Carpica, XXXII, 2003

  • Anul publicației: 2003
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Carpica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BODI, George (autor) , TENCARIU FELIX, Adrian (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Despre problema constuirii locuințelor cucuteniene .5-18 română
ALAIBA, Ruxandra (autor) , MARIN, Tamilia (autor) Șantierul arheologic Delești-Cetațuia, jud. Vaslui 19-36 română
APARASCHIVEI, Dan (autor) Aspecte ale genezei orașelor de tip roman de pe linia Dunării de Jos (secolele I-III p- Chr.) 37-53 română
BOTEZATU, Iuliana (autor) Originea și evoluția proprietății ecleziastice în primele secole creștine 54-59 română
COȘA, Anton (autor) Înființarea și evoluția episcopiei catolice de Bacău 60-84 română
TOFAN, Constantin (autor) Evoluția perioadelor de foamete pe teritoriul Țării Moldovei (sec. XV-XIX) Partea I 85-100 română
CIUTĂ, Jean (autor) Ștefaniada băcăuană - exprimată în conținutul documentelor de epocă 101-108 română
IFTIMI, Rodica (autor) Informații despre Bacău în fonduri și colecții din Arhivele ieșene (sec. XVI-1950) 109-114 română
CIOARIC CORNEL, Vivi (autor) Țările Române în raporturile politice habsburgo-otomane, în sec. XVII. Condiderații istoriografice 115-133 română
STROE, Laurențiu (autor) Chestiunea Orientală. Rusia și Principatele Romane (1799-1802) 134-146 română
MURARU, Ioan (autor) Idei de actualitate în opera savantului agronom Ion Ionescu de la Brad 147-151 română
UNGUREANU, Elena (autor) Elena Cancicov - O eroină a orașului Bacău din primul război mondial 152-157 română
STAN, Simina-Octavia (autor) Mitropologia Bucovinei în timpul lui Silvestru Morariu-Andrievici 158-163 română
ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) Din activitatea politică a lui Nicolae Iorga. Începuturile 164-172 română
MITREA, Ioan (autor) V. Pîrvan - Un militant al cauzei naționale împlinite în 1918 173-178 română
OBODARIU, Gabriela (autor) , OBODARIU, Petru (autor) Județul Putna în primul război mondial - efectele războiului asupra vieții cotidiene 179-186 română
PETRESCU, Daniela (autor) , PETRESCU, Dragoș (autor) Organizația "Șoimii Carpaților" în perioada interbelică 187-196 română
LUCACI, Andrei (autor) Exilul romanesc după al II-lea război mondial 197-216 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor osoase descoperite în tumulul dacic de la Răcătău (Tamasidava) 217-218 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) , UNGUREANU, Aurelia (autor) Studiul unor resturi faunistice găsite prin săpături arheologice în orașul Botoșani, datate din a doua jumatate a secolului XV (domnia lui Ștefan cel Mare) 219-224 română
UNGUREANU, Ioan (autor) Familia Agarici. Genealogii, fapte, destine 225-244 română
ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Poduri - Dealul Ghindaru, o Troie în Subcarpații Moldovei - Monah Dan, Dumitroaia Gh., Monah Felicia, Preoteasa Constantin, Munteanu Roxana, Nicola Dorin 245-248 română
MITREA, Ioan (autor) Țaga, două așezări din perioada finală a etnogenezei românilor (sec. IV-sec. VII-VIII) - Protase D 249-250 română
MARIN-STRATULAT, Lăcrămioara (autor) Spațiul, Carpato-Dunăreano-Pontic în mileniul marilor micrații - Teodor Dan 251-252 română
MUNTEANU, Vilică (autor) Orașul medieval Trotuș în secolele XIV-XVII. Geneză și evoluții - Artimon Alexandru 253-254 română