Carpica, XL, 2011

  • Anul publicației: 2011
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Carpica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
VASILIU, Ioan (autor) Noi considerații privind locuirea Monteoru de la Gura Văii-Poiana Mirăuță .11-47 română
VASILIU, Ioan (autor) Toporul miniatural dun lut ars de la Bogdănești - Todoscanu 48-52 română
DIACONU, Vasile (autor), ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Un sceptru de piatră atribuit epocii bronzului provenit de la Măgura, județul Bacău 53-62 română
HÂNCEANU, George (autor) O scurtă analiză comparativă a unui complex de șezări dacice, de epoca romană, de pe malul Moldovei 63-77 română
MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Denumirile stăpînirilor bizantine de la Dunărea Inferioară din secolele X.XII și semnificația lor 78-87 română
GHIURCĂ, Manuela (autor) Orașul Bîrlad - Origine și evoluție pană în secolul XVII 88-108 română
BĂBUȘANU AMALANCI, Mihaela (autor) Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Ițcani, Suceava. Istoricul 109-114 română
BUCUR, Petru-Iulian (autor) Ecce Lignum sau despre biserica de lemn din Faraoani 115-138 română
UNGUREANU, Ioan (autor) Neamul Morțunilor și prezența lor în comuna Dămienești 139-144 română
CUCU, Cornelia (autor) Legislația școlară din Moldova în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea 145-158 română
CIUTĂ, Jean (autor) Concepția politică a lui Vasile Gh. Morțun. 150 de ani de la naștere și 91 de ani de la moarte 159-165 română
COȘA, Anton (autor) Un izvor genealogic enedit: "Liber Confirnatorum" 166-188 română
ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) Din viața politică a Romîniei anilor 1876-1878. Procesul foștilor miniștri conservatori (II) 189-218 română
ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) N. Iorga și Marea Unire (III) 219-248 română
STROE, Laurențiu (autor) România în timpul regimului politic Ion Antonescu. Gubernarea cu Legionarii (I). Prima lună (7 septembrie 1940-4 octombrie 1940) 249-273 română
UNGUREANU, Elena (autor) Liga operelor sociale și înființarea căminelor de copii în județul Bacău 274-286 română
CRUCEANU, Viorel (autor) Premisele decolonizării teritoriului Congo Belgian 287-299 română
ROTARU, Feodosia (autor) Donația preotului Vasile Heisu, punct de pornire al secției de etnografie de la complexul muzeal "Iulian Antonescu" Bacău 300-306 română
IONESCU, Simona (autor) Muzeul "Alexandru Ioan Cuza" Ruginoasa - Porți spre cunoaștere 307-312 română
BUTNARIU, Viorel (autor) Cu privire la problema editării unui "Lexicon numismatic pentru Moldova (1359-1859) (II) 313-339 română
HÂNCEANU, George (autor) Geto-Dacii dintre Carpați și Nistru (secolele Ii a Chr.-Ii.p Chr), Vol I. - Sanie S., Marin E. 340-344 română
MITREA, Ioan (autor) Orizonturi daco-romane, Vol III. - Protase D. 344-345 română
HÂNCEANU, George (autor) Un centru meșteșugăresc din Evul Mediu timpuriu. Cercetările arheologice de la Lozna-Botoșani - Teodor D. 346-348 română
BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Istorie și tradiție în spațiul românesc: Colecție de Studii. Hrana - între necesitate și artă la români și minorități - Avram S. 349-349 română
ȚARĂLUNGĂ, Jana (autor) Mărturii iconografice despre învățămîntul preșcolar băcăuan - Ungureanu Elena 350-351 română
DIACONU, Roxana (autor) Muzeele din Romania între clasic și modern. Proiecte muzeale (1990-2010) 351-352 română
BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Icoana pe sticlă… timp de credință în spațiul Transilvaniei - Catalog 353-354 română
MITREA, Ioan (autor) Profesorul Liviu Mărghitan (20 decembrie 1937-13 ianuarie 2011) 355-358 română