Carpica, XXXIX, anul 2010

  • Anul publicației: 2010
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MITREA, Ioan Răzvan Theodorescu - Istoric al artei medievale românești în context sud-est european .11-18 română
URSULESCU, Nicolae Caracteristici ale habitatului comunităților culturii ceramicii liniare în regiunile răsăritene ale României 19-25 română
DIACONU, Vasile Posibile structuri de cult în bronzul tîrziu de la răsărit de Carpați 26-31 română
HÂNCEANU, George Obiecte romane în situl dacic de la Roșiori-Neamț 32-65 română
GHIURCĂ, Manuela Orașul Vaslui. Origine și evoluție pînă în secolul XVII 66-89 română
TOFAN, Constantin Cultura "mălaiului", a meiului, pe tzeritoriul Moldovei din evul mediu pînă la jumătatea secolului al IIX-lea 90-109 română
MĂRCULEȚ, Vasile Situația teritoriilor ponto-danubiene între 1418 și mijlocul secolului al XV-lea. O problemă controversată în istoriografia românească 110-121 română
LEFTER, Lucian-Valeriu Boldur, Mare vornic al lui Ștefan cel Mare. Întregiri genealogice 122-126 română
CHIRIAC, Laurențiu Mănăstirea Grăjdeni - o oază de liniște și spiritualitate ortodoxă 127-135 română
DAVID, Cătălin-Valentin Eremia, fratele lui Eustache Dajiba Voievod 136-140 română
APĂVĂLOAEI, Bobi Amenajarea rîului Bahlui în secolul al XVII-lea la Iași 141-153 română
UNGUREANU, Ioan Chiriac Corban - un boier depășit de epoca sa 154-159 română
ZĂRNESCU, Nicoleta Scena politică a Principatelor Unite (1859-1862). Curente, grupări și personalități (I) 160-170 română
ȘTIRBĂȚ, Gheorghe Din viața politică a Romîniei anilor 1876-1878. Procesul foștilor miniștri conservatori (I) 171-195 română
URSULESCU, Nicolae Unificarea legislativă a României întregite. Curente, dezbateri, opinii 196-200 română
MIHĂILĂ, Oana, MIHĂILĂ, Radu Partidul Național-Liberal îm județul Bacău (1929). Sub semnul crizei 201-205 română
STROE, Laurențiu Problema orientală - Concept, origini. Protagoniștii (1774-1812) și istoriografia problemei 206-234 română
PALADE, Dragoș Mișcarea de emancipare națională a grecilor (1789-1821) Etape, evoluție, caracteristici (II) 235-255 română
COȘA, Anton Evoluția istorică a satelor din comuna Nicolae Bălcescu (județul Bacău) 256-279 română
BUTNARIU, Iulia Din trecutul vieții medicale romașcane. Viața și activitatea doctorului Alexandru Vasiliu 280-297 română
CUCU, Cornelia Aspecte ale învățămîntului evreiesc din Bacău 298-307 română
ISTRATE REMUS, Silviu Viața culturală în orașul Bacău între anii 1900 și 1918 308-320 română
ANTONESCU, Eugenia, MITREA, Ioan Zece ani de la înființarea Fundației Cultural-Științifice "Iulian Abtonescu" 321-325 română
CIOCÎRLAN ANDRA, Iuliana Restaurarea unui document de început de secol XX 326-332 română
BUCUR, Petru-Iulian, ISTINA MARIUS, Alexandru Donația Neculai Manolachi 333-342 română
BOLDOR, Dimitrie-Ovidiu Un fond arhivistic mai puțin cunoscut 343-344 română
BOLDOR, Dimitrie-Ovidiu Protopiatul Ortodox Bacău în documente inedite de arhivă 345-346 română
MITREA, Ioan Antichitățile Elanului - Rotatu Marian 347-448 română
BĂBUȘANU AMALANCI, Mihaela Monografia comunei Oituz - Coșa Anton 355-357 română
MURARIU, Ioan Monografia comunei Hudești (județul Botoșani) - Apătăchioaie Gheorghe 358-359 română
BĂBUȘANU AMALANCI, Mihaela Monografia comunei Nicolae Bălcescu - Coșa Anton 360-362 română
MITREA, Ioan Din istoria vieții culturale a Bucovinei: Teatrul și Muzica (1775-1940) - Niculică Alis 363-364 română
CHIȚAC, Ștefania-Otilia Ținutul Herța. Pământ vechi și autentic românesc, victimă a unei nedrepte instrăinări (I) 365-366 română
MITREA, Ioan Neculai Popa (1919-2010) 367-371 română
BUTNARIU, Relu Dr. Epifanie Cozarescu - Dobdatorul colecției Societății de Istorie a medicinei li farmaciei din Roman 372-378 română
HÂNCEANU, George Hănești-Botoșani. Mărturii arheologice și istorice - Diaconu Vasile 449-354 română