Carpica, XXXI, 2002

  • Anul publicației: 2002
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Carpica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MITREA, Ioan (autor) Iulian Antonescu - reprezentant de frunte al istoriografiei și muzeologiei românești (70 de ani de la naștere) .7-12 română
MERIAN, Vicu (autor) , TENCARIU FELIX, Adrian (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Noi date privind sistemul de fixare a pereților în cultura Precucuteni 13-18 română
CIOBANU, Doina (autor) Sarea - aliment și sursă de venituri pentru locuitorii din nord-estul Munteniei 19-28 română
STOIAN, Cecilia (autor) Divinități protectoare în cetățile grecești din Dobrogea pană la sfîrșitul epocii elenistice 29-38 română
APARASCHIVEI, Dan (autor) Duumvirat și quattuorvirat în perioada imperială a Romei 39-50 română
BILAVSCHI, George (autor) Simboluri creștine în literatura ecleziastică din secolele II-III d. Chr. 51-58 română
MARIN-STRATULAT, Lăcrămioara (autor) Continuitate și discontinuitate la nordul Dunării de Jos (secolele IV-VII d. Hr.) 59-78 română
COȘA, Anton (autor) Problema originii catolicilor din Moldova 79-106 română
MURARU, Ioan (autor) Cancelaria Moldovei în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. 570 de ani de la moartea lui Alexandru cel Bun 107-110 română
TOFAN, Constantin (autor) Considerații istorice asupra evoluției vămilor pe teritoriul Țării Moldovei în secolele XIV-XVIII 111-122 română
BURLACU, Gheorghe (autor) Ocolul domnesc Trotuș (sec. XV-XIX) - Partea III-a 123-142 română
CIUTĂ, Ioan (autor) Politica lui Ștefan cel Mare privind întărirea autorității centrale domnești 143-146 română
UNGUREANU, Ioan (autor) Moșia Drăgești din ținutul Roman, în măsutăzori și hotîrniciri (sec. XV-XIX) 147-160 română
CIOARIC CORNEL, Vivi (autor) Țările Române și Liga Sfîntă 161-190 română
ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) Franța și problema independenței României (1866-1875) 191-198 română
VASILIU, Mihai (autor) Activitatea politică a lui Ion I.C. Brătianu pană în anul 1914 199-212 română
BODI, George (autor) , HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul unor resturi faunistice provenite din situl de la Piatra Neam-Lutărie, apatținînd dacilor liberi (sec. II-III e.n) 213-220 română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Numismatică și istorie 221-248 română
URSACHI, Minodora (autor) Donația Maria Steurer Moțatu și Leonida Moțatu la Muzeul de Artă Roman 249-256 română