română
MITREA, Ioan (autor) Geneza creștinismului popular al romanilor - Zugravu Nelu 311-314 română
MITREA, Ioan (autor) Ștefan Pascu (1914-1998) 315-319 română