Carpica, XXXV, 2006


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Vasile Pârvan - inițiatorul programului de cercetare modernă în arheologia românească .5-11 română
articol de periodic ONEȚ, Cristian (autor) , URSACHI, Laurențiu (autor) Noi date privind culturile neo-eneolitice din județul Vaslui .12-22 română
articol de periodic FRÎNCULEASA, Alin (autor) Complexe de cult descoperite în așezările precucuteni și Cucuteni (cu privire specială asupra gropilor de cult) 23-38 română
articol de periodic ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Pastica antropomorfă descoperită în stațiunea cucuteniană de la Fulgereș. Repertoriu 39-46 română
articol de periodic ALAIBA, Ruxandra (autor) , ISTINA, Lăcrămioara (autor) Ceramica de tip Cucuteni C descoperită în stațiunea Fulgeriș-Dealul Fulgeris, com Pîncești, jud. Bacău 47-60 română
articol de periodic HÂNCEANU, George (autor) Două strecurători bastarne din așezarea carpică de la Roșiori-Dulcești (jud. Neamț) 61-64 română
articol de periodic DAVID, Daniel (autor) DAVA și centre de autoritate 65-77 română
articol de periodic FRÎNCULEASA, Alin (autor) , GARVĂN, Daniel (autor) Notă asupra inventarului unui mormânt sarmatic 78-82 română
articol de periodic STRATULAT, Lăcrămioara (autor) Vestigii inedite aparținînd celei de a doua jumătăți a mileniului I d. Hr. în colecțiile băcăuane 83-86 română
articol de periodic TEODOR, Dan (autor) Migrațiile slave din secolele VI-VII. Contribuția cercetărilor arheologice 87-93 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Relațiile Moldo-Muntene dintre 1457-1462. Între colaborare politică și confruntare militară 94-111 română
articol de periodic TOFAN, Constantin (autor) "Alimentația de necesitate" a romanilor de pe teritoriul Moldovei în perioada medievală 112-121 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Hăbășeștii - Mari boieri și dregători 122-131 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Sugilii ecleziastice catolice în Moldova (secolele-XVIII-XX) 132-156 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Cheltuielile și veniturile moșiei Tîrpești din Ținutul Neamț în anul 1857 157-169 română
articol de periodic ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) Franța și indepentența României (1866-1880). Repere cronologice și bibliografice 170-190 română
articol de periodic UNGUREANU, Elena (autor) Neamul Cancicov în date istorice, genealogice și iconografice 191-204 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) , HANGANU, Maria (autor) Paul NicOrescu - 60 de ani de la trecerea în eternitate 205-221 română
articol de periodic ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) Nicolae Iorga și Marea Unire (I) 222-245 română
articol de periodic POPA, Alin (autor) Unirea condiționată a Transilvaniei cu Romania 246-258 română
articol de periodic VASILIU, Mihai (autor) Privire critică asupra literaturii istorice despre locul și rolul lui Ion I.C. Brătianu în isdtoria contenporană a României 259-286 română
articol de periodic CIUTĂ, Jean (autor) Un document ce se cere cunoscut și rescris în lumina adevărului - Convenția de armistițiu încheiată de România cu Puterile Aliate, la 12 septembrie 1944 document compromițător și culpabilizabil 287-294 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Modele etnogenetice în istoriagria recentă a antichității tîrzii 295-307 română
articol de periodic STROE, Laurențiu (autor) Problema Orientală. Rusia și Principatele Romane (1803-1812) (III) 308-347 română
articol de periodic ÎNSURĂȚELUL, Anca (autor) Germania și Pactul de la Locarno 348-358 română
articol de periodic CRUCEANU, Viorel (autor) Pkistan: Evoluție și involuție 359-367 română
articol de periodic BUJOR, Ciprian (autor) Tortura în războiul din Algeria 368-377 română
articol de periodic MELNICIUC, Aurel (autor) Restaurarea și conservarea unui vas bitronconic cucutenian 378-386 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiu arheozoologic al materialului animalier provenit din situl hallstattian de la Ijdileni (com. Frumușița, jud. Galați) 387-400 română
articol de periodic CIUTĂ, Beatrice (autor) , PLANTOS, Cristinel (autor) Date obținute în urma analizării unor noi loturi de macroresturi vegetale provenite din cetatea dacică de la Căpîlna (jud. Alba) 401-405 română
articol de periodic BĂBUȘANU-AMALANCI, Mihaela (autor) Medalion Zoe Dumitrescu-Bușulenga (1920-2006) 406-407 română