Carpica, XXVI-2, anul 1997, seria istorie și civilizație

  • Anul publicației: 1997
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
TAȘCĂ, George-Felix Din cei ce au fost Paharnicul Iliiaș fiul lui Dumitru. În sfatul Țării Moldovei între anii 1407-1429 .7-15 română
ARTIMON, Alexandru Biserici din zona de sud-vest a Moldovei (sec. XIV-XVII) 16-27 română
CIOARIC CORNEL, Vivi Mari familii boierești în Moldova 28-38 română
CIUTĂ, Jean Politica matrimonială a lui Ștefan cel Mare 39-41 română
ARTIMON, Alexandru Circulația monetară din zona de sud-est a Moldovei în epoca medievală 42-49 română
UNGUREANU, Ioan O nouă ipoteză asupra etimologiei "Cobălelor" de pe Valea Siretului Mijlociu 50-58 română
BURLACU, Gheorghe Ocolul domnesc Trotuș (sec. XV-XIX) - Partea I-a 59-75 română
MURARU, Ioan Un document inedit privitor la veniturile Agiei din Moldova pe sase luni (în prima jumatate a secolului al XVIII-lea) 76-80 română
MURARU, Ioan Un contract inedit privind arendarea a șase moșii din Moldova în perioada 1818-1824 81-88 română
ISTINA MARIUS, Alexandru Episcopul Melchisedec Ștefănescu și unirea din 1859 89-96 română
OBODARIU, Petru Considerații privind aplicarea Legii rurale din 1864 în județul Putna 97-101 română
STAN, Constantin Destrămarea Partidului Conservator Progresit în Moldova 102-113 română
UNGUREANU, Ioan Legea conversiunii din 7 aprilie 1934 și a incidența acesteia asupra Băncii "Oituzul" S.A. și Casei de Credit a Agricultorilor din județul Bacău 114-118 română
PALADE, Manuela Banca Românească - sucursala Bacău și rolul ei activ în dezvoltarea comercială și industrială din perioada 1935-1945 119-121 română
TOFAN, Constantin Evoluția Întreprinderii "Robinete Industriale S.A." de la înființare și pînă la etatizarea principalelor mijloace de producție de la 22 iunie 1948 122-126 română
ARTIMON, Elena Virgil Madgearu. Viața și activitatea (Medalion) 127-129 română
UNGUREANU, Ioan Savantul Ion Borcea - corespondență inedită 130-144 română
CĂPITANU, Viorel, MORĂȘANU, Marcel N.C. Enescu - Strălucit dascăl și cercetător 145-154 română
DIACONU, Petre Pagini din amintirile segentului Nicolae Diaconu despre lepte de la Oituz 155-156 română
CHIRIEȘ, Corneliu 75 de ani de la înființarea Școlii Militare de Ofiferi de Rezervă Bacău 157-161 română
ICHIM, Eugen Muzeul Militar Național păstrător al unor valoroase mărturii despre participarea armatei române la cel de-al doilea Război Mondial 162-164 română
CIUTĂ, Jean Mircea Cancicov - concitadinul nostru 165-167 română
MUNTE, B. O comemorare luminoasă 168-169 română
STOIAN, Relu Contribuția Secției Numismatice Bacău la propunerea imaginii personalităților cultural-istorice, prin intermediul documentelor metalice 170-177 română
CIUTĂ, Jean Bacăul - la a 585-a aniversare 178-180 română
CĂPITANU, Viorel Zirgidava. Cetatea dacică de la Brad - Ursachi Vasile 181-184 română
STOICA, Corneliu Bacău. Reședință voievodală - Artimon Al., Mitrea I. 185- română
UNGUREANU, Ioan Sumarul sumarelor (1968-1994) 188-207 română