Carpica, XXVIII, anul 1999

  • Anul publicației: 1999
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ISTINA, Lăcrămioara-Elena Observații tipologico-funcționale privind ciocanele duble în eneolitic și epoca bronzului .7-16 română
POPA, Cristian Un pumnal de tip răsăritean de la Cut (jud. Alba) 17-30 română
BUTNARIU, Relu Noi cercetări de suprafață efectuate de Muzeul de Istorie din Roman 31-36 română
DAVID, Daniel Locuri de cult în Dacia (sec II a-Chr.-I p.Chr.) 37-48 română
SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana Izvoare literare și arheologice despre cultele și credințele sarmaților (Complexe arheologice) 49-78 română
PLANTOS, Cristinel O nouă așezare a dacilor liberi de la Pradaiș 79-90 română
MAMALAUCĂ, Mircea Necropola de sec. IV p.Chr. De la Pogonești-Ivești 91-102 română
TEODOR, Dan Contribuții la cunoașterea obștii sătești din mileniul marilor migrații 103-108 română
ARTIMON, Alexandru Biserica și necropola medievală de la Tg. Trotuș (jud. Bacău) Considerații finale 109-134 română
ANDRONIC, Mugur Hrincești - un sat bucovinean dispărut 135-140 română
COȘA, Anton Misionari catolici despre Faraoani 141-162 română
TOFAN, Constantin O încercare de climatologie istorică (II) 163-176 română
CIOARIC CORNEL, Vivi Evoluția raporturilor româno-otomane în secolul al XVII-lea 177-198 română
STROE, Laurențiu "Prințul Aurului" și pacea de la Carlowitz 199-204 română
CIOBANU, Daniel Biserica armenească "Sfînta Treime" din Suceava. Între legendă și adevăr istoric 205-210 română
BUTNARIU, Iulia Aspecte din viața comuntății evreiești din Roman 211-218 română
MURARU, Ioan O fabrică" de sare huscă în satul Luncani din ținutul Bacău în anul 1917 219-222 română
MURARU, Ioan O publicație necunoscută din 31 decembrie 1931 privitoare la reorganizarea justiției nși comerțului Moldova 223-228 română
ISTINA MARIUS, Alexandru Franța și problema prințului străin (începutul sec. XIX-1866) 229-254 română
PALADE, Manuela Forme de economie și întrejutorare a micilor depunători. Tradiție și contemporanietate 255-260 română
ALISTAR, Didi Rolul instituțiilor școlare și ecleziastice în ridicarea economică a satului băcăuan în jum. A sec. al XX-lea - Băncile populare 261-272 română
UNGUREANU, Ioan Concepte și ideologii cooperatiste și încercările de aplicare a acestora în agricultura județului Bacău în perioada interbelică 273-280 română
LUCACI, Andrei Asistența religioasă în armata română la pragul mileniului III 281-286 română
MARIN, Lăcrămioara Decembrie 1989 - spre aducere aminte 287-288 română
LEAHU, Gabriel Experimente coloniale britanice în secolul al XIX-lea 289-300 română
CRUCEANU, Viorel RWANDA: Anatomia unui genocid! 301-308 română
ISTINA, Lăcrămioara-Elena Așezarea din secolerle VI-IX de la Izvoare-Bahna, Realități arheologice și concluzii istorice - Mitrea Ioan 309-312 română
COȘA, Anton Catolicii din Moldova. Universul culturii populare 313-316 română