Carpica, XXXV, anul 2006

  • Anul publicației: 2006
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MITREA, Ioan Vasile Pârvan - inițiatorul programului de cercetare modernă în arheologia românească .5-11 română
ONEȚ, Cristian, URSACHI, Laurențiu Noi date privind culturile neo-eneolitice din județul Vaslui .12-22 română
FRÎNCULEASA, Alin Complexe de cult descoperite în așezările precucuteni și Cucuteni (cu privire specială asupra gropilor de cult) 23-38 română
ISTINA, Lăcrămioara-Elena Pastica antropomorfă descoperită în stațiunea cucuteniană de la Fulgereș. Repertoriu 39-46 română
ALAIBA, Ruxandra, ISTINA, Lăcrămioara Ceramica de tip Cucuteni C descoperită în stațiunea Fulgeriș-Dealul Fulgeris, com Pîncești, jud. Bacău 47-60 română
HÂNCEANU, George Două strecurători bastarne din așezarea carpică de la Roșiori-Dulcești (jud. Neamț) 61-64 română
DAVID, Daniel DAVA și centre de autoritate 65-77 română
FRÎNCULEASA, Alin, GARVĂN, Daniel Notă asupra inventarului unui mormânt sarmatic 78-82 română
STRATULAT, Lăcrămioara Vestigii inedite aparținînd celei de a doua jumătăți a mileniului I d. Hr. în colecțiile băcăuane 83-86 română
TEODOR, Dan Migrațiile slave din secolele VI-VII. Contribuția cercetărilor arheologice 87-93 română
MĂRCULEȚ, Vasile Relațiile Moldo-Muntene dintre 1457-1462. Între colaborare politică și confruntare militară 94-111 română
TOFAN, Constantin "Alimentația de necesitate" a romanilor de pe teritoriul Moldovei în perioada medievală 112-121 română
UNGUREANU, Ioan Hăbășeștii - Mari boieri și dregători 122-131 română
COȘA, Anton Sugilii ecleziastice catolice în Moldova (secolele-XVIII-XX) 132-156 română
MURARIU, Ioan Cheltuielile și veniturile moșiei Tîrpești din Ținutul Neamț în anul 1857 157-169 română
ISTINA MARIUS, Alexandru Franța și indepentența României (1866-1880). Repere cronologice și bibliografice 170-190 română
UNGUREANU, Elena Neamul Cancicov în date istorice, genealogice și iconografice 191-204 română
BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu, HANGANU, Maria Paul NicOrescu - 60 de ani de la trecerea în eternitate 205-221 română
ȘTIRBĂȚ, Gheorghe Nicolae Iorga și Marea Unire (I) 222-245 română
POPA, Alin Unirea condiționată a Transilvaniei cu Romania 246-258 română
VASILIU, Mihai Privire critică asupra literaturii istorice despre locul și rolul lui Ion I.C. Brătianu în isdtoria contenporană a României 259-286 română
CIUTĂ, Jean Un document ce se cere cunoscut și rescris în lumina adevărului - Convenția de armistițiu încheiată de România cu Puterile Aliate, la 12 septembrie 1944 document compromițător și culpabilizabil 287-294 română
ZUGRAVU, Nelu Modele etnogenetice în istoriagria recentă a antichității tîrzii 295-307 română
STROE, Laurențiu Problema Orientală. Rusia și Principatele Romane (1803-1812) (III) 308-347 română
ÎNSURĂȚELUL, Anca Germania și Pactul de la Locarno 348-358 română
CRUCEANU, Viorel Pkistan: Evoluție și involuție 359-367 română
BUJOR, Ciprian Tortura în războiul din Algeria 368-377 română
MELNICIUC, Aurel Restaurarea și conservarea unui vas bitronconic cucutenian 378-386 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiu arheozoologic al materialului animalier provenit din situl hallstattian de la Ijdileni (com. Frumușița, jud. Galați) 387-400 română
CIUTĂ, Beatrice, PLANTOS, Cristinel Date obținute în urma analizării unor noi loturi de macroresturi vegetale provenite din cetatea dacică de la Căpîlna (jud. Alba) 401-405 română
BĂBUȘANU-AMALANCI, Mihaela Medalion Zoe Dumitrescu-Bușulenga (1920-2006) 406-407 română