Carpica, XXIX, anul 2000

  • Anul publicației: 2000
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
IOACHIM, BĂCĂOANUL "Iisus Hristos - Ieri și astăzi și în veci - este același .7-10 română
TEODOR, Dan Importuri creștine romano-bizantine la Nordul Dunării de Jos .11-26 română
MITREA, Ioan Secolul al VI-lea în istoria creștinismului la Est de Carpați. Date arheologice și concluzii istorice 27-38 română
IACOBESCU, Silvia Repertoriul descoperirilor arheologice din epoca bronzului, din județul Bacău 39-54 română
DAVID, Daniel Forme de habitat în perioada clasică a civilizației geto-dace (sec. Ii a Chr. - I p. Chr.) 55-70 română
LIUȘNEA, Mihaela-Denisia Considerații privind limes-ul roman în perioada principatului la Dunărea de Jos 71-82 română
URSACHI, Vasile Așezarea dacică de la PÎncești, com. Poienari, jud. Neamț 83-112 română
UNGUREANU, Aurelia Studiul resturilor arheozoologice găsite în situl Velnița 2 din cadrul stațiunii Ghilănești (com. Cristești, jud Botoșani) 113-120 română
COȘA, Anton Comunități catolice din Moldova: Cleja 121-138 română
ARTIMON, Alexandru Călători străini despre orașele din Sud-vestul Moldovei (secolele XV-XVII) 139-154 română
TOFAN, Constantin Calamități naturale pe teritoriul Țării Moldovei din secolului al XV-lea pana în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Invazii ale lacustelor 155-170 română
FLOAREȘ, Dan Legarea de glie - Cauze și încadrare 171-186 română
CIOARIC CORNEL, Vivi Opțiuni românești în domeniul "alianțelor" (secolul al XVII-lea) 187-200 română
STROE, Laurențiu Cruciadă în Europa Modernă "A treia Roma" și Principatele Dunărene (1768-1773) 201-206 română
UNGUREANU, Ioan Ocupații rurale în ținuturile Roman și Bacău în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea 207-214 română
MURARU, Ioan Un document privitor la vînzarea "slujbei vămii" în Moldova pe perioada 1 ianuarie - 30 iunie 1804 215-224 română
VASILIU, Mihai Sensuri ale evoluției regimului politic din România pană la 1818 225-238 română
ARTIMON, Elena Reglementări legilative privind izlazului comunal și fînețele (sec. XIX-XX) 239-242 română
ISTINA MARIUS, Alexandru Criza orientală și relațiile romano-franceze (1875-1878) 243-266 română
LUCACI, Andrei Grigore Gafencu sau răspunsul la întrebarea : "Ce este un diplomat?" 267-270 română
PETRESCU, Dragoș Fundația culturală regală "Principele Carol" (1921-1940) 271-276 română
MARIN, Lăcrămioara Cîteva mențiuni cu privire la situația juridică a femeii din Franța secolelor XI-XIV 277-280 română
LEAHU, Gabriel W.W. Blyden, fondatorul naționalismului african 281-300 română
LEAHU, Adriana Rivalitatea europeană în bazinul fluviului Congo înainte de Conferința Colonială de la Berlin 301-314 română
CRUCEANU, Viorel Unele aspecte ale mișcării de emancipare națională din Algeria, Maroc și Tunisia, în anii interbelici 315-322 română
MITREA, Ioan Memoria pămîntului dintre Carpați și Dunăre. Nord-Estul Munteniei și Dud-Vestul Moldovei în veacurile IV-XI p.Hr. - Constantinescu Eugen-Marius 323-328 română
MITREA, Ioan Dacii Liberi din Moldova. Contribuții arheologice. Necropolele de la Podeni și Zvorăștea - Ignat Mircea 329-330 română
COȘA, Anton Monumenta Romaniae Vaticana. Manuscrise-Documente-Harți - Dumitriu-Snagov Ion 331-334 română