Carpica, XLII, 2013


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Dan Gh. Teodor - luminător al "mileniului întunecat" 13-23 română
articol de periodic BOLDOR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Profesorul Nicolae Ursulescu la împlinirea vîrstei de 70 de ani 25-28 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) In honorem Professoris Ștefan S. Gorovei 29-58 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Materiale aparținînd culturii Noua descoperite la Căbești-Milești (com. Podu Turcului, jud. Bacău) 57-86 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Materiale aparținînd epocii bronzului descoperite la Gutinaș-La siliște (com. Ștefan cel Mare, jud. Bacău) 87-107 română
articol de periodic DAVID, Cătălin-Valentin (autor) Cîteva reflecții asupra problemei toleranței și intoleranței religioase în Țara Moldovei (secolele XIV-XVI) 113-127 română
articol de periodic BOLDUMA, Viorel (autor) Contribuții la relațiile Țării Moldovei cu centrele ortodoxe din Lvov și Kieb (sfîeșitul secolului al XVI-lea - prima jumătate a secolului al XVII-lea) 129-143 română
articol de periodic CONSTANTINOV, Valentin (autor) Bătălia de la Țuțora din anul 1620. Cauze și consecințe 145-159 română
articol de periodic SAMOILENCO, Valentin (autor) Participarea nobilimii din Basarabia în organizarea și activitatea administrativ-locală din secolul al XIX-lea 161-170 română
articol de periodic BERCEANU, Maria (autor) Principii moderne în organizarea aparatului administrativ în Moldova epocii regulamentare 171-192 română
articol de periodic DOBOZI MILANDOLINA, Beatrice (autor) Ecouri moldave în periodicul "Gazeta Transilvaniei" (1847) 193-211 română
articol de periodic CHIABURU, Elena (autor) Sofronie Miclescu - ierarhul unionist și cărturar 213-228 română
articol de periodic JUMARĂ, Dan (autor) Un manuscris al lui Paul Bujor despre istoricul instituției academice și evoluția ei 229-240 română
articol de periodic VULPE, Gabriela (autor) Serviciul sanitar al județului Covurlui în prima jumătate a secolului al XX-lea. Politică și legislație sanitară 241-254 română
articol de periodic POHRIB, Adrian (autor) Poliția gălățeană în perioada dintre legea lui Vasile Lascăr și sfîrșitul primului război mondial (1903-1918) 255-288 română
articol de periodic UNGUREANU, Elena (autor) Societatea ortodoxă națională a femeilor române 289-303 română
articol de periodic CUCU, Cornelia (autor) Aspecte privind activitatea școlilor din Bacău în timpul primului război mondial 305-326 română
articol de periodic AMALANCI, Mihaela (autor) Despre Gheorghe Brătianu la 115 ani de la naștere și 60 de ani de la moarte 327-335 română
articol de periodic RĂDULESCU, Marius (autor) Batalionul român de infanterie în cel de-al doilea război mondial 337-350 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) Securitatea nu avea numai eroi. Cazul Ion Apreotesei 351-355 română
articol de periodic BURLACU, Valentin (autor) Disputele istoriografice sovieto-române de la mijlocul anilor 1960 în problema Basarabiei 355-370 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Mobilitatea populației reflectată în istoria unei familii: purtătorii numelui Gorovei (sec. XVI-XXI) 373-385 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Genealogies des "Csangos" Une histoire familiale au travers des frontieres 387-398 franceză
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Steme familiei Moruzi și paharele armoriate de la Bacău 399-432 română
articol de periodic COLTA, Rodica (autor) Colindatul cu duba pe Valea Mureșului de pe ulițele satului pe scenă 435-456 română
articol de periodic COSTAȘ, Coralia (autor) Dinamica mesajului muzeal și rolul comunicatorului. Ce, cui și cum transmitem 459-466 română
articol de periodic POHRIB, Mariana-Delia (autor) Familia Schwartz din Galați și colecția de autografe aparțănînd unor personalități marcante ale sfîrșitului secolului al XIX-lea ți începutul secolului al XX-lea. Repere bigrafice și bibliografice 467-498 română
articol de periodic BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Maria and Nicolae Zahacinschi" donation to the patrimony of the etnography division of the District Museum in Botoșani 499-524 engleză
articol de periodic OCNEANU, Gabriela (autor) Documente dee patrimoniu și publicații rare dinn colecția bibliotecii complexului muzeal "Iulian Antonescu" Bacău 525-537 română
articol de periodic GAVRILĂ, Marcela (autor) Colecția de grafică și gravură Ana Iliuț din patrimoniul muzeului de artă Bacău 539-550 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Ouăle de Paști la români. Vechime, semnificații, implicaâii ritual-ceremoniale - Ciubotaru I. 551-562 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Comuna Dîmienești de pe Siretul Mijlociu. Pagini dec istorie - Ungureanu I. 563-566 română
articol de periodic BĂRBIERU, Mariana-Mihaela (autor) În descendența lui Pârvan - Mitrea I. 567-572 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Acad. Mircea Petrescu-Dîmbovița: periplu ego-istoric 573-576 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) S-a mai stins o lumină - Vasile Munteanu (1966-2012) 577-582 română
articol de periodic ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) Vasile Munteanu (1966-2012) 583-586 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Vladimir Hanga (21 ictombrie 1920-16 iunie 2013) 587-591 română