Carpica, XXVIII, 1999


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Observații tipologico-funcționale privind ciocanele duble în eneolitic și epoca bronzului .7-16 română
articol de periodic POPA, Cristian (autor) Un pumnal de tip răsăritean de la Cut (jud. Alba) 17-30 română
articol de periodic BUTNARIU, Relu (autor) Noi cercetări de suprafață efectuate de Muzeul de Istorie din Roman 31-36 română
articol de periodic DAVID, Daniel (autor) Locuri de cult în Dacia (sec II a-Chr.-I p.Chr.) 37-48 română
articol de periodic SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana (autor) Izvoare literare și arheologice despre cultele și credințele sarmaților (Complexe arheologice) 49-78 română
articol de periodic PLANTOS, Cristinel (autor) O nouă așezare a dacilor liberi de la Pradaiș 79-90 română
articol de periodic MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Necropola de sec. IV p.Chr. De la Pogonești-Ivești 91-102 română
articol de periodic TEODOR, Dan (autor) Contribuții la cunoașterea obștii sătești din mileniul marilor migrații 103-108 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Biserica și necropola medievală de la Tg. Trotuș (jud. Bacău) Considerații finale 109-134 română
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) Hrincești - un sat bucovinean dispărut 135-140 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Misionari catolici despre Faraoani 141-162 română
articol de periodic TOFAN, Constantin (autor) O încercare de climatologie istorică (II) 163-176 română
articol de periodic CIOARIC CORNEL, Vivi (autor) Evoluția raporturilor româno-otomane în secolul al XVII-lea 177-198 română
articol de periodic STROE, Laurențiu (autor) "Prințul Aurului" și pacea de la Carlowitz 199-204 română
articol de periodic CIOBANU, Daniel (autor) Biserica armenească "Sfînta Treime" din Suceava. Între legendă și adevăr istoric 205-210 română
articol de periodic BUTNARIU, Iulia (autor) Aspecte din viața comuntății evreiești din Roman 211-218 română
articol de periodic MURARU, Ioan (autor) O fabrică" de sare huscă în satul Luncani din ținutul Bacău în anul 1917 219-222 română
articol de periodic MURARU, Ioan (autor) O publicație necunoscută din 31 decembrie 1931 privitoare la reorganizarea justiției nși comerțului Moldova 223-228 română
articol de periodic ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) Franța și problema prințului străin (începutul sec. XIX-1866) 229-254 română
articol de periodic PALADE, Manuela (autor) Forme de economie și întrejutorare a micilor depunători. Tradiție și contemporanietate 255-260 română
articol de periodic ALISTAR, Didi (autor) Rolul instituțiilor școlare și ecleziastice în ridicarea economică a satului băcăuan în jum. A sec. al XX-lea - Băncile populare 261-272 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Concepte și ideologii cooperatiste și încercările de aplicare a acestora în agricultura județului Bacău în perioada interbelică 273-280 română
articol de periodic LUCACI, Andrei (autor) Asistența religioasă în armata română la pragul mileniului III 281-286 română
articol de periodic MARIN, Lăcrămioara (autor) Decembrie 1989 - spre aducere aminte 287-288 română
articol de periodic LEAHU, Gabriel (autor) Experimente coloniale britanice în secolul al XIX-lea 289-300 română
articol de periodic CRUCEANU, Viorel (autor) RWANDA: Anatomia unui genocid! 301-308 română
articol de periodic ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Așezarea din secolerle VI-IX de la Izvoare-Bahna, Realități arheologice și concluzii istorice - Mitrea Ioan 309-312 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Catolicii din Moldova. Universul culturii populare 313-316 română