Carpica, XXXVI, 2007

  • Anul publicației: 2007
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Carpica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
STRATULAT, Lăcrămioara (autor) Carpica - Prefață .7-10 română
STRATULAT, Lăcrămioara (autor) Carpica - Preface .11-15 franceză
TEODOR, Dan (autor) Muzeul de istorie Iulian Antonescu din Bacău la 50 de ani 16-19 română
ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Privire asupra cercetărilor arheologice întreprinse de Muzeul de Istorie din Bacpu pentru perioada preistorică 20-41 română
URSACHI, Vasile (autor) Scurtă prezentare a descopririlor arheologice din perioada primei epoci a fierului - Hallstatt - și din epoca geto-dacică, sec Iv i.Hr, - sec I d. Hr. În județul Bacău 42-127 română
MITREA, Ioan (autor) Cercetări arheologice ale muzeului din Bacău privind epoca secolelor II-X 128-145 română
ARTIMON, Alexandru (autor) Cercetări arheologice medievale la Bacău (1967-2007) 146-173 română
ARTIMON, Elena (autor) Muzeul băcăuan și colecțiile de istorie modernă și contemprorană 174-182 română
UNGUREANU, Ioan (autor) Muzeul din Buhuși - 30 de ani de existență 183-189 română
BARBU, Geta (autor) Constituirea și dezvoltarea patrimoniului de artă 190-195 română
ROTARU, Feodosia (autor) Secția de etnografie a complexului muzeal "Iulian Antonescu" Bacpu - Repere în timp 196-208 română
MITREA, Ioan (autor) Iulian Antonescu deschizător de drumuri în muzeografia și arheologia băcăuană 209-224 română
IACOBESCU, Silvia (autor) Viorel Căpitanu 225-233 română
ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Ioan Mitrea - Arheolog și profesor al meleagurilor băcăuane 234-253 română
RORATU, Feodosia (autor) Pictorul Nicu Enea (1897-1960). Repere ale unui destin uman 254-271 română
BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Lista personalului 272-292 română
ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) , PANAITESCU, Virgil (autor) Carpica - Vol I-XXXV (1968-2006) 293-326 română