Carpica, XLI, anul 2012

  • Anul publicației: 2012
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MITREA, Ioan Vasile Pîrvan - 130 de ani de la naștere. Perenitatea modelului pîrvanian .9-15 română
Iulian Antonescu (1932-1991) Un spirit ales al culturii românești 16-22 română
BĂBUȘANU AMALANCI, Mihaela Viorel Căpitanu la 80 de ani 23-28 română
SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana Profesorul Dr. Ioan Mitrea la 75 de ani. Portret aniversar 29-54 română
BOLDOR, Dimitrie-Ovidiu Muzeograful Elena Artimon la împlinirea unei frumoase vîrste 55-57 română
VASILIU, Ioan Locuirea din epoca bronzului de la Pătrățcani-Silești (com Gura Văii, jud. Bacău) 58-85 română
VASILIU, Ioan Materiale aparținînd bronzului tîrziu descoperite în localitatea Pătrășcani (com. Gura Văii, jud. Bacău) 86-100 română
ȘTIRBĂȚ, Gheorghe "Partidul Liberalilor Moderați" din Iași la 1878. Unele considerații 101-128 română
CIUTĂ, Jean Unitatea statală - dezviderat obiectiv și necesar 129-132 română
ȘTIRBĂȚ, Gheorghe N. Iorga și Marea Unire (IV) 133-171 română
RUSU ANCA, Elena Universitățile ieșene și mediile academice europene în anii '20 172-192 română
STROE, Laurențiu România în timpul regimului politic Ion Antonescu. Gubernarea cu Legionarii (II). Agenda guvernamentală în prima decadă a lunii octombrie 1940 193-210 română
UNGUREANU, Ioan Unele aspecte desprinse din documentele de arhivă privitoare la consecințele ocupației și instaurării regimului sovietic, în plan economico-social și cultural 211-230 română
NISTOR, Paul Relațiile româno-americane la finalul perioadei staliniste (1952) 231-240 română
COȘA, Anton, ISTINA, Lăcrămioara Parohia ortodoxă Boșoteni 241-261 română
CHIRIAC, Laurențiu Mănăstirea Răchitoasa 262-265 română
COȘA, Anton Istoria satului Somușca 266-287 română
BĂLTUȚĂ, Steliana Destinul unei case de secol XVIII, de patrimoniu, din Botoșani, casa "Manolachi Iorga", cumpărată de familia Saint-Georges și devenită muzeu etnografic între anii 1989-2007 288-299 română
ROTARU, Feodosia Date istorice privind dezvoltarea meșteșugurilor din județul Bacău (sec. XVIII-XX) 300-312 română
CUCU, Cornelia Școlile primare de fete din Bacău pană la primul război mondial 313-331 română
BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu, CHIȚAC, Ștefania-Otilia, HARABULĂ, Dumitru Curtea boierească a familiei Franc - o fortificație a sfîrșitului de secol XIX 332-339 română
UNGUREANU, Elena Înfințarea primelor grădinițe de copii în mediul rural, în județul Bacău 340-352 română
ADOCHIȚEI, Liliana Bacăul în frontul luptei pentru desăvărșirea unității naționale 353-371 română
FURNICĂ, Radu-Gabriel Reconstituirea paleomediului comunităților cucvuteniene din cîmpia Moldovei, pe baza dovezilor arheozoologice 372-394 română
BOLDOR, Dimitrie-Ovidiu O presupusă piesă medalistică străină din colecția preotului Vasile Heisu 395-397 română
OCNEANU, Gabriela Despre Eudoxiu de Hurmuzaki și colecția de documente privitoare la istoria Românilor 398-406 română
BOLDOR, Dimitrie-Ovidiu Medalii străine din colecția Vasile Heisu 407-408 română
HÂNCEANU, George Depresiunea Neamț. Contribuții arheologice - Diaconu Vasile 409-414 română
MĂNĂILĂ, Florentina În luptă cu zimbrul; Povestiri istorice - Săvescu Ilie 415-415 română
HÂNCEANU, George Roman discoveries in the East Carpathian Barbaricum (1st century B.C. - 5st century A.D.) - Croitoru Costin 416-419 română
MITROFAN, Nicolae Un om model al culturii și al vieții sociale la Răcăciuni, Preotul Vasile Heisu (1911-1971) 420-424 română
MITREA, Ioan In memoriam Ioan Murariu (1937-2011) 425-428 română