Carpica, XXXIV, 2005

  • Anul publicației: 2005
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Carpica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BORZIAC, Ilie (autor), CHIRICA, Vasile (autor) Considerations generales concernant la Paleolithique Moyen entre le Dniestr et la Tissa .5-36 franceză
SCARLAT, Letiția (autor), TENCARIU, Felix-Adrian (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Isaiia 2005. Noi date privind complexele de cult din cultura Precucuteni 37-54 română
ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Observații privind cercetările arheologice în situl cucutenian de la Fulgeriș, jud. Bacău. Campania 2994 55-74 română
ALAIBA, Ruxandra (autor) Reprezentări zoomorfe în relief pe ceramica Cucuteni de tip C 75-86 română
BĂJENARU, Radu (autor) Două culturin inedite din spațiul extracarpatic al României 87-94 română
DAVID, Daniel (autor) O încercare de prezentare a stațiunii de epocă Latene de la Răcătău 95-102 română
PLANTOS, Cristinel (autor) Observații pe marginea a două piese din bronz din așezarea getică de la Răcătău (jud. Bacău) 103-114 română
HÂNCEANU, George (autor) Cănițele cu semne din așezarea de la Roșiori-Dulcești 115-122 română
ZUGRAVU, Nelu (autor) Din nou despre "provinciales" pornind de la o idee a lui Demetrio S. Marin 123-130 română
MITREA, Ioan (autor) Observații privind sfîrșitul culturii Sîntana de Mureș și începuturile culturii Costișa-Botoșana-Hansca, în stadiul actual al cercetărilor arheologice 131-142 română
TEODOR, Dan (autor) Considerații privind continuitatea autohtonă în spațiul Carpato-Dunărean în mileniul I. d. Hr. 143-150 română
CHIRIAC, Laurențiu (autor) Edificiile religioase din județul Bacău, foste în ținutul Tutovei 151-172 română
COȘA, Anton (autor) Catolicii din Moldova în athiva congregației de propaganda fide. Documente inedite 173-200 română
TOFAN, Constantin (autor) Evoluția perioadelor de foamete Partea a II-a 201-224 română
UNGUREANU, Ioan (autor) Un neam de boieri nuimir Hermeziu 225-258 română
VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în România pînă la Marea Unire (III) 259-272 română
ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) Din activitatea politică a lui Nicolae Iorga 273-294 română
POPA, Alin (autor) Tratatul de pace de la Buftea-București. O nouă abordare 295-308 română
MURARIU, Ioan (autor) Școala de horticultură "Ioan și Natalia Corbu" din satul Dămileni (județul Botoșani) în perioada 1838-1948 309-320 română
CIUTĂ, Jean (autor) Unitatea și independența la români reflectate în unele inscripții istorice 321-324 română
MITOCARU, Victor (autor) Sub impresia Memorialelor lui Vasile Pârvan 325-328 română
CRUCEANU, Viorel (autor) Pagini de istorie vest-africană: Regatul Ashanti 329-336 română
LUCACI, Andrei (autor) Aspirațiile europene ale Rusiei în geopolitica contemporană 337-343 română
COROLIUC, Anca (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheozoologic provenit din așezarea precucuteniană de la Mîndrișca, Valea Seacă (jud. Bacău) 343-356 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor), VORNICU, Andreea (autor) Studiul arheozoologic al resturilor faunistice din situl Fulgeriș-Cucuteni A (comuna Pîncești, jud. Bacău) 357-372 română
BODI, George (autor) Studiul traseologic al utilajului litic cioplit din așezarea cucuteniană de fază de la Hoisești. Condiderații preliminare 373-380 română